Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Bất động sản (1.490)

Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

Thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản trong hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố bên trong tới tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn của 54 công ty cổ phần bất động sản niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017.


Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

Quản trị marketing bất động sản có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, giúp định hướng cho các hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing. Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp


Supply chain finance, financial development and profitability of real estate firms in Vietnam

This paper investigates the impact of supply chain finance (SCF) and financial development on profitability of real estate firms in Vietnam over the 2013 - 2017 period. This is the first empirical research examining the impact of financial development on firm profitability.


Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng. Tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…


Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

Nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý BĐS là cấp thiết và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Trong khuôn khổ bài viết, dựa trên kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản đã nghiên cứu trước đó, chúng tôi khai thác một số ứng dụng của ArcGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản.


The association between current account deficit and house prices in Turkey

Current account deficit has been a popular research topic among Turkish economists. The study investigates the relation between current account deficit of Turkey and house prices in the country. This paper uses the classical linear regression model and this is run for three times. The results of the model indicate that current account deficit is positively associated with house price changes in Turkey. Another result is that, GDP per capita growth is not significantly associated with house price changes. Not surprisingly, inflation is also positively associated to house prices.


Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam. Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở Việt Nam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất động sản.


The impact of economic policy uncertainty on real estate development in China

This paper analyzes the impact of economic policy uncertainty on real estate development at the macro level in China. Using the Economic Policy Uncertainty (EPU) Index released by Baker et al. (2016), we find that EPU has a leading and negative effect on real estate development investment. And there is a positive relationship between EPU innovations and the growth rate of real estate development investment.


Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Bài viết trình bày các quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng.


Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi chính sách tiền tệ như: Cung tiền (M2) và lãi suất cho vay, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian.


Working capital management and profitability of real estate industry in Jordan: An empirical study

Working capital is described as the capital available to meet the day-to-day operations, and depending on the industry, it could be a relatively high percentage of the total assets of the organization. It is the difference between two current assets and current liabilities. Working capital management is important because of its effects on the firm's profitability and risk, and consequently its value. In this research paper, an attempt has been made to examine the impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies in Jordan. ROCE is used as dependent proxy variable for profitability and CR, DTR, ITR are used as independent proxy variable for substantiating the impact of working capital management on the profitability of companies. The results of data analysis show that there is a significant impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies.


Real estate prices, fiscal revenue and economic growth

This paper attempts to analyze the relationship between government land prices and fiscal revenues, economic growth, to test the short-term and long-term effects of rising real estate prices on fiscal revenue and GDP growth. This paper attempts to explain two problems with empirical data: (1) Whether it is for the government, pushing up house prices cannot escort economic growth, and the long-term utility of the government is conserved; (2) and pushing up house prices at the quantitative level, for the economy and How much quantitative impact fiscal revenue has on the short-term and long-term, respectively. In the end, it is concluded that pushing up house prices does not promote government effectiveness. For the government, it is ultimately tax-equivalent.


On the risk measures of real estate assets

This paper discusses the need of risk measure of real estate assets and the existing measures. Using the FTSE NAREIT monthly all REITs data from December 1971 to June 2017, this study concludes that the risk of real estate assets is indeed unmeasurable. Therefore, real estate assets performance measure should be based on absolute return or inflation-adjusted absolute return; the returns of real estate assets can be compared with meaningful benchmarks, yet the combination of risk and return does not have a valid benchmark. Prevalent indicators such as Sharpe ratio is a misleading concept that leads to biased weights of real estate assets in a modern portfolio. Furthermore, there are no standard measures of the higher moments for real estate asset returns, as the second moment measure does not deliver a solid foundation.


Một số vấn đề về chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Bài viết trình bày đề xuất làm rõ nội dung chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Một số trường hợp phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên quan điểm lợi ích của nhà đầu tư

Bài viết tập trung làm rõ cách xác định doanh thu, chi phí, dòng tiền để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án cho các trường hợp đầu tư kinh doanh bất động sản phổ biến: đầu tư tạo lập bất động sản để bán, đầu tư tạo lập bất động sản để cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để bán và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để sử dụng và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để để bán, sử dụng và cho thuê.


Bàn về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư

Việt Nam đã ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 05 về bất động sản đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư không hạch toán trường hợp giảm giá trị bất độ sản đầu tư vì chưa có quy định. Bài viết trình bày một số nội dung về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư theo quan điểm của chuẩn mực kế toán quốc tế số 36, góp phần hoàn thiện hơn nội dung của VAS 05, giúp hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng phát triển.


Bài giảng Future contract on the stock index in Vietnam

Lecture presented add your title here; add your title here, add your title here, add your title here, for details, please refer to the lecture.


Báo cáo phân tích ngành bất động sản - Một báo cáo nghiên cứu và tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 và triển vọng tăng trưởng 2018

Tài liệu với các nội dung tiêu điểm thị trường nền kinh tế Việt Nam 1 năm qua; GDP tăng trưởng, chỉ số lạm phát được giữ ở mức an toàn, thị trường bất động sản 1 năm qua; vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng vượt trội, vượt mốc 10 năm; doanh nghiệp đăng ký cấp mới tăng; doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế tăng mạnh...


Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến giá nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày các nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã được thực hiện tại Tp. Hồ Chính Minh từ tháng 6-12 năm 2016 với các câu hỏi nghiên cứu là đi tìm các nhân tố ảnh hưởng đến đến giá nhà ở và mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó như thế nào đối với giá nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh.


Influences upon real estate investment decisions and some recommendations

The regression function also reveals the significance of each variable to real estate investment decisions. Accordingly, these provide a solid foundation for solutions to the sustainable growth of Vietnam’s realty market.


Application of hedonic pricing model into defining influential factors in HCMC - based realty market

In pricing a real estate or researching a housing market, the Hedonic pricing method is often employed to investigate influential factors in realty price. Through 160 observed samples collated in the HCMC realty market, the paper tailors some crucial factors affecting real estate pricing, that is, realty location, lot area, housing area, distance to city center, and distance to main streets.


Ảnh hưởng các yếu tố tâm lý lên mức độ sử dụng vốn vay của nhà đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các yếu tố tâm lý tự tin quá mức, lạc quan quá mức, bầy đàn, sợ thua lỗ của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản TP.HCM lên mức độ sử dụng vốn vay. Nghiên cứu sử dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 381 nhà đầu tư cá nhân trong năm 2012-2016 và sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic.


Ebook 100 lời khuyên bất động sản khôn ngoan nhất

Ebook trình bày hãy mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới, đừng ngại đầu tư thời gian và mua cái tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!


Lý thuyết vị thế - Chất lượng và các ứng dụng chính sách trong phát triển đô thị và thị trường bất động sản

Nội dung chính của lý thuyết mô tả động học (dynamics) của việc hình thành và phát triển các khu dân cư đô thị, tức là cơ chế của sự lựa chọn về nơi ở của người dân trong không gian đô thị. Bài viết được xây dựng như một hệ thống lý luận tổng quát nhằm giải thích sự hình thành và phát triển của cấu trúc đô thị trong nhiều hình thái kinh tế khác nhau, các hệ quả của lý thuyết vị thế - chất lượng đã dẫn đến việc xây dựng thành công một mô hình hoàn toàn mới về cư trú đô thị.


Bất động sản Việt Nam 2017: Giải nén thị trường - Giải vây hạ tầng đô thị - ThS. Huỳnh Phước Nghĩa

Bài viết này tập trung phân tích giải nén thị trường và giải vây hạ tầng đô thị. Trong đó, giải vây hạ tầng đô thị là vấn đề sống còn với bất động sản và có nghĩa là, những đô thị mới sẽ phải tính đến các khả năng mà các nhà phát triển Bất động sản phát triển tối đa trong khu vực và khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị.


Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu thực nghiệm tại các thị trường mới nổi

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu tại 21 quốc gia có được xếp vào nhóm nước là thị trường mới nổi trong giai đoạn 2001 – 2013 để xem xét tác động của kiều hối đến tỷ giá hối đoái của các quốc gia này. Thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng, chúng tôi phát hiện rằng kiều hối làm tăng giá trị đồng nội tệ, kết quả này không thay đổi do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.


Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Tài liệu gồm các nội dung chính: Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị, định hướng phát triển, rủi ro kinh tế, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Báo cáo tình hình triển khai dự án năm 2011 - Công ty Cổ phần Vincom

Tài liệu gồm các nội dung chính: Dự án "Tổ hợp TTTM, giáo dục và căn hộ - Royal City", dự án " Khu chức năng đô thị: Tổ hợp TTTM, y tế - giáo dục và căn hộ Times City",... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp của hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày tiếp cận thị trường đất nông nghiệp đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn là khái niệm mới mẻ. Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện vào tháng 11 năm 2014 tại ba huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê và Lâm Thao cho thấy thực tế chưa có nhiều hộ nghèo tham gia vào trao đổi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn đối với thị trường bất động sản Việt Nam

Bài viết Chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn đối với thị trường bất động sản Việt Nam trình bày: Điều tra mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu