Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ khí - Chế tạo máy (38.297)

Bài giảng Chương 2: Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại

Bài giảng với các nội dung khái niệm chung về cắt gọt kim loại; khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt; vật liệu chế tạo dụng cụ cắt; cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại; lựa chọn hình dáng và thông số hình học hợp lý của dao; xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công thô. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Chương 2: Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Công nghệ chế tạo máy (Học phần 2)

Bài giảng thông tin đến các bạn các nội dung: khái niệm công nghệ điển hình; mục đích của quy trình công nghệ điển hình; nghiên cứu quy trình công nghệ của các chi tiết điển hình; tính công nghệ trong kết cấu; trình tự công nghệ gia công. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


A highly efficient exact algorithm for the uncapacitated multiple allocation p-hub center problem

This paper addresses the problem of uncapacitated multiple allocation p-hub center problem (UMApHCP) which is fundamental in proper functioning of time-sensitive transportation systems. A mixed-integer programming formulation is proposed for the problem and a highly efficient Benders decomposition algorithm is developed for solving it.


Fuzzy BWANP multi-criteria decision-making method

In this paper, in order to eliminate the above-mentioned problems, it has been tried to provide an approach using the Fuzzy Best-Worst method, called F-BWANP.


Designing a hub covering location problem under uncertainty conditions

Increased demand for transportation is inevitable along with the growth of social welfare and economic development. Furthermore, providing cheap transportation services has brought about a bulk of benefits in the ever-expanding development of countries.


Bi objective hybrid vehicle routing problem with alternative paths and reliability

In this research, a bi-objective hybrid vehicle routing problem is presented and solved by considering alternative paths, various lengths and reliabilities. The first objective function minimizes overall system costs, fuel consumption, and greenhouse gas emissions, whereas the second objective function maximizes the reliability of the entire system with alternative paths and several reliabilities.


Sensitivity analysis of the impact of part assignment in cellular manufacturing systems

In this paper, a critical analysis of the impact of part assignment in cellular manufacturing systems is elaborated on three cases borrowed from the literature.


Selection of the all-time best World XI Test cricket team using the TOPSIS method

The aim of this paper is to apply the technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) as a multi-criteria decision making tool to form the all-time best World XI Test cricket team while taking into consideration over 2600 cricketers participated in Test matches for more than 100 years of cricket history.


Meta-heuristics algorithm for two-machine no-wait flow-shop scheduling problem with the effects of learning

In this research, we put the development of a no-wait flow-shop scheduling model alongside with the effect of learning into consideration to minimize the cost of consumption of resources.


Distribution center location selection using a novel multi criteria decision-making approach under interval neutrosophic complex sets

This paper aims to propose a new the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) approach based on SVCNSs to select the locations of distribution center.


A comprehensive comparative analysis of machine learning models for predicting heating and cooling loads

The present study introduces a set of machine learning-based models to predict the heating and cooling loads in buildings. This includes back-propagation artificial neural network, generalized regression neural network, radial basis neural network, radial kernel support vector machines and ANOVA kernel support vector machines.


Multi-objective optimization of selected non-traditional machining processes using NSGA-II

A non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied to obtain Pareto optimal solutions in widely used advanced machining processes, i.e., electric discharge machining, electrochemical micromachining, ultrasonic machining, abrasive water jet machining.


Representing preferences by Choquet integral: Guidelines to specify the capacity type

This study considers representing decision maker preferences by Choquet integral in existence of interactions among criteria. Parameters of the Choquet integral are capacities which assign weights not only to criteria but also to each subset of criteria.


Recent developments in metamodel based robust black-box simulation optimization: An overview

In this state-of the art review paper, a systematic qualitative and quantitative review is implemented among Metamodel Based Robust Simulation Optimization (MBRSO) for black-box and expensive simulation models under uncertainty.


Ứng dụng công nghệ Lora để xây dựng hệ thống giám sát trên các toa tàu đường sắt Việt Nam

Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm nghiên cứu đề xuất một mô hình ứng dụng công nghệ Lora để giám sát thu phát chính xác thông tin trên các toa tàu đường sắt Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như tạo cảm giác yên tâm, an toàn, thân thiện cho mỗi hành khách khi đi tàu.


Thiết lập phương trình giải tích mô tả sự biến đổi thể tích trong khoang hút và khoang đẩy của một loại quạt Roots cải tiến

Sự biến đổi thể tích trong khoang hút và khoang đẩy của máy thủy lực thể tích dạng Roots là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng làm việc của máy. Chính sự biến đổi thể tích này đã tạo ra áp suất hút và áp suất đẩy khi máy làm việc


Ứng dụng chiến lược vét cạn để tối ưu cân bằng dây chuyền may công nghiệp

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu cân bằng chuyền may khi cho trước công suất của dây chuyền với hàm mục tiêu là tối thiểu số lượng công nhân tham gia sản xuất để dây chuyền đạt hiệu quả tổ chức cao. Trên cơ sở nghiên cứu điều kiện thực tế của dây chuyền may công nghiệp, nhóm tác giả đã mô tả các ràng buộc về trình tự thực hiện, thiết bị và thời gian thực hiện.


Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng trong giai đoạn thiết kế ban đầu

Bài báo tổng hợp và phân tích ảnh hưởng của các thông số của sóng biển và của tàu đến ổn định tàu trên sóng. Lựa chọn loại sóng có ảnh hưởng lớn nhất đến ổn định tàu để tiến hành tính toán. Trên cơ sở phân tích ưu và nhược điểm của các phương pháp tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng, bài báo tiến hành lựa chọn phương pháp tính phù hợp nhất cho giai đoạn thiết kế ban đầu. Áp dụng phương pháp tính đưa ra vào trong tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng theo cho tàu hàng khô INANA 2 có số IMO: 9552771 chạy trên tuyến SB của Việt Nam.


Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả trong thiết kế tàu vận tải

Bài báo tổng hợp và hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của tàu trong giai đoạn thiết kế phương án. Phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của từng chỉ tiêu đánh giá, từ đó giúp người thiết kế cũng như chủ tàu có thể lựa chọn được cho mình chỉ tiêu đánh giá phù hợp nhất cho tàu thiết kế trên cơ sở mục tiêu đề ra trong việc lựa chọn phương án thiết kế cuối cùng.


Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng cho hệ thống lái thích nghi tàu thủy

Bài báo giới thiệu mô hình toán của phương tiện chuyển động hàng hải liên quan đến việc nghiên cứu yếu tố động của nó trong hai phần là động học và động lực học. Chuyển động của phương tiện hàng hải trên biển giống như chuyển động của vật thể rắn có dạng sáu bậc tự do từ sáu trục độc lập để diễn tả vị trí và hướng của thiết bị. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình động học của tàu thủy ở dạng đầy đủ, cũng như dạng Nomoto đơn giản; đồng thời đề xuất hệ thống lái thích nghi tàu thủy sử dụng cấu trúc bộ lọc Kalman mở rộng để lọc thành phần chuyển động tần số thấp của tàu ra khỏi nhiễu sóng bậc cao do sóng biển gây ra, cũng như nhận dạng các tham số của tàu.


Tính toán lực cản sóng của tàu ba thân bằng phương pháp nghiệm hữu hạn

Bài báo trình bày các luận cứ và cơ sở lý thuyết để xác định lực cản sóng của tàu ba thân bằng phương pháp nghiệm hữu hạn (phương pháp nghiệm gốc). Trên cơ sở so sánh kết quả tính toán bằng lý thuyết này với các số liệu thử nghiệm đã được công bố, khẳng định tính thời sự của giả thuyết về “tàu mảnh” của Mitchell để dự đoán lực cản nói chung, lực cản sóng của tàu ba thân nói riêng trong giai đoạn thiết kế ban đầu.


Tính toán xác suất lật của tàu trên sóng ứng dụng phương pháp Melnikov

Bài báo trình bày ứng dụng của phương pháp Melnikov trong nghiên cứu dao động hỗn loạn cho trường hợp lắc ngang của tàu dưới tác dụng của sóng thông qua phương trình vi phân. Kết quả của phương pháp Melnikov cho sóng điều hòa được tính chuyển sang sóng không điều hòa bằng cách sử dụng sơ đồ xác suất toàn phần dựa trên biểu thức biểu diễn biên giới hạn xảy ra dao động hỗn loạn trong lắc ngang của tàu. Biểu thức xác định xác suất lật của tàu trên sóng không điều hòa áp dụng định luật phân bố Rayleigh cho chiều cao sóng và chiều dài sóng với giả thiết chúng không phụ thuộc lẫn nhau.


Nghiên cứu tính toán cửa thép phẳng âu tàu

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu tính toán biến dạng cửa thép phẳng kéo lên của âu tàu theo phương pháp mô hình số. Maple là phần mềm phổ biến cung cấp các công cụ phục vụ cho việc tính toán số và vẽ đồ thị các phương trình. Dựa vào phần mềm Maple, tác giả đưa ra ví dụ tính toán cụ thể cho cửa thép phẳng kích thước 8x8 m với hệ thống 3 dầm ngang và 2 dầm dọc.


Nâng cao chất lượng ổn định hướng đi tàu thủy sử dụng bộ quan sát trạng thái

Bài báo đề cập tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, đánh giá trạng thái ổn định của tàu thuỷ trong quá trình chuyển động. Ảnh hưởng của nhiễu đến sự thay đổi hướng đi, các phương pháp giảm thiểu tác động của nhiễu tới hướng đi. Nghiên cứu, ứng dụng bộ quan sát trạng thái để nâng cao chất lượng trong chế độ ổn định hướng đi tàu thủy trên cơ sở bộ quan sát trạng thái Kalman.


An optimal gear design method for minimization of transmission vibration

In this paper, a method for optimal design of structure parameters of gears in order to reduce the vibration of the car gearbox during the work process is presented. The model of a pair of interlocking gears was simplified by the two pairs of useful volume and elastic springs. From this model, it is established the formulas in order to determine elastic stiffness of gear, synthetic hardness a pair of interlocking gears, useful volume of gears, private frequency and the speed limit of the gear.


Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân tàu chở khách cỡ nhỏ đến đặc tính khí động học của tàu

Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán mô phỏng số đạt được như phân bố áp suất, dòng bao quanh tàu và lực khí động tác động lên tàu những ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đối với các đặc tính này của tàu sẽ được làm rõ. Từ các kết quả khảo sát và so sánh với các loại hình dáng đưa ra, bài báo sẽ cung cấp những thông tin quan trọng đối với thiết kế tối ưu hình dáng khí động học tàu thủy và những vấn đề cần chú ý trong khai thác tàu khách cỡ nhỏ.


Chế tạo hệ thống siêu âm thẳng đứng nhằm giảm kích thước hạt niken khi gia công trên máy EDM

Trong nghiên cứu này, tác giả chế tạo hệ thống siêu âm có hộp chứa dung dịch với bộ khuếch đại nằm thẳng đứng gắn trên máy gia công tia lửa điện để gia công hạt Niken. Sau khi gia công nhận thấy rằng, đường kính hạt đã giảm đáng kể, kích thước hạt tập trung chủ yếu từ 0 đến 20μm.


Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST

Đối với động cơ diesel tàu thủy việc áp dụng các giải pháp làm giảm mức phát thải NOx có trong khí thải của động cơ nhằm đáp ứng các yêu cầu được quy định trong phụ lục VI Công ước MARPOL 73/78 đang là yêu cầu bức thiết hiện nay. Có nhiều cách để giảm mức phát thải NOx ngay tại nguồn phát sinh như: giảm góc phun sớm, tuần hoàn khí thải, phun nước vào xy lanh,... Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST thông qua mô hình mô phỏng chu trình công tác được xây dựng trong phần mềm chuyên dụng AVL-Boost.


Xác định lượng tiêu thụ không khí của động cơ diesel bằng thực nghiệm

Bài báo trình bày về hệ thống thí nghiệm động cơ trên bệ thử KI-2139B, các trang thiết bị thực nghiệm để đo lưu lượng khối lượng không khí nạp của động cơ diesel DSC-80, cũng như kết quả thực nghiệm đo lưu lượng không khí nạp của động cơ này khi sử dụng thiết bị đo lưu lượng khí nạp Mostek MF100 hiện đại.


Nghiên cứu sử dụng mạng CAN Bus trong điều khiển giám sát cấp nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy khi dùng hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật/dầu DO

Bài báo trình bày việc nghiên cứu sử dụng phần mềm giám sát và cài đặt bộ ECU của hệ thống phun hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật và dầu diesel điện tử phù hợp với mạng CAN Bus. Kết quả nghiên cứu là xây dựng được mô hình hệ thống Common Rail, sơ đồ cấu trúc mô hình mạng, sử dụng phần mềm CAN Capture để thiết kế giao diện giám sát, cài đặt ECU và mô hình giám sát cho động cơ diesel tàu thủy.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu