Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (14.109)

Vũ trụ - Máy tính lượng tử

Tài liệu trình bày các tính chất mới của không thời gian lượng tử; lượng tử hóa trong đơn vị Planck, Qubit hóa mỗi pixel trong phạm vi Planck được mã hóa bởi một Qubit....


Mã hóa kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp

Tìm kiếm thông tin là một chủ đề chính đối với thư viện số. Người sử dụng tìm kiếm tài liệu trong các cơ sở dữ liệu (CSDL) của thư viện số dùng bất kỳ thuật ngữ xuất hiện ở bản ghi và không cần thiết am hiểu về cấu trúc bản ghi hoặc các quy tắc tạo lập bản ghi. Gần đây, các nghiên cứu về thư viện số tập trung vào tìm kiếm thông tin được phân tán trên nhiều máy tính qua mạng.


Extending relational database model for uncertain information

In this paper, we propose a new probabilistic relational database model, denoted by PRDB, as an extension of the classical relational database model where the uncertainty of relational attribute values and tuples are respectively represented by finite sets and probability intervals. A probabilistic interpretation of binary relations on finite sets is proposed for the computation of their probability measures. The combination strategies on probability intervals are employed to combine attribute values and compute uncertain membership degrees of tuples in a relation.


High utility item interval sequential pattern mining algorithm

High utility sequential pattern mining is a popular topic in data mining with the main purpose is to extract sequential patterns with high utility in the sequence database. Many recent works have proposed methods to solve this problem. However, most of them does not consider item intervals of sequential patterns which can lead to the extraction of sequential patterns with too long item interval, thus making little sense. In this paper, we propose a High Utility Item Interval Sequential Pattern (HUISP) algorithm to solve this problem. Our algorithm uses pattern growth approach and some techniques to increase algorithm’s performance.


Choosing seeds for semi-supervised graph based clustering

Though clustering algorithms have long history, nowadays clustering topic still attracts a lot of attention because of the need of efficient data analysis tools in many applications such as social network, electronic commerce, GIS, etc. Recently, semi-supervised clustering, for example, semi-supervised K-Means, semi-supervised DBSCAN, semi-supervised graph-based clustering (SSGC) etc., which uses side information to boost the performance of clustering process, has received a great deal of attention. Generally, there are two forms of side information: seed form (labeled data) and constraint form (must-link, cannot-link).


Distortion-based heuristic method for sensitive association rule hiding

In the past few years, privacy issues in data mining have received considerable attention in the data mining literature. However, the problem of data security cannot simply be solved by restricting data collection or against unauthorized access, it should be dealt with by providing solutions that not only protect sensitive information, but also not affect to the accuracy of the results in data mining and not violate the sensitive knowledge related with individual privacy or competitive advantage in businesses. Sensitive association rule hiding is an important issue in privacy preserving data mining.


Modeling multi-criteria decision-making in dynamic neutrosophic environments based on choquet integral

Multi-attributes decision-making problem in dynamic neutrosophic environment is an open and highly-interesting research area with many potential applications in real life. The concept of the dynamic interval-valued neutrosophic set and its application for the dynamic decision-making are proposed recently, however the inter-dependence among criteria or preference is not dealt with in the proposed operations to well treat inter-dependence problems. Therefore, the definitions, mathematical operations and its properties are mentioned and discussed in detail. Then, Choquet integral-based distance between dynamic inteval-valued neutrosophic sets is defined and used to develop a new decision making model based on the proposed theory. A practical application of proposed approach is constructed and tested on the data of lecturers’ performance collected from Vietnam National University (VNU) to illustrate the efficiency of new proposal.


Đánh giá hiệu năng các thuật toán theo vết đối tượng chuyển động

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu các thuật toán theo vết đối tượng di chuyển trong video. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Một số bộ dữ liệu kiểm thử phổ biến cho phát hiện xâm nhập mạng và đặc tính phân cụm

Những năm qua, đã có rất nhiều nghiên cứu về học máy (Machine learning), học sâu (Deep learning) cho lĩnh vực phát hiện xâm nhập mạng máy tính (IDS - Intrusion Detection System), sử dụng các bộ dữ liệu để đánh giá, phân tích. Do sự đa dạng, phức tạp của các bộ dữ liệu nên vấn đề phân cụm, chia nhỏ bộ dữ liệu ra thành các tập con nhưng vẫn giữ được đặc trưng của chúng là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung phân tích đặc điểm của các tập dữ liệu kiểm thử phổ biến. Đồng thời, tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính phân cụm, xác định số cụm tối ưu mà một bộ dữ liệu nên được chia ra.


Áp dụng lý thuyết tập mờ để mở rộng CSDL quan hệ

Bài viết này giới thiệu một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ mờ là mở rộng của mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống với hai đặc tính chính: Các quan hệ biểu diễn tập các bộ dữ liệu là quan hệ mờ, các điều kiện chọn được kết hợp với giá trị tập mờ để có thể truy vấn thông tin mờ, không chính xác của các đối tượng trong các quan hệ.


Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

Bài viết trình bày các yếu tố tạo nên tính đa hình cho đối tượng trong lập trình. Tính đa hình thường liên quan đến kiểu dữ liệu được truyền vào đối tượng và phương thức truyền tham số. Kiểu dữ liệu được thể hiện ở giao diện, phương thức truyền tham số được thể hiện ở việc nạp chồng.


Phân tích một số phương pháp để đánh giá độ tin cậy cho mạng trung tâm dữ liệu điện toán đám mây

Với sự bùng nổ của Mạng trung tâm dữ liệu (Data center network), làm cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như các dịch vụ đa phương tiện, các ứng dụng mạng ngày càng phụ thuộc vào nó. Điều này đòi hỏi các nhà cung cấp hạ tầng phải đảm bảo hệ thống mạng trung tâm dữ liệu phải có độ tin cậy và sẵn sàng cao để duy trì tính liên tục cho hệ thống. Tuy nhiên việc đánh giá độ tin cậy và tính sẵn sàng cho hệ thống chỉ mới dừng ở mức đầu tư trang thiết bị và xây dựng hệ thống dự phòng nóng. Nhiều nghiên cứu đưa ra mô hình đánh giá độ tin cậy và tính sẵn sàng cho DCN, nhưng các nghiên cứu mới dừng lại ở mức đánh giá định tính. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích một số phương pháp đánh giá độ tin cậy: Reliability Block Diagrams (RBDs), Fault Tree Analist (FT), Chuỗi Markov (MC) và mạng Bayes, trên cơ sở đó áp dụng để đánh giá độ tin cậy cho một kiến trúc DCN điển hình. Việc đánh giá chỉ số tin cậy của hệ thống một cách định lượng hữu ích cho cả người thiết kế hệ thống và người dùng.


So sánh SAS, SPSS và STATA

Hiện nay bộ ba chương trình chuyên dụng phục vụ cho xử lý và phân tích số liệu thống kê rất thông dụng trên thế giới đó là SAS, SPSS và STATA, bài viết nghiên cứu về sử dụng, quản lý dữ liệu, phân tích thống kê, vẽ đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


GPRTVN – Processing ground penetrating radar data software

This paper introduced GPRTVN processing program which was the research result of the Department of Geophysics for years. This program could process data of many present GPR equipments and quickly provide cross sections of existing underground constructions. It would be very useful for construction and building investigation companies in Vietnam.


Công nghệ Big Data và xu hướng ứng dụng

Nguồn tài nguyên giá trị nhất của thế giới hiện nay không còn là dầu mỏ, mà là kho dữ liệu số đang tăng lên với cấp độ lũy thừa mỗi ngày. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Big Data là một yếu tố đóng vai trò then chốt. Vậy Big Data thực chất là gì, và nó đang được ứng dụng như thế nào? Đối với nhiều người, đó là một thuật ngữ mơ hồ về hình ảnh của những hệ thống máy chủ khổng lồ, hoặc sẽ liên hệ đến việc nhận được các loại quảng cáo từ một nhà bán lẻ. Nhưng về bản chất, Big Data sâu sắc hơn và rộng hơn thế. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề này, bài viết đề cập đến một số lĩnh vực chính mà Big Data đang được sử dụng để tạo ra lợi thế tuyệt vời trong nhiều khía cạnh của sản xuất và đời sống.


Editorial: Supporting, managing, & sustaining creativity and cognition through technology

This special issue aims to present an overview of how creativity and cognition can be supported, managed and sustained through the use of technology. Three different roles of technology are presented. The first three papers highlight the potential of semi-automated creativity, the fourth paper how social media can be leveraged as a creativity platform and the fifth and final papers the use of technology-integrated intelligibility catchers and 3D technology as cognitive tools to enhance meaningful co-construction of new knowledge.


The impact of knowledge management system quality on the usage continuity and recommendation intention

This study aimed to examine the influence of knowledge management system (KMS) quality on users’ continuance intention. The research model was developed by integrating the concept of DeLone and McLean’s information systems (IS) success model with the expectation confirmation model. To examine the developed model, a survey was conducted with 131 respondents from three companies that had implemented a KMS. The data were analyzed using the partial least square (PLS) method. The study demonstrated that both system quality and information/knowledge quality influence all the factors that drive the continuance intention regarding KMS usage, namely perceived usefulness, satisfaction, and trust. Moreover, satisfaction proved to have an impact on users’ recommendation intention concerning the KMS. Therefore, companies should improve the KMS quality in order to drive employees to continuously use the KMS and recommend it to others.


Kiểm tra kết thúc môn Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 năm học 2018-2019

Kiểm tra kết thúc môn Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 năm học 2018-2019 được biên soạn bởi trường cao đẳng nghề Điện Biên. Tài liệu cung cấp cho các bạn tham khảo nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện cũng như làm quen với cấu trúc của đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.


Visual tools within make - A knowledge management method

This paper focuses on the practical significance of visual tools in Knowledge Management (KM) and Information Systems (IS) development in the context of the development of MaKE, a KM method.


What is the K in KM technology

This article addresses the problem of how technology adds value to an overall KM solution. It presents the core problem of KM as matching contexts using knowledge attributes and defines KM technology as that which manages knowledge attributes. The paper illustrates this by analyzing several positive and negative examples of technologies and presents two challenges for knowledge management as a field. The requirement for KM technology to manage knowledge attributes can be applied in designing effective KM solutions, selecting KM products, devising a proper KM strategy, and controlling investments in KM. The definition of KM technology also provides a focus for research to bridge gaps in technology that currently limit the widespread use of knowledge attributes.


Understanding knowledge-sharing in online communities of practice

Information Technology is no longer regarded solely as a repository within knowledge management but also as a collaborative tool. This change of role gives rise to online communities (OLCs), which extend the loci of existing communities of practice. To leverage the potential of these communities, organisations must understand the mechanisms underpinning members’ decisions to share knowledge and expertise within the community. This paper discusses existing research and develops a theoretical model of factors that affect knowledge sharing in OLCs. The aim is to increase our understanding of the antecedents to knowledge-sharing in OLCs.


Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu

Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các lĩnh vực trong nhiều năm qua cũng đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống cũng chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, những thách thức mới. Do vậy một khuynh hướng mới được ra đời đó là kỹ thuật phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu. Xin giới thiệu một cách tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu cùng một số kỹ thuật cơ bản để trong khai phá dữ liệu để phát hiện tri thức và một số ứng dụng trong thực tế nhằm hỗ trợ cho tiến trình ra quyết định.


An improvement method for semantic mapping databases to ontology

Enormous amount of available data in relational database (RDB) format creates a demand for automatic transforming them into Web Ontology Language (OWL) ontology to reuse in the Semantic Web. Many approaches have been proposed, however, most of them simply generate output ontology as the same flat structure with the original database and result in redundancy of ontology data.


Mining Top-K frequent sequential pattern in item interval extended sequence database

Frequent sequential pattern mining in item interval extended sequence database (iSDB) has been one of the interesting tasks in recent years. Unlike classic frequent sequential pattern mining, the pattern mining in iSDB also considers the item interval between successive items; thus, it may extract more meaningful sequential patterns in real life.


Transforming extended entity relationship model into OWL ontology in temporal database

The objective of W3C is to transform the current Web into a Semantic Web to reuse the previous system. Many previous systems were built based on the ER model, so the upgradation and transformation of the ER model into ontology in order to reduce cost is really necessary.


Hupsmt: An efficient algorithm for mining high utility probability sequences in uncertain databases with multiple minimum utility threshold

This paper proposes a framework for mining high utility-probability sequences (HUPSs) in uncertain QSDBs (UQSDBs) with multiple minimum utility thresholds using a minimum utility.


Acceleration in state-of-the-art ASR applied to a Vietnamese transcription system

This paper presents the adoption of state-of-the-art ASR techniques into Vietnamese. To better assess these techniques, speech corpora in the research community are assembled, and expanded, making a unified evaluation material under the name VN-Corpus.


Control of autonomous robot behavior using data filtering through adaptive resonance theory

The aim of the article is to use neural networks to control autonomous robot behavior. The type of the controlling neural network was chosen a backpropagation neural network with a sigmoidal transfer function. The focus in this article is put on the use adaptive resonance theory (ART1) for data filtering.


Towards an enhanced user’s preferences integration into ranking process using dominance approach

User preference is very important in orienting data miner, and this is the reason why these user preferences are integrated in the mining process, where they are coupled with Association Rules Mining “ARM” Algorithms to select only Association Rules “ARs” that satisfy the user’s wishes and expectations.


Utilization of nested clustering in VANET to reduce data loss in mobile cloud computing

Over the recent few years, most of network service providers have tried to expand their services all around by newly emerged technologies in network, especially mobile cloud computing. Most emerging cars and vehicles with powerful computers and storages, can be equipped with such new technologies such as vehicular ad hoc network radio, a new wireless technology.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng MasterCam X part 7
  • 11/08/2011
  • 15.893
  • 578

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu