Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (14.139)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu, quá trình phát triển của CSDL, hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Thực hành cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học một số bài thực hành tạo database, table, PK, FK, bằng ngôn ngữ SQL insert, update, delete. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, đại số quan hệ, phép toán tập hợp, phép chọn, phép chiếu, phép tích Cartesian (Cartesian Product),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình dữ liệu, quá trình thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 1" cung cấp cho người học các bài thực hành về tạo cơ sở dữ liệu, table, khoá, relationship, khởi động SQL Server, kết nối ngắt kết nối và copy cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Phép tính quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phép tính quan hệ trên bộ, phép tính quan hệ trên miền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


The influence of organizational factors to Software-As-AService (SAAS) adoption in Vietnamese enterprises

With the growth of the information technology industry, the literature exploring cloud computing, in particular, SaaS adoption has been developing considerably over the last few years. It is time to take stock of SaaS adoption’s determinant factors and its application to more specific contexts. This study endeavored to investigate the influence of three organizational factors (organizational size, organizational readiness, and top management support) to SaaS adoption in Vietnamese enterprises across sectors. Qualitative method was employed to analyze data gathered from 18 case-study companies. The findings reconfirmed that top management support is the strongest enabler for SaaS adoption while there are still some contradictions between organizational size as well as organizational readiness versus SaaS adoption in the context of a developing country as Vietnam.


Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS ACCESS - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS ACCESS với mục tiêu chính là Trình bày các khái niệm cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Tạo lập được bảng dữ liệu, xây dựng được quan hệ giữa các bảng; Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng; Thực hiện được truy vấn dữ liệu; Thiết kế đựợc các đối tượng Table, Query, Form


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm cung cấp cho sinh viên các thuật toán tổng quát, danh sách liên kết, và các giải thuật sắp xếp, tìm kiếm. Từ đó sinh viên sẽ từng bước cải tiến thuật toán để xây dựng được những chương trình hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích xây dựng được thuật toán kết hợp với giải thuật.


Emotional intelligence as a predictor of job performance and satisfaction in IT/ITES sector of India

This paper explores the role of emotional intelligence in predicting an employee’s job satisfaction and job performance in the IT/ITES sector in India.


Evaluating effectiveness of ensemble classifiers when detecting fuzzers attacks on the UNSW-NB15 dataset

The UNSW-NB15 dataset was created by the Australian Cyber Security Centre in 2015 by using the IXIA tool to extract normal behaviors and modern attacks, it includes normal data and 9 types of attacks with 49 features. Previous research results show that the detection of Fuzzers attacks in this dataset gives the lowest classification quality. This paper analyzes and evaluates the performance of using known ensemble techniques such as Bagging, AdaBoost, Stacking, Decorate, Random Forest and Voting to detect FUZZERS attacks on UNSW-NB15 dataset to create models. The experimental results show that the AdaBoost technique with the component classifiers using decision tree for the best classification quality with F − Measure is 96.76% compared to 94.16%, which is the best result by using single classifiers and 96.36% by using the Random Forest technique.


Application of multi-criteria decision making system for the tasks of the command and staffs in campaign operations

With the strong development of science and technology, especially information technology with outstanding achievements in the digital area, there have been strong impacts on the fields of social life. In the military field, especially in campaign operations, the application of new achievements, with smart and modern products, has contributed to the competitive strength of the military forces of countries. From the reality of the characteristics and the mission requirements of the campaign operations commander, the paper proposes the application of a decision-making (MCDM) system to support the work of the commanders and staffs to improve high quality, effective advising and campaigning operations, to meet the requirements of national defense tasks in the new period.


The 5 essential components of a data strategy

Despite heavy, long-term investments in data management, data problems at many organizations continue to grow. One reason is that data has traditionally been perceived as just one aspect of a technology project; it has not been treated as a corporate asset. Consequently, the belief was that traditional application and database planning efforts were sufficient to address ongoing data issues.


Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây

Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống. Vậy bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập trung tài nguyên máy chủ để chia sẻ cho nhiều ứng dụng cũng được sử dụng, thay vì phải đầu tư nhiều máy chủ vật lý cho các ứng dụng khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ một hoặc hai máy chủ vẫn có thể chạy được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ dự phòng. Phương pháp giải quyết bài toán trên là xây dựng mô hình đám mây IaaS (cơ sở hạ tầng như một dịch vụ).


Xây dựng hệ thống tính toán song song cho bài toán tính FFT hữu hạn

Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính toán của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh trong khi khối lượng dữ liệu cần xử lý là rất lớn. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật song song đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các giải thuật này. Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng một hệ thống xử lý song song áp dụng cho bài toán tính FFT (Fast Fourier Transform) hữu hạn.


A hybrid metaheuristic for the time-dependent vehicle routing problem with hard time windows

This article paper presents a hybrid metaheuristic algorithm to solve the time-dependent vehicle routing problem with hard time windows. Time-dependent travel times are influenced by different congestion levels experienced throughout the day. Vehicle scheduling without consideration of congestion might lead to underestimation of travel times and consequently missed deliveries.


Bài giảng Chương 4: Các thuật toán tìm kiếm

Nội dung bài giảng trình bày khái niệm tìm kiếm; bài toán tìm kiếm; các thuật toán tìm kiếm; tìm kiếm trên dãy chưa sắp; tìm kiếm tuần tự; tìm kiếm tuần tự cải tiến; tìm kiếm tuần tự trên dãy đã sắp... Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chương 4: Các thuật toán tìm kiếm".


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Con trỏ - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Con trỏ" trình bày khái niệm về con trỏ trong cơ sở dữu liệu, các bước với con trỏ, khai báo con trỏ, duyệt các bản ghi trong con trỏ, đóng và giải phóng con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chỉ số - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, lệnh tạo index, quá trình tìm kiếm theo index, các kiểu index. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Hàm do người dùng định nghĩa - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Hàm do người dùng định nghĩa" trình bày các khái niệm, các loại hàm, định nghĩa hàm vô hướng, ví dụ về hàm, định nghĩa hàm trả về bảng, khác nhau giữa hàm và thủ tục, định nghĩa view,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Lập trình trong SQL server - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Lập trình trong SQL server" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong SQL server, hàm trong SQL server, biến cục bộ, vòng lặp while, từ khóa return, thủ tục nội tại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chuyển đổi giữa các loại CSDL - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, các bước chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản lý giao dịch - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Quản lý giao dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giao dịch, 4 tính chất của giao dịch, các loại giao dịch, giao dịch tường minh, giao dịch không tường minh, giao dịch tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giới thiệu về SQL server 2008, các phiên bản của SQL server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu trong SQL server - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu trong SQL server" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server, cơ sở dữ liệu trong SQL server, tạo cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bảo mật và quản lý người dùng - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Bảo mật và quản lý người dùng" cung cấp cho người học một số kiến thức: Login security, database accesssecurity, permission security, permission security - quản lý roles,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Sao lưu và phục hồi - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Sao lưu và phục hồi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, một số thuật ngữ, phục hồi cơ sở dữ liệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Hợp đồng mua bán than
  • 05/04/2010
  • 91.632
  • 847

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu