Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công Nghệ Thông Tin (126.640)

Operating systems INT2206 20 (2019-2020)

Informative material for you with 13 questions to learn about operating systems INT2206 20 (2019-2020); catering to those who are learning, want to learn about operating systems INT2206 20 (2019-2020).


Hướng dẫn sử dụng PX-Web để khai thác số liệu

Tài liệu thông tin đến các bạn về truy vấn số liệu trên Website bằng PX-Web; các thao tác với bảng số liệu, biểu đồ để phục cụ cho quá trình khai thác, tìm kiếm thông tin, dữ liệu đặc biệt là số liệu thống kê hiệu quả hơn.


Một phương pháp tăng tốc khả năng hội tụ đối với gradient descent

Trong bài viết này, tác giả sử dụng một phương pháp mới để nhanh chóng tìm kiếm tham số học (learning rate) hợp lý dựa trên ý tưởng của nguyên lý điều khiển luồng và chống tắc nghẽn trong mạng viễn thông nhằm tăng tốc khả năng hội tụ của bài toán so với phương pháp gradient descent thông thường.


Disturbance rejection FOPID controller design in v-domain

This study introduces a v-domain design scheme for optimal FOPID controllers; the purposed method is based on minimum angle system pole placement in v-plane. Multi-objective genetic algorithm is used for controller coefficient optimization. Disturbance rejection FOPID controller design examples are illustrated.


Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 2

Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với những kiến thức về hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc dữ liệu do người dùng tự định nghĩa; làm việc với file; một số vấn đề mở rộng.


Đề cương bài giảng học phần An ninh mạng

Bài giảng cung cấp các kiến thức tổng quan về an ninh mạng máy tính, trong đó tập trung vào các nội dung sau: giới thiệu các yêu cầu và nội dung của môn học; các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng; các nguy cơ mất an ninh mạng; các mục tiêu an ninh mạng; giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch an ninh mạng.


Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 1

Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 1 với các bài học ngôn ngữ lập trình C/C++; bài thực hành môi trường lập trình và các lệnh vào/ra; điều khiển chọn; điều khiển lặp; mảng và con trỏ; xâu ký tự.


Thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến phục vụ nghiên cứu, phát triển nền tảng mô phỏng mạng cảm biến

Bài viết trình bày việc thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến giúp thuận lợi cho việc đo năng lượng tiêu thụ ở các trạng thái làm việc khác nhau của nút như trạng thái ngủ, trạng thái sẵn sàng, trạng thái đo lường và trạng thái truyền thông. Điều này sẽ giúp phân tích được sự khác nhau về mức tiêu thụ năng lượng giữa các trạng thái hoạt động của nút.


Tạo mô hình thực hành dùng mạng truyền thông Profinet cho mục đích giáo dục

Bài viết trình bày nghiên cứu xây dựng, thiết kế, lập trình và chế tạo mô hình thí nghiệm dùng mạng truyền thông profinet PLC. Đó là sự thiết lập truyền thông PLC S7-1200 (PLC1) - PLC S7-1200 (PLC2) - Biến tần G120C được điều khiển giám sát qua màn hình HMI. Tín hiệu tốc độ đặt và tốc độ thực của động cơ được hiển thị trên màn hình HMI, PLC1 truyền giá trị tốc độ đặt yêu cầu còn PLC2 điều khiển biến tần G120C truyền động cho động cơ làm việc theo tốc độ đặt.


Bài giảng Tìm hiểu và điều khiển các thẻ HTML

Bài giảng "Tìm hiểu và điều khiển các thẻ HTML" với các nội dung phân nhóm định dạng; aự phức tạp của các giá trị position; các khái niệm về Selector; kết hợp Selector trong CSS; xây dựng giao diện mẫu cho box; xây dựng giao diện mẫu cho tab... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 – Vũ Quốc Oai

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Data link thông tin đến các bạn những kiến thức về điều khiển luồng/dòng; phát hiện lỗi, xử lý lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 – Vũ Quốc Oai

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: TCP/IP" cung cấp những kiến thức về khái niệm về TCP và IP; mô hình tham chiếu TCP/IP; so sánh OSI và TCP/IP; các giao thức trong mô hình TCP/IP; chuyển đổi giữa các hệ thống số; địa chỉ IP và các lớp địa chỉ; mạng con và kỹ thuật chia mạng con.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 4

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Các cấu trúc điều khiển, khái niệm câu lệnh và khối lệnh trong lập trình, phạm vi hoạt động của biến trong các khối lệnh, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc rẽ nhánh switch-case,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 9

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 9 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về mảng, khai báo mảng 2 chiều, chỉ số mảng và truy xuất phần tử mảng, lấy địa chỉ các phần tử mảng, truyền mảng cho hàm và lời gọi hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 7

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 7 trình bày các nội dung chính sau: Cây nhị phân tìm kiếm, ưu điểm của cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm, hàm tìm phần tử thế mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 8

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Cây B-tree, cây nhiều nhánh tìm kiếm, thêm node mới, tách node,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 – Vũ Quốc Oai

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị liên kết mạng" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức môi trường truyền dẫn; phương tiện truyền dẫn; các thiết bị liên kết mạng.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về CSDL và giải thuật, các thuật toán tìm kiếm, interchange sort, selection sort, bubble sort, insertion sort shaker sort, shell sort, heap sort, cấu trúc động, danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 – Vũ Quốc Oai

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Cấu trúc mạng (Topology)" cung cấp những kiến thức về phương thức nối mạng; cấu trúc vật lý của mạng; giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 3

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn lập trình, cấu trúc một chương trình, chương trình đơn giản, bộ từ vựng của C, quy tắc soạn thảo mã nguồn, các kiểu dữ liệu cơ bản và phép toán, các câu lệnh nhập, xuất ra màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 12

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 12 trình bày các nội dung chính sau: Tập tin, tổng quan thao tác với tập tin, mở và đóng tập tin, đọc và ghi tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 5

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Danh sách liên kết kép, các thao tác trên list kép, tạo 1 nút có thành phần dữ liệu = X, cài đặt thêm 1 nút vào đầu danh sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 6

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Cây và cây nhị phân, Một số tính chất của cây nhị phân, duyệt cây nhị phân, biểu diễn cây tổng quát bằng cây nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 – Vũ Quốc Oai

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" trình bày khái niệm về mạng máy tính; ứng dụng của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; mô hình OSI.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 2

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Thuật toán, Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính, khái niệm về thuật toán, các tiêu chuẩn của thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, lập bảng trên giấy để theo dõi hoạt động của một thuật toán, độ phức tạp thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 8

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về mảng, các yếu tố xác định mảng, mảng 1 chiều, các tác vụ trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, các tác vụ trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 3

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc dữ liệu động, biến tĩnh, biến động, kiểu con trỏ, các thao tác trên kiểu con trỏ, con trỏ và biến động, danh sách liên kết ngầm, các loại danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 4

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Danh sách liên kết đơn, Tổ chức của danh sách liên kết đơn, cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn, cài đặt hàm main, các cấu trúc đặc biệt của danh sách đơn, cài đặt Stack,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 10

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1: Chương 10 trình bày các nội dung chính sau: Bảng băm, hàm băm, phép băm phổ quát, phương pháp nối kết trực tiếp, phương pháp nối kết hợp nhất, phương pháp dò tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 – Vũ Quốc Oai

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Bảo mật mạng" trình bày các nguyên lý của bảo mật mạng như mật mã, chứng thực, tính toán vẹn, khóa phân bố; bảo mật trong thực tế.


Tài liệu mới download

Bài tập Word – số 2
  • 29/11/2013
  • 31.396
  • 668

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu