Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Chứng khoán (4.918)

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán - một nhu cầu bức xúc hiện nay

Bài viết trình bày một trong những chủ đề nóng bỏng đã và đang thu hút sự quan tâm theo dõi sâu sắc của cơ quan quản lý vĩ mô, cũng như tất cả những nhà đầu tư tài chính, đó chính là tình trạng “sức khỏe” của Thị trường chứng khoán (TTCK). Bên cạnh những thành tựu đạt được, TTCKVN cũng còn bộc lộ không ít những vấn đề bất cập về mọi mặt, gây nên tình trạng phát triển thiếu bền vững và không ổn định của thị trường. Vì vậy việc xem xét đánh giá một cách khách quan, cụ thể và chính xác những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của chúng là việc làm hết sức cần thiết để có thể củng cố và tăng cường “sức mạnh” cho TTCK Việt Nam trong những năm tiếp theo.


Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nội dung của bài viết tập trung vào viêc bàn về những lợi ích và bất lợi của việc tăng dòng vốn ngoại vào TTCK, kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia và sự cần thiết của việc thu hút dòng vốn ngoại trên TTCK Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài cho vấn đề này.


Ebook Công thức của vận may: Phần 1

Ebook Công thức của vận may: Phần 1 sẽ mang đến những câu chuyện xoay quanh các vấn đề về đầu tư chứng khoán như: Dịch vụ điện tín, Claude Shannon, kế hoạch X, căn phòng đồ chơi, chuỗi hạt ngọc trai, thành phố Reno, mỹ nhân chia bài lá hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Công thức của vận may: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công thức vận may" tiếp tục trình bày các câu chuyện về vận may trong sòng bạc và cách thức đầu tư chứng khoán thông qua các mẫu chuyện như: Kinh doanh chứng khoán, đường đi ngẫu nhiên Cosa Nostra, không phải là lúc mua cổ phiếu, ván cược xanh Petersburg, biến cố lớn, dấu hiệu và tiếng ồn, người đàn ông ghì đầu ngựa, may mắn vĩnh cửu, những con đười ươi tự đắc, tập đoàn kinh tế Hồng Kông,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, cơ cấu vốn có tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, cụ thể là mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính có tác động ngược chiều đến lợi nhuận và theo đó, doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm mức độ sử dụng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn để tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận.


Mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường và thời gian công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét lợi nhuận bất thường và mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường về thời gian công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, nghiên cứu sử dụng số liệu của 300 công ty niêm yết tại hai sàn giao dịch HOSE và HNX giai đoạn 2010-2015.


Stock price forecasting using support vector machines and improved particle swarm optimization

The present paper employs an Particle Swarm Optimization (PSO) Improved via Genetic Algorithm (IPSO) based on Support Vector Machines (SVM) for efficient prediction of various stock indices. The main difference between PSO and IPSO is shown in a graph. Different indicators from the technical analysis field of study are used as input features.


Sử dụng hồi quy với biến công cụ để tìm hiểu các yếu tố chi phối quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét tác động của hành vi đầu tư và các yếu tố khác chi phối quyết định đầu tư. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 249 nhà đầu tư cá nhân qua bảng câu hỏi khảo sát được gởi đến nhà đầu tư bằng email. Việc phân loại các nhà đầu tư được tiến hành dựa trên các yếu tố nhân khẩu học, mục tiêu đầu tư và kinh nghiệm đầu tư.


Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ (CSTT) đến thị trường chứng khoán (TTCK)ở VN. Nghiên cứu sử dụng mô hình Structural Vector Autoregressive (SVAR) với các biến gồm lãi suất chính sách của Mỹ đại diện cho các cú sốc ngoại sinh, biến sản lượng công nghiệp, lạm phát, cung tiền, lãi suất và giá chứng khoán đại diện cho nền kinh tế trong nước.


Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai tại sở GDCK Hà Nội với nội dung giới thiệu, hướng dẫn tới bạn đọc về: Quy trình giao dịch, thông tin về sản phẩm giao dịch, hướng dẫn giao dịch, hướng dẫn giao dịch, văn bản pháp quy tham khảo... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Model for identifying profit adjustment of enterprises listed on Ho Chi Minh city stock exchange

This paper analyzes the fit of the modified Jones model in identifying profit adjustment of 54 companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in the accounting year of 2010. The research results show that the Modified Jones model is not effective in identifying profit adjustment of the enterprises listed on HOSE because of the coefficient measuring the fit of the model (R2 = 3.8%).


Restructuring the Vietnamese stock market

The paper aims at examining the situation of the Vietnamese stock exchanges and its competitiveness and suggesting a merger of stock exchanges as a feasible measure to restructure the stock market in Vietnam.


On the relationship between inventory turnover performance and capital intensity and sales growth evidence from the listed companies at Ho Chi Minh stock exchange

Inventory turnover varies broadly across many companies and over time. This variation is useful for analyzing an inventory turnover performance and working capital management. By conducting a panel data of 179 Vietnamese companies listed in Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) during the period of 2006-2011, we perform an empirical study with the fixed effect methodology to investigate the correlation of inventory turnover with capital intensity and sales growth.


The information spillover effects of international stock markets on the VN-index-an empirical study

Using the GARCH-in-Mean model, the present paper examines information spillover effects from some large foreign stock markets on the VN-Index. The empirical results indicate that the return rates of VN-Index are influenced by disclosures from some large stock markets in the world, especially from the US stock market. However, the volatility of VN-Index return rate and its risks are not affected by the information spillover effects from such markets.


Combining option approach with logistic regression analysis to measure default risk of listed companies on Vietnamese stock market

This paper explores correlation between growth of stock market and economic growth in Vietnam by examining causal relationship between VN-Index and the GDP. The results show that there is no evidence of a causal relation between VN-Index and economic growth. This finding allows several implications of restructuring of the Vietnamese economy.


Evaluating impacts of reduction in fluctuation limit on stock price risks in Vietnam

A model that has been widely employed to measure the volatility is GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). In this paper, GARCH will be employed to evaluate impacts of measure to narrow the fluctuation limit on risks in Vietnam’s stock market.


Bộ công thức Định giá chứng khoán

Bộ công thức Định giá chứng khoán trình bày kiến thức về giá trị của chứng khoán và các bài tập giúp bạn kiểm tra và thực hành. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Ebook Sách lược đầu tư của W.buffet

Ebook "Sách lược đầu tư của W.buffet" tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!


Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.


Nghiên cứu “hành vi bầy đàn” trên thị trường chứng khoán Việt Nam

bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi bầy đàn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 01/06/2007 đến 30/11/2015 thông qua phương pháp đo lường biến động suất sinh lợi trên hai sàn giao dịch chứng khoán niêm yết TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX).


Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm định sự tồn tại phần bù rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 01/01/2012 đến ngày 10/10/2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The profitability of the moving average strategy in the french stock market

The profitability of the moving average strategy in the french stock market. This paper studies the cross-sectional profitability of moving average timing portfolios in the French stock market over the period from January 1, 1995 to December 31, 2012. The results provide strong evidence that the moving average timing outperforms the buy-and-hold strategy with higher returns and less risk exposure.


Determinants of stock arket development in southeast asian countries

Determinants of stock arket development in southeast asian countries. This p ap er examines the determinants of stock market develop ment in Southeast Asian countries. Our findings show that income growth rate, saving rate, financial develop ment, stock market liquidity, and macroeconomic stability are the main determinants of market cap italization.


The impact of the anchoring and adjustment bias on analysts’ forecast in Vietnam stock market

The impact of the anchoring and adjustment bias on analysts’ forecast in Vietnam stock market. In this research, we consider a well-known behavioral bias of financial market participants, the anchoring and adjustment bias described by Tversky and Kahneman (1974). Empirical findings have shown that this heuristic has significant economic consequences for the efficiency of the financial market of Vietnam.


An empirical investigation of factors affecting stock prices in Vietnam

An empirical investigation of factors affecting stock prices in Vietnam. This paper investigates factors affecting Vietnam’s stock prices including US stock prices, foreign exchange rates, gold prices and crude oil prices. Using the daily data from 2005 to 2012, the results indicate that Vietnam’s stock prices are influenced by crude oil prices.


Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market

Empirical research of disposition effects in Vietnam’s stock market. This paper examines some cognitive biases of Vietnamese stock investors by ana-lyzing trading records for 1,201 accounts at a brokeragef irm. These investors tend to make poor trading decisions by selling good stocks and buy ing bad stocks.


Kiểm định mô hình định giá tài sản vốn (capm) tại thị trường chứng khoán TP.HCM – từ phương pháp truyền thống đến phương pháp kiểm định có điều kiện

Bài viết nghiên cứu nhằm kiểm định tính phù hợp của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tại thị trường chứng khoán (TTCK) Thành phố Hồ Chí Minh. Hai phương pháp được vận dụng để đánh giá tính phù hợp của mô hình là: (1) phương pháp kiểm định truyền thống theo Fama và MacBeth (1973); và (2) phương pháp kiểm định có điều kiện của Pettengill & cộng sự (1995).


Mô hình định giá tài sản hợp lý tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này ngoài kiểm chứng, so sánh các mô hình như CAPM, FF3 theo phương pháp mới, còn đề xuất mô hình mới trong đó có yếu tố thanh khoản đóng vai trò trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Ứng dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (vecm) để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Thông qua mô hình VECM đã tìm thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK Việt Nam.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
 • 08/08/2010
 • 55.993
 • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thị trường OTC là gì?
 • 13/12/2010
 • 27.182
 • 916
UNDERSTANDING STOCKS PART 3
 • 24/08/2010
 • 50.260
 • 256
Rủi ro của IPO
 • 01/01/2013
 • 40.858
 • 108

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu