Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Cơ khí - Chế tạo máy (37.904)

Fusion of multi-sensor data collected by military robots

This paper addresses the fusion processing techniques of multi-sensor data perceived through IR sensors of the military robots for surveillance, in which they are positioned in a limited range with a close distance between each of the robots.


Gabor/PCA/SVM-based face detection for driver’s monitoring

This article implements a face detection process as a preliminary step to monitor the state of drowsiness on vehicle's drivers. We propose an algorithm for pre-detection based on image processing and machine learning methods. A Gabor filter bank is used for facial features extraction.


Dynamics of a general multi axis robot with analytical optimal torque analysis

The robot equations of motion are obtained from the implemented program and verified against those obtained using only Lagrange equation. The output of program for the 3 DOF robot was used to find the optimal torque using analytical optimization analysis for a given set of parameters. This procedure analysis can be used as a benchmark analysis for any optimization technique.


Redundant mobility system design for impaired people

The system is a following head tilt movement that produces a signal for control a wheelchair that could operate in any direction using head movements. This system is complemented with movement intention sensor software. The software read the intention and matches the order to double check the movement order. Additional to this software, the system has a program to help the person to follow a specific trajectory and the control of the position to avoid injury for a mismatch order.


Model identification of the actuator based on image

This paper proposes a combination algorithm to identify the actuators’ model which is accomplished on a hardware-inloop simulation platform. The experimental results show the effectiveness of the algorithm. It also provides a strong theoretical basis for the design of the control system.


Linear switching state space (LS3) model for task scheduling: An analytical approach

In this study, first we show the role of nonlinear state space equations in modeling the standard TS, a suitable transformation is then devised to convert this model to linear switching state space (LS3) equations with nonlinear constraints, and then the most important aspects of a control-based system – the stability, controllability, observability and stabilizability – for the proposed method is analytically proven.


The network architecture designed for an adaptable iot based smart office solution

The paper presents a prototype of the Smart Office system, which was developed as one of pilot applications of the FP7 EU project ELLIOT, http://www.elliot-project.eu. The described solution is based on the LinkSmart semantic middleware, http://sourceforge.net/projects/linksmart/, an open source technology enabling a construction of distributed enterprise Internet of Things applications.


Manual malware analysis using static method

This research focuses on analysis malware using static method in operating system environment. Thus, we focus on malware analysis that uses Anti-Virtualisation avoidance technique. Although our platform environment exposed to the threat by malware sample, we protect this environment by using Toolwiz TimeFreeze and window backup image to protect and secure our environment. This research proved that our environment capable to do malware analysis and compare our environment with the virtual machine environment to prove that our analysis more accurate.


Land cover classification using hidden markov models

This paper, proposed a classification approach that utilizes the high recognition ability of Hidden Markov Models (HMM s) to perform high accuracy of classification by exploiting the spatial inter pixels dependencies ( i.e. the context ) as well as the spectral information. Applying unsupervised classification to remote sensing images can provide benefits in converting the raw image data into useful information which achieves high classification accuracy.


Phân tích phi tuyến khung thép phẳng SMRF chịu địa chấn bằng phương pháp tĩnh có xét đến đóng góp của các dạng dao động cao

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá xu hướng và độ chính xác của phương pháp tĩnh phi tuyến MPA (Modal Pushover Analysis) trong việc dự đoán ứng xử địa chấn cho các kết cấu khung SMRF, trong sự so sánh với phương pháp động phi tuyến theo miền thời gian (NL_RHA). Các công trình SMRFs 3-,9- và 20 tầng được phân tích dưới sự tác động của các bộ dao động nền lựa chọn ở các khu vực địa lý khác nhau với các đặc tính về cường độ và xác suất xảy ra khác nhau. Kết quả cho thấy phương pháp tĩnh MPA có thể tính toán khá chính xác các phản ứng địa chấn như chuyển vị và độ trôi tầng trong khi phương pháp chuẩn SPA (Standard Pushover Analysis) thì hợp lý để áp dụng cho công trình thấp tầng.


Strength model of soil-based clsm using stainless steel reducing slag blended-cement

This paper deals with using stainless steel reducing slag (SSRS), a byproduct generated from stainless steel making process, as a cement substitute in production of soil-based controlled low-strength material (CLSM). In the CLSM mixture, surplus soil and river sand were blended well together with a sand-soil proportion of 6:4 by volume in order to produce fine aggregate. Totally, twelve mixtures were prepared for experiment when we changed in turn percentages of Portland cement replacement with SSRS of 0%, 10%, 20%, and 30% by weight and the water-to-binder ratio of 3.4, 3.6, and 3.8. Meanwhile, the binder content in each mixture was fixed at 100 kg/m3.


Nghiên cứu tổng quan về tuabin gió và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng điện của tuabin

Việc nghiên cứu, tìm hiểu về Tuabin gió, lựa chọn các thông số kỹ thuật, vị trí lắp đặt, chưa được đánh giá, tính toán kỹ càng dẫn đến một số dự án khi triển khai còn lãng phí tiềm năng và chi phí dẫn đến hiệu quả của dự án không cao. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một cách tổng quan về Tuabin gi và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng điện của tuabin gió để các nhà đầu tư xem xét nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án điện gió.


Đánh giá các quy trình phân tích tĩnh phi tuyến trong tính toán phản ứng địa chấn của khung thép BRBFS

Mục tiêu nghiên cứu trong bài báo này là so sánh sự sai lệch và độ chính xác của các phương pháp tĩnh phi tuyến tương thích AMC, phân tích đẩy dần kết hợp dạng dao động MPA và phân tích đẩy dần chuẩn SPA trong sự so sánh với phương pháp động phi tuyến theo miền thời gian (NL_RHA). Hệ khung thép giằng BRBF là một hệ thống chống lại lực ngang hiệu quả với các tác động địa chấn – được dùng trong nghiên cứu này. Các công trình BRBF 3-,6-,10- và 14 tầng được phân tích chịu sự tác động của 2 bộ dao động nền mạnh có xác suất xảy ra 2% và 10% trong 50 năm. Kết quả cho thấy các phương pháp tĩnh AMC, MPA có thể tính toán khá chính xác các phản ứng địa chấn như chuyển vị và độ trôi tầng trong khi phương pháp SPA thì hợp lý để áp dụng cho công trình thấp tầng.


Hệ thống tự động ứng dụng trong máy quấn bó

Bài báo này giới thiệu hệ thống tự động ứng dụng trong máy quấn bó tại công ty Lixil ;(100% vốn Nhật Bản). Sản phẩm máy quấn bó đã được đưa vào hoạt động tại doanh nghiệp với năng suất 18s/1 sản phẩm, gấp nhiều lần so với sản xuất thủ công, giảm 1 nhân công thực hiện bằng tay, năng suất tăng thêm 1,5 lần.


Phân tích ảnh hưởng của đường phản xạ, sự phân bố nguồn sáng và mô hình thực nghiệm trong truyền thông ánh sáng dùng LED

Trong nghiên cứu này, đề xuất giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất phân bố công suất nguồn sáng, thứ hai phân tích ảnh hưởng của góc truyền, cuối cùng là tính toán nguồn phản xạ ảnh hưởng lên năng lượng thu của photodiode. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xây dựng mô hình thực nghiệm để thực hiện truyền thông. Kết quả mô phỏng cho thấy năng lượng thu của máy thu bị tác động rất lớn bởi góc truyền và sự phản xạ ánh sáng, ngoài ra nếu phân bố nguồn sáng hợp lí sẽ cải thiện đáng kể năng lượng thu. Hơn nữa, Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh rằng tốc độ truyền dữ liệu của hệ thống đề xuất có thể đạt được 115 Kbps ứng với khoảng cách truyền là 80cm.


Thiết kế thiết bị tự động phân loại sản phẩm bộ ly hợp – bánh răng băng xoá dựa trên đo kiểm lực ma sát

Bài báo trình bày kết quả thiết kế, chế tạo thiết bị tự động phân loại sản phẩm bộ ly hợp - bánh răng (clutch-gear) của băng xoá trên cơ sở đo kiểm lực ma sát của tổ hợp này. Thiết bị bao gồm phần cơ khí chứa phễu rung, máng và bộ nạp sản phẩm, cơ cấu đo lực ma sát và phân loại sản phẩm. Phần điều khiển điện – khí nén với ứng dụng bộ điều khiển mờ và vector, cho phép điều khiển tốc độ động cơ tạo lực ma sát có độ chính xác cao, nhằm tạo sự ổn định và chất lượng phân loại. Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp PLUS Việt Nam, đạt năng suất 3s/1 sản phẩm, gấp 2 lần so với sản xuất thủ công, giảm 2 nhân công. Tỉ lệ sản phẩm lỗi giảm từ 5% xuống còn 1%.


Nghiên cứu phát triển tuyến xe buýt nhanh (BRT) cho đô thị vừa - Trường hợp thành phố Quy Nhơn

Bài báo này đưa ra vấn đề về tổ chức và quản lý một tuyến BRT cho các đô thị vừa lấy trường hợp tại thành phố Quy Nhơn. Với mục đích hoàn thiện hơn hệ thống giao thông công cộng (GTCC) hiện nay và trong tương lai một cách hợp lý, hiệu quả đáp ứng khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân với chất lượng phục vụ tốt, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận lợi.


Ảnh hưởng dạng tải ngang đến phương pháp tĩnh khi đánh giá hiệu suất sụp đổ khung btct chịu địa chấn

Bài báo này phân tích và so sánh độ tin cậy của các dạng tải ngang khác nhau khi áp dụng phương pháp tĩnh trong việc định lượng cường độ sụp đổ và hiệu suất sụp đổ của các khung phẳng bê tông cốt thép chịu địa chấn. Các kết quả so sánh từ phương pháp xấp xỉ với phương pháp chính xác (IDA) cho thấy rằng dạng tải nào tạo ra đường cong đẩy dần (đường cong quan hệ lực-biến dạng) có biến dạng ít nhất khi công trình sụp đổ sẽ cho kết quả của phương pháp xấp xỉ tốt nhất.


Phân tích chuyển vị của tường Barett khi thay đổi khoảng cách các thanh chống theo phương đứng

Hệ kết cấu chống đỡ hố đào là vấn đề hết sức cần thiết và là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới chuyển vị của tường chắn trong quá trình thi công tầng hầm.Việc bố trí hệ thống tường vây sao cho hợp lí, vừa đảm bảo được yêu cầu về kỹ thuật, vừa đảm bảo tính kinh tế là một vấn đề rất đáng quan tâm và có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc thiết lập biện pháp thi công tầng hầm hiện nay. Đề tài này sẽ tập trung vào phần “ Nghiên cứu thay đổi khoảng cách giữa các thanh chốngcho tường vây theo phương đứng của tường chắn hố đào khi thi công tường vây tâng hầm” nhằm đưa ra giải pháp nhằm tăng độ cứng, giảm chuyển vị của tường barette giúp bảo vệ hố đào và các công trình xung quanh một cách hiệu quả.


Chương trình bình sai trị đo và ước tính độ chính xác lưới trắc địa – “BKHCM”

Với mục đích tính toán bình sai kết quả đo lưới tọa độ và độ cao Nhà nước, lưới trắc địa thi công và quan trắc xê dịch công trình. Chương trình này áp dụng thuật toán bình sai lưới tự do để phân tích độ ổn định mốc cơ sở thi công hoặc mốc cơ sở đo lún và chuyển dịch công trình. Ngoài ra, chương trình còn cho phép ước tính độ chính xác lưới thiết kế cao độ và tọa độ các loại nêu trên. Tính đúng đắn của chương trình đã được kiểm nghiệm và so sánh với các phần mềm trong và ngoài nước.


Giáo trình Môn học: Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Giáo trình Môn học: Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô với kêt cấu nôki dung chia thành 5 chương: Những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật, chương 2. Vẽ hình học, chương 3. Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản, chương 4. Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật, chương 5. Bản vẽ kỹ thuật.


Giáo trình Môn học: An toàn lao động - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và kỹ năng nhận dạng các mối nguy hại và đánh giá rủi ro, nội dung giáo trình bao gồm hai phần: Phần 1. Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động và phần 2. Kỹ thuật an toàn lao động Kiến thức trong tức trong giáo trình được biên soạn theo chương trình.


Giáo trình MH 09: Cơ ứng dụng - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) giáo trình Cơ ứng dụng với mong muốn giáo trình này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nắm vững hơn kiến thức về ô tô. Cơ ứng dụng được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm ba chương: Chương 1. Cơ học lý thuyết, chương 2. Sức bền vật liệu, chương 3. Chi tiết máy Mỗi Chương được biên soạn với nội dung gồm một số các nội dung cơ bản về cơ học lý thuyết, chi tiết máy, sức bền vật liệu.


Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật lái xe - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Giáo trình "Mô đun: Kỹ thuật lái xe - Nghề Công nghệ ô tô" với kết cấu nội dung gồm 6 bài giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức về: Vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu trong buồng lái ô tô; kỹ thuật cơ bản lái xe ô tô, lái xe ô tô trên các loại đường khác nhau, tâm lý điều khiển ô tô... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Môn học Điện kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Nội dung giáo trình được đề cập một cách có hệ thống kiến thức quan trọng theo chương trình khung 2010 cho môn kỹ thuật điện, ngành công nghệ ô tô. Các chương mục đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định để đảm bảo tính hệ thống chuyên môn. Giáo trình gồm chương bao gồm: Chương 1: Đại cương về dòng điện; chương 2: Máy phát điện, chương 3: Động cơ điện, chương 4: Máy biến áp, chương 5: Khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện.


Giáo trình Môn học Điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Nội dung giáo trình được đề cập một cách có hệ thống kiến thức quan trọng theo chương trình khung 2010 cho môn điện tử cơ bản, ngành công nghệ ôtô. Các chương mục đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định để đảm bảo tính hệ thống chuyên môn. Giáo trình bao gồm: Chương 1: Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử, chương 2: Các mạch điện tử cơ bản, chương 3: Các mạch điện tử cơ bản trong ôtô.


Giáo trình MH 10: Vật liệu - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Giáo trình Vật liệu với mong muốn giáo trình này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nắm vững hơn kiến thức về ô tô. Cơ ứng dụng được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm ba chương: Chương 1. Nhôm và hợp kim nhôm, chương 2. Gang và thép, chương 3. Vật liệu phi kim loại. Mỗi Chương được biên soạn với nội dung gồm: Một số các nội dung cơ bản về vật liệu dùng để chế tạo ô tô, và một số nhiên liệu đốt cháy, nhiên liệu bôi trơn được sử dụng trên ô tô.


Giáo trình Mô đun: Kiểm tra - sửa chữa pan ô tô - Nghề Công nghệ ô tô

(NB) Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa pan ô. Nội dung giáo trình bao gồm 3 chương: Hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống điều khiển hệ thống phanh ABS, hệ thống điều khiển hộp số tự động.


Giáo trình Môn học: Tổ chức sản xuất - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Nội dung giáo trình gồm: Chương 1: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất, chương 2: Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường, chương 4: Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch, chương 5: Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm, chương 6: Mở rộng và phát triển doanh nghiệp.


Giáo trình Môn học: Công nghệ khí nén - Thủy lục ứng dụng - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Nội dung của giáo trình biên soạn được dựa trên sự kế thừa nhiều tài liệu của các trường đại học và cao đẳng, kết hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên các trường dạy nghề trong cả nước. Để giúp cho người học có thể nắm được những kiến thức cơ bản của môn học thủy lực khí nén, nhóm biên soạn đã sắp xếp môn học theo từng chương.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Volume 12 - Fractography Part 15
 • 22/11/2011
 • 83.565
 • 178
Dimensioning and Tolerancing Part 3
 • 05/12/2011
 • 16.076
 • 979
Mechanics of Materials 1 Part 9
 • 28/11/2011
 • 89.805
 • 912
Hệ thống hạ kiếng
 • 04/12/2009
 • 36.985
 • 107

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu