Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Bất động sản (1.502)

Giao dịch đặt cọc và những vấn đề pháp lý đặt ra trong kinh doanh bất động sản

Bài viết tập trung làm rõ về mặt pháp lý đối với giao dịch đặt cọc trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Bên cạnh tính tự do thỏa thuận đối với hình thức đặt cọc trong giao dịch dân sự nói chung, thì trong giao dịch sản phẩm bất động sản, dự án BĐS nên quy định thêm một số điều kiện bắt buộc khi chọn hình thức giao dịch đặt cọc để loại bỏ những hành vi chiếm dụng vốn, huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, góp phần thúc đẩy một thị trường BĐS ngày càng phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn.


Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tại chi cục thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu tập trung phân tích tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS trên địa bàn huyện Gia Lâm. Nghiên cứu đã lựa chọn mẫu khảo sát 200 cá nhân có chuyển nhượng BĐS tại 4 xã/thị trấn, nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS diễn ra mạnh của huyện là Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và Đông Dư năm 2019, và phỏng vấn cán bộ quản lý thuế TNCN tại Chi cục. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về bất động sản, đặc điểm bất động sản, phân loại bất động sản, vai trò của thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Quản lý thị trường bất động sản". Qua học phần người học có thể biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam; giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Real estate investing - Market analysis, valuation techniques, and risk management

Ebook "Real estate investing - Market analysis, valuation techniques, and risk management" present the content introduces the basic features of the real estate market. This is an imperfect highly segmented market. The segmentation is derived from the characteristics of traded goods. In order to understand the trend in the different submarkets, the following paragraphs analyse the trend patterns of stakeholders involved in the sale or purchase of property or in the use of a property. A classification of demand and supply is developed, identifying the main macroeconomic factors that affect these two functions and the interpretation about how they interact, is given.


Housing market renewal and social class

Ebook Housing market renewal and social class present the content: social class and the market for houses; the class politics of housing market renewal; the death and resurrection of class in sociology; social class and the question of ‘being’; being in a ‘depressed’ market for houses; housing market renewal and the ‘new’ market logic of urban renewal; housing market renewal and the ‘new’ market logic of urban renewal; housing market renewal and the politics of middle-class domination...


Methodology for land & housing market analysis

Ebook Methodology for land & housing market analysis presnet the content: tilting at windmills paradigm shifts in World Bank orthodoxy; an overview of the land-market assessment technique; researching the relationship between economic liberalization and changes to land markets and land prices; social agents in land and property development relating approaches to findings in Mexico...


Hedonic methods in housing markets - Pricing environmental amenities and segregation

Ebook "Hedonic methods in housing markets - Pricing environmental amenities and segregation" present the content: theoretical foundations and empirical developments in hedonic modeling; hedonic modeling of the home selling process; hedonic property value studies of transportation noise: aircraft and road traffic; pricing the homebuyer’s countryside view; semi-parametric tools for spatial hedonic models: an introduction to mixed geographically weighted regression and geoadditive models...


Housing markets & planning policy

Ebook Housing markets & planning policy present the content: the housing problem; spatial structure of housing markets; understanding housing submarkets; dynamics of the housing market; planning for the housing market; planning policies and the market; conclusions and the way forward.


Housing markets and housing institutions: An international comparison

Ebook "Housing markets and housing institutions: An international comparison" present the content using markets and housing institutions in a comparative context; the swedish housing market development and institutional setting; the finnish housing market: structure, institutions, and policy issues; the functioning of the housing market in amsterdam; housing in san francisco: shelter in the market economy; analysis cothe housing sector, the housing market, and housing policy in the budapest metropolitan area...


Greenfi elds, brownfi elds and housing development

Ebook Greenfi elds, brownfi elds and housing development present the content: the changing policy context of housing development; the sustainability of new housing development; the residential planning process; the speculative housebuilding industry; the politics of planning and housing development; greenfi eld housing development; brownfi eld housing development; the economics of planning and housing development; conclusions and policy implications.


The private rented housing market

Ebook "The private rented housing market" present the content the new private rented sector, regulation in da deregulated market; a GIS analysis of rent formationin the private rented housing sector in England; buy to let landlords; regulating the market...


Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

Thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản trong hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố bên trong tới tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn của 54 công ty cổ phần bất động sản niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017.


Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

Quản trị marketing bất động sản có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, giúp định hướng cho các hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing. Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp


Supply chain finance, financial development and profitability of real estate firms in Vietnam

This paper investigates the impact of supply chain finance (SCF) and financial development on profitability of real estate firms in Vietnam over the 2013 - 2017 period. This is the first empirical research examining the impact of financial development on firm profitability.


Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng. Tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…


Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

Nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý BĐS là cấp thiết và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Trong khuôn khổ bài viết, dựa trên kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản đã nghiên cứu trước đó, chúng tôi khai thác một số ứng dụng của ArcGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản.


The association between current account deficit and house prices in Turkey

Current account deficit has been a popular research topic among Turkish economists. The study investigates the relation between current account deficit of Turkey and house prices in the country. This paper uses the classical linear regression model and this is run for three times. The results of the model indicate that current account deficit is positively associated with house price changes in Turkey. Another result is that, GDP per capita growth is not significantly associated with house price changes. Not surprisingly, inflation is also positively associated to house prices.


Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam. Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở Việt Nam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất động sản.


The impact of economic policy uncertainty on real estate development in China

This paper analyzes the impact of economic policy uncertainty on real estate development at the macro level in China. Using the Economic Policy Uncertainty (EPU) Index released by Baker et al. (2016), we find that EPU has a leading and negative effect on real estate development investment. And there is a positive relationship between EPU innovations and the growth rate of real estate development investment.


Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Bài viết trình bày các quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng.


Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi chính sách tiền tệ như: Cung tiền (M2) và lãi suất cho vay, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian.


Working capital management and profitability of real estate industry in Jordan: An empirical study

Working capital is described as the capital available to meet the day-to-day operations, and depending on the industry, it could be a relatively high percentage of the total assets of the organization. It is the difference between two current assets and current liabilities. Working capital management is important because of its effects on the firm's profitability and risk, and consequently its value. In this research paper, an attempt has been made to examine the impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies in Jordan. ROCE is used as dependent proxy variable for profitability and CR, DTR, ITR are used as independent proxy variable for substantiating the impact of working capital management on the profitability of companies. The results of data analysis show that there is a significant impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies.


Real estate prices, fiscal revenue and economic growth

This paper attempts to analyze the relationship between government land prices and fiscal revenues, economic growth, to test the short-term and long-term effects of rising real estate prices on fiscal revenue and GDP growth. This paper attempts to explain two problems with empirical data: (1) Whether it is for the government, pushing up house prices cannot escort economic growth, and the long-term utility of the government is conserved; (2) and pushing up house prices at the quantitative level, for the economy and How much quantitative impact fiscal revenue has on the short-term and long-term, respectively. In the end, it is concluded that pushing up house prices does not promote government effectiveness. For the government, it is ultimately tax-equivalent.


On the risk measures of real estate assets

This paper discusses the need of risk measure of real estate assets and the existing measures. Using the FTSE NAREIT monthly all REITs data from December 1971 to June 2017, this study concludes that the risk of real estate assets is indeed unmeasurable. Therefore, real estate assets performance measure should be based on absolute return or inflation-adjusted absolute return; the returns of real estate assets can be compared with meaningful benchmarks, yet the combination of risk and return does not have a valid benchmark. Prevalent indicators such as Sharpe ratio is a misleading concept that leads to biased weights of real estate assets in a modern portfolio. Furthermore, there are no standard measures of the higher moments for real estate asset returns, as the second moment measure does not deliver a solid foundation.


Một số vấn đề về chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Bài viết trình bày đề xuất làm rõ nội dung chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Một số trường hợp phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên quan điểm lợi ích của nhà đầu tư

Bài viết tập trung làm rõ cách xác định doanh thu, chi phí, dòng tiền để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án cho các trường hợp đầu tư kinh doanh bất động sản phổ biến: đầu tư tạo lập bất động sản để bán, đầu tư tạo lập bất động sản để cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để bán và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để sử dụng và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để để bán, sử dụng và cho thuê.


Bàn về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư

Việt Nam đã ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 05 về bất động sản đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư không hạch toán trường hợp giảm giá trị bất độ sản đầu tư vì chưa có quy định. Bài viết trình bày một số nội dung về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư theo quan điểm của chuẩn mực kế toán quốc tế số 36, góp phần hoàn thiện hơn nội dung của VAS 05, giúp hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng phát triển.


Bài giảng Future contract on the stock index in Vietnam

Lecture presented add your title here; add your title here, add your title here, add your title here, for details, please refer to the lecture.


Báo cáo phân tích ngành bất động sản - Một báo cáo nghiên cứu và tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 và triển vọng tăng trưởng 2018

Tài liệu với các nội dung tiêu điểm thị trường nền kinh tế Việt Nam 1 năm qua; GDP tăng trưởng, chỉ số lạm phát được giữ ở mức an toàn, thị trường bất động sản 1 năm qua; vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng vượt trội, vượt mốc 10 năm; doanh nghiệp đăng ký cấp mới tăng; doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế tăng mạnh...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Housing markets & planning policy
  • 08/09/2020
  • 62.422
  • 950

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu