Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ - Môi trường (3.721)

Đồ án tốt nghiệp: Phân tích trạng thái khai thác và dự báo sản lượng khai thác mỏ Hắc Long

Đồ án phân tích trạng thái khai thác, trạng thái động học mỏ Hắc Long; giới thiệu ứng dụng phần mềm Topaze vào phân tích khai thác; giới thiệu các phương pháp dự báo khai thác và ưu nhược điểm của chúng; dự báo khai thác ngắn hạn, water cut cho mỏ Hắc Long. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư: Nhà máy sàng tuyển cát nguyên liệu CFG

Dự án đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án; biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; chương trình quản lý và giám sát môi trường...


Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy đối lưu thông minh tiệt trùng bằng tia cực tím, năng suất 12 kg nguyên liệu xoài/mẻ

Mục tiêu của đồ án nhằm nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy đối lưu, tiệt trùng bằng tia cực tím năng suất 12 kg/mẻ và tự động điều khiển được lập trình trên máy tính.


Tiểu luận môn Quản lí chất thải rắn và nguy hại: Luật và hệ thống luật trong quản lí chất thải nguy hại

Tiểu luận trình bày Hiến pháp nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư quản lý chất thải rắn...


Tiểu luận môn Công nghệ sinh thái: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi

Tiểu luận tìm hiểu hiện trạng chất thải chăn nuôi ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học Môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và ảnh hưởng đến dân sinh của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn chảy qua cầu Điện Biên Phủ đến hết Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Tiểu luận đánh giá hiện trạng môi trường nước tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Khảo sát ảnh hưởng của nước kênh đến chất lượng đời sống người dân.


Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn và nguy hại: Lưu trữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn và nguy hại

Nội dung của báo cáo trình bày lưu trữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn và nguy hại; lưu trữ chất thải thông thường; lưu trữ chất thải nguy hại... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Ứng dụng công nghệ sinh thái trong xử lí chất thải hữu cơ nông nghiệp trồng trọt

Nội dung của tiểu luận trình bày hiện trạng chất thải hữu cơ ở Việt Nam; sử dụng chế phẩm sinh học biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ; ứng dụng công nghệ sinh thái trong xử lí chất thải hữu cơ nông nghiệp trong trồng trọt.


Tiểu luận môn Công nghệ xử lý nước cấp: Vi sinh vật trong hệ thống xử lí và hệ thống phân phối nước cấp

Tiểu luận tìm hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến gây ô nhiễm vi sinh vật trong hệ thống cung cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung.


Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn và nguy hại: Tận dụng chất thải rắn và nguy hại bằng biện pháp 4R (Reduce, Reuse, Reproduce, Recyce)

Nội dung của tiểu luận trình bày thực trạng quản lý chất thải rắn và nguy hại; quy trình quản lý chất thải rắn và nguy hại; tận dụng chất thải rắn và nguy hại bằng biện pháp 4R; quy trình quản lý phương pháp tái sử dụng chai lọ thủy tinh....


Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn và nguy hại: Thành phần, tính chất và nguồn gốc phát sinh chất thải rắn và nguy hại

Nội dung của tiểu luận nghiên cứu nguồn gốc phát sinh chất thải rắn; thành phần của chất thải rắn; tính chất của chất thải rắn; định nghĩa chất thải nguy hại; nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại; tính chất của chất thải nguy hại...


Tiểu luận Quản lý chất thải rắn và nguy hại – Chương 7: Một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Nội dung tiểu luận trình bày phương pháp đốt; đối tượng, văn bản pháp luật, lò đốt thùng quay, lò đốt tầng sôi; các yếu tố cần quan tâm trong quá trình đốt, phương pháp ổn định hóa rắn; phương pháp chôn lấp; tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp...


Tiểu luận môn Quản lí chất thải rắn và nguy hại: Luật và hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn thông thường

Tiểu luận nghiên cứu một cách đầy đủ về luật và hệ thống pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn thông thường và tìm ra giải pháp pháp lí để giải quyết tình trạng quản lí chất thải rắn và nguy hại.


Tiểu luận Biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu và các vấn đề lương thực

Tiểu luận cho thấy mối tương quan giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề lương thực trên toàn cầu. Nhận thức được hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu lên vấn đề an ninh lương thực quốc gia và nền kinh tế nước nhà. Trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng những bước đi mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong hoạt động nông nghiệp.


Tiểu luận Quản lý tài nguyên rừng: Tình hình khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn Cần Giờ

Nội dung của tiểu luận đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng di truyền, loài, hệ sinh thái và cảnh quan. Chức năng phát triển: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững về sinh thái cũng như các giá trị văn hóa truyền thống. Chức năng hỗ trợ: tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu, giám sát, giáo dục và trao đổi thông tin giữa các địa phương, trong nước và quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững.


Tiểu luận môn Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại: Phân loại tại nguồn, lợi ích và thách thức

Nội dung của tiểu luận với các nội dung: phân loại tại nguồn và phương pháp phân loại chất thải; phân loại chất thải nguy hại; lợi ích của việc phân loại chất thải rắn và nguy hại tại nguồn; những thách thức trong việc phân loại rác tại nguồn.


Tiểu luận: Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tiểu luận đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đề xuất các biện pháp để thu gom và xử lý chất thải rắn bệnh viện phù hợp với điều kiện tỉnh.


Đề cương Quy hoạch môi trường - HUNRE 2019

Nội dung tài liệu trình bày khái niệm, vị trí quy hoạch trong khuôn khổ quản lý, mối quan hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là biết được thực trạng sử dụng hóa chất BVTV tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cung cấp hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để tiến hành các nghiên cứu khác. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Môi trường biển và ven biển hải phòng thực trạng và đề xuất giải pháp

Tài liệu trình bày về những khái niệm cơ bản về môi trường, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ven biển Hải Phòng, thực trạng và những nguyên nhân gây ô nhiễm và ven biển Hải Phòng từ đó đề xuất giải pháp về quản lý môi trường biển và ven biển Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận tốt nghiệp đại học này.


Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Đề tài nghiên cứu trình bày về một số khái niệm môi trường, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ven bờ, và nghiên cứu về điều kiện tự nhiên kinh tế xác hội khu vực ven biển huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, hiện trạng môi trường nước ven khu vực, và đề xuất một số giải pháp cải thiện môi trường nước biển ven bờ khu vực huyện Vân Đồn.


Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp đó là: Tìm hiểu về xã ven biển Vinh Quang, tìm hiểu hiện trạng sử dụng các nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang, tìm hiểu hiện trạng quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang, đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Dùng vôi và tro bếp để xử lí bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên cánh đồng thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn

Mục tiêu của dự án là xác định thực trạng, tình hình thu gom, xử lí bao bì thuốc BVTV trên trên cánh đồng thôn Xuân Trang và nghiên cứu cách xử lý bao bì thuốc BVTV bằng phương pháp sử dụng vôi và tro bếp đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ đó đề xuất các biện pháp thu gom bao bì và xử lí lượng thuốc tồn dư bám dính trên bao bì thuốc BVTV một cách an toàn giúp người dân và cơ quan chức năng quản lý tốt hơn nguồn rác thải này góp phần BVMT, bảo vệ sức khỏe con người.


Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Dalat Plaza

Nội dung chính của "Báo cáo đánh giá tác động môi trường" nêu lên các mục tiêu chính của dự án là tạo ra một nơi nghỉ ngơi - giải trí tiêu chuẩn quốc tế phục vụ tốt các nhu cầu của khách quốc tế và khách trong nước đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Nộp thuế tỉnh Lâm Đồng. Tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Thu được lợi nhuận chính đáng cho các nhà đầu tư


Tiểu luận môn phân tích sắc ký: Tìm hiểu về các loại cột trong phân tích sắc ký lỏng

Tiểu luận môn phân tích sắc ký giúp các bạn tìm hiểu về các loại cột trong phân tích sắc ký lỏng như: cấu tạo, vị trí, cơ chế tách của cột trên máy sắc ký, phân loại cột và tác dụng mỗi loại cột. Mời các bạn tham khảo!


Đồ án công nghệ 1: Công nghệ chế biến sữa bột

Đồ án công nghệ 1 "Công nghệ chế biến sữa bột" gồm các nội dung chính như: Tổng quan tài liệu, quy trình công nghệ sản xuất sữa bột, thiết bị chính trong sản xuất sữa bột. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đồ án: Công nghệ sản xuất sữa chua

Đồ án "Công nghệ sản xuất sữa chua" giúp các bạn nắm được lợi ích về dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế to lớn mà sữa chua đem lại, sữa chua đã và đang chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ rộng lớn khắp thế giới,...


Báo cáo: Đánh giá tác động môi trường Xí nghiệp chế biến Hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây: giới thiệu các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu I có khả năng tác động tới môi trường, nghiên cứu hiện trạng môi trường tự nhiên và điều kiện kinh tế-xã hội tại khu vực xí nghiệp chế biến hải sản đang hoạt động.


Báo cáo: Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy Hải sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo cáo "Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy Hải sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu" với nội dung như: Giới thiệu các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Sấy Hải sản tỉnh BR-VT có khả năng tác động tới môi trường, nghiên cứu hiện trạng môi trường tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện dự án nhà máy sấy hải sản,...


Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại trang trại lợn tập trung huyện Vĩnh Bảo

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình ứng dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn tập trung làm căn cứ đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn tập trung bền vững.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu