Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ khí - Chế tạo máy (38.001)

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thông số động lực học đến độ bền trục các đăng

Bài báo trình bày thí nghiệm xác định các mối quan hệ giữa các thông số động lực học với thông số độ bền trục các đãng. Thí nghiệm sử dụng bệ thử kiêu dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S. Các trường hợp thí nghiệm gồm thay đổi các thông số góc nghiêng trục, chiều dài trục và số vòng quay trục tại các chế độ tải tương ứng với che độ tải khi xe hoạt động thực te trên đường. Kết quả thí nghiệm đã xác định được giá trị ứng suất, biến dạng trên trục ở những trường hợp trên. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm có thể làm số liệu tham khảo trong tính toán thiết kế và chế tạo đảm bảo đủ bền trục các đăng trên ô tô.


Tối ưu hóa các thông số quá trình phun HVOF để nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ WC-12Co

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số phun HVOF (High velocity oxy fuel) bao gồm: lưu lượng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ hỗn hợp khí cháy giữa Oxygen và Propane (C) đến độ bám dính của lóp phủ lớp phủ WC-12Co trên nền thép 16Mn bằng phương pháp Taguchi và kỹ thuật ANOVA (Analysis of variance). Kết quả cho thấy, với thông số A “ 32 gam/ phút, B = 0,275 m, c = 5 cho lớp phủ có độ bám dính lớn nhất và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bám dính lần lượt là B > c > A.


Điều khiển bám quỹ đạo của máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục bằng phương pháp dự đoán mô hình

Trong bài báo, mô hình động lực của máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục được xây dựng bằng phương pháp Lagrange II dựa trên các số liệu của từ hệ thống thật của dự án nhiệt điện Sông Hậu I. Việc điều khiển hệ tay máy để lấy than trong không gian hạn chế của khoang tàu được thực hiện nhờ bộ điều khiển dự đoán mô hình với khả năng xử lý các ràng buộc khớp và vị trí đầu gầu xúc kết hợp với bộ lọc Kalman mở rộng. Tính khả thi của bộ điều khiển đề xuất được thể hiện qua kết quả mô phỏng số.


Động lực học cơ hệ với ma sát Cu lông

Trong báo cáo đã đề xuất phương pháp xử lý: đưa phản lực liên kết (phản lực tiếp tuyến và phản lực pháp tuyến) vào phương trình chuyển động và sử dụng tính lý tưởng của phản lực pháp tuyến để loại trừ nó còn các phản lực tiếp tuyến thuộc loại lực tác dụng. Nhờ phương pháp này việc viết phương trình chuyển động của hệ chịu liên kết sẽ không chứa các nhân tử Lagrange. Bằng cách như vậy có thể coi phương trình nhận được cùng phương trình liên kết là phương trình chuyển động của cơ hệ.


Analysing the effect of lubricant oil on combustion chamber deposit formation in diesel engines

This paper presents the experimental study results of the effect of lubricant oil on combustion chamber deposit formation in diesel engines when using the lubricant oil blended with diesel fuel.


Solutions to increase employees morale in Vietnam ocean shipping joint stock company (VOSCO)

The study aims to determine solutions that boost employee morale in Vietnam Ocean Shipping Company. Statistics were collected in a sample of 197 employees working in the company. Factor analysis and multiple regression analysis are used to analyze these statistics.


Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp diesel – máy phát điện tàu thủy

Bài viết xây dựng các yêu cầu cơ bản cần đáp ứng của hệ thống giám sát, xây dựng sơ đồ nguyên lý và các đặc điểm cơ bản sẽ triển khai xây dựng hệ thống ở Việt Nam. Mô hình hệ thống giám sát dao động đưa ra là một hệ thống đo, phân tích dao động đa kênh hiện đại, phần cứng gồm hệ thống các đầu cảm biến dao động gia tốc chuẩn công nghiệp, kết nối với bộ góp DAQ của hãng National Instruments (NI, Hoa kỳ) và kết nối với máy tính công nghiệp.


Numerical analysis for effect of sustained load on bond behavior of concrete structure strengthened with near surface mounted FRP

In this paper, a pull-out concrete block strengthened by near surface mounted (NSM) FRP plate corresponding to different bond stress - displacement relationships is used to study the effect of sustained load on this strengthening system. Concrete - resin - NSM FRP plate bond performance is investigated in full characteristics of bond such as linear, bilinear, unilinear behaviors by numerical analysis.


Prevention of pollution from ships through the establishment of particularly sensitive sea areas (PSSAs) within South East Asia region in Viet Nam

This paper presents brief introduction to PSSA and criteria for the designation and requirements of PSSA, and the compatibility with Vietnam’s legal regulations. This paper also presents benefits, advantages and disadvantages of implementing PSSA designation and proposes accelerating solutions to the establishment of PSSA in Vietnam.


Application of the hollow structure for river training in form of groin

There are two common kinds of foundations at present: Shallow and deep foundations. Shallow foundations are gravity structures built directly on natural base or with a buffer layer. Deep foundations are piled structures supported by pilework and deep-driven piling system. An applicable solution is the hollow structures, in which they are used as piles driven into soil through the main mechanism of gravity.


Ảnh hưởng của các tổn thất trong của các quá trình và tổn hao cơ giới tới hiệu suất có ích của chu trình động cơ đốt trong và tỉ số nén tối ưu

rong Nhiệt kĩ thuật đã được biết, trong cùng điều kiện môi trường và nhiệt độ- áp suất tối đa cho phép của chu trình, hiệu suất nhiệt của chu trình cấp nhiệt đẳng áp là lớn nhất. Tuy vậy, trong thực tế động cơ diesel lại sử dụng chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. Đó là do các quá trình thực tế đều không thuận nghịch. Bài viết này nhằm minh họa cho điều đó và trình bày phương hướng nâng cao hiệu suất có ích của động cơ đốt trong.


Thiết kế hệ thống điều khiển rửa sạch tự động bằng PLC cho bầu lọc nước trong hệ thống xử lý nước dằn của tàu biển

Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO đã thông qua công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn 2004, công sẽ ước có hiệu lực năm 2016. Theo quy định của công ước, tàu phải có kế hoạch trao đổi nước dằn hoặc hệ thống xử lý nước dằn để tránh việc nước dằn trở thành phương tiện di chuyển các loài thuỷ sinh giữa các khu vực trên thế giới.


Hiệu suất đẩy của chân vịt và các hệ số thực nghiệm xác định hiệu suất đẩy của chân vịt

Chân vịt tàu thủy được thiết kế dựa trên cơ sở các kết quả thử nghiệm mô hình chân vịt trong bể thử, trong đó chân vịt làm việc mà không có sự chuyển động của mô hình vỏ tàu ở phía trước. Trong thực tế khi chân vịt làm việc sau thân tàu, điều kiện làm việc sẽ khác xa so với thử nghiệm. Do vậy ngoài các kết quả thử nghiệm, việc xác định hiệu suất chân vịt cần phải tính đến các yếu tố ảnh hưởng trong thực tế khai thác. Nội dung bài viết giới thiệu các hệ số thực nghiệm được sử dụng để xác định hiệu suất của chân vịt trong thực tế khai thác.


Improving quality of induction motor drives by using direct decoupling methodology based on exact linearization algorithm and kalman filter

This paper presents a simple method for modeling stator current and estimating rotor flux of an induction motor. A new current controller named “direct-decoupling”, based on exact linearization algorithm of the motor current model has been proposed.


Verifying the validity of Altman’s Z score as a predictor of firm failures in the case of Vietnamese transportation companies

This paper aims to test if Altman’s Z score (1968) can predict corporate failure of transportation companies in Vietnam in the last years. The data sample utilized for the test including sixteen companies listed on the HOSE and HNX. Eight of these companies are failed and the other eight are healthy. The results support the validity of Altman’s z score as a predictor of corporate failures.


Floating system for vessel impact protection considering fluid structure interaction

This paper proposes a layout for such a protection system and its components that can absorb the kinetic energy of the striking vessels during collisions. The effect of fluidstructure interaction is considered in vessel collision analysis by using an arbitrary Lagrangian-Eulerian method to model the surrounding environment.


Research on analysis of the efflux bed elocity by main shippropeller inducing the channel - bed scour in shallow water

This paper discusses analysis approach of the efflux velocity of the ship-propeller jet especially for the analysis of the seabed scour of ship channels and beds of marine structures as well.


Estimating requirement of marine oil spill recovery capability considering oil group and season condition in Vietnam

Marine oil spilled frequently in the Vietnamese waters requires that give rise to the development of effective response system to mitigate or reduce the impacts of an oil spill. In this study, the physical characteristics of types of oil group such as density of oil, evaporation of oil, dispersion of oil were considered.


Nhận dạng trạng thái mất cân bằng dư của rô to cứng theo phương pháp thống kê đa chiều trong cân bằng động

Bài viết sử dụng phương pháp nhận dạng và thống kê đa chiều xác định lớp trạng thái mất cân bằng tại các mặt phẳng cân bằng. Kết quả nghiên cứu lý thuyết sẽ được triển khai cho xây dựng phần mềm cân bằng động rô to cứng trên các máy cân bằng động với độ chính xác cao, được chế tạo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Nghiên cứu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí lắp trên bơm ly tâm của tàu Trần Đại Nghĩa

Bài viết giới thiệu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí (mechanical seals) của bơm AKH trên hệ thống bơm nước biển tàu Trần Đại Nghĩa trong đội tàu Hải Quân Việt Nam. Kết quả hoán cải thực nghiệm cho thấy bộ làm kín đã hoạt động an toàn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.


Bài thuyết trình: Tìm hiểu quy trình xử lí nước mặt điển hình

Nội dung bài thuyết trình trình bày khái niệm, quy trình xử lí nước mặt điển hình, chi tiết công trình phụ trong hệ thống xử lí nước mặt điển hình. Mời các bạn tham khảo!


Thiết kế và chế tạo máy đùn dây bán tự động

Bài viết này trình bày kết quả thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy đùn dây tự động. Sản phẩm được ứng dụng cho công ty Lixil Việt Nam. Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm Solidworks để tính toán thiết kế, mô phỏng tìm ra thông số chế tạo máy. Việc thực nghiệm để đánh giá năng suất và chất lượng sản phẩm.


Một số giải pháp kiểm soát rung động cho tàu thủy khi thiết kế và đóng mới

Bài viết đề xuất một số giải pháp để tránh rung động tàu quá mức khi thiết kế tàu. Nếu các quy trình đơn giản được tuân thủ tốt ở giai đoạn thiết kế thì sẽ tránh được việc khắc phục hay sửa chữa ở các giai đoạn tiếp theo khi đóng tàu. Phương pháp phân tích độ rung dựa trên quy trình phân tích phần tử hữu hạn để dự đoán độ rung và đánh giá thiết kế chi tiết ban đầu.


Nghiên cứu bơm nhiệt với hệ thống lạnh sử dụng chu trình Rankine hữu cơ

Nghiên cứu sử dụng các nguồn nhiệt thừa cấp nhiệt cho hệ thống bơm nhiệt với hệ thống lạnh sử dụng chu trình Rankine hữu cơ ORC (Organic Rankine Cycle). Trên căn bản tính toán theo mô hình mới để chọn ra được môi chất thích hợp nhất dùng cho hệ thống, đưa ra được kết quả tính toán hệ số làm nóng và làm lạnh COP đối với các môi chất R22, R600, R601, R123, R1234ze, R134a, R152a, R227ea, R245fa, R717, Rượu, R718.


Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời nhiệt - lạnh

Bài viết trình bày một máy lạnh được sử dụng để sản xuất nước lạnh cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí, đồng thời có thu hồi một phần nhiệt thải ra từ môi chất lạnh trong bình ngưng làm tăng nhiệt độ của nước (40÷ 45)0C qua quá trình trao đổi nhiệt. Sau khi xây dựng và chế tạo mô hình, chúng tôi tiến hành thí nghiệm đo đạc các thông số vào, ra trong khoảng thời gian và điều kiện nhất định.


Phương pháp nâng cao độ chính xác vị trí dự đoán của tàu sử dụng một vòng đẳng cao thiên thể

Trong bài viết này, cơ sở lý thuyết của phương pháp nâng cao độ chính xác vị trí dự đoán của tàu được đề xuất bằng cách sử dụng một vòng đẳng cao thiên thể. Với việc sử dụng phương pháp đề xuất, độ chính xác của vị trí tàu dự đoán được nâng cao khi không có các mục tiêu bờ. Ngoài ra, phương pháp cũng có thể được sử dụng để xác định vị trí tàu khi chỉ quan sát một thiên thể.


The adoption of collision risk assessment employing fuzzy evaluation method

This article introduces the collision risk evaluation system for early defining hazardous moving targets at sea based on fuzzy mathematics theory. The collision risk is reasoned by the fuzzy assessment system (FAS) constructed by expert’s experiences.


Mô phỏng đặc tính thủy động lực học của tuabin thủy triều

Một số đặc tính thủy động lực học không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều đã được nghiên cứu bằng phần mềm FAST từ phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL). Lý thuyết động lượng phần tử cánh (BEM) được áp dụng để thiết kế cánh tuabin với prophin S814.


Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm khuôn hàn thép cho máy hàn nhựa nhiệt dẻo bằng công nghệ siêu âm

Bài viết này trình bày về nghiên cứu chế tạo thử nghiệm khuôn hàn bằng thép cho máy hàn nhựa nhiệt dẻo ứng dụng công nghệ siêu âm thay thế cho khuôn hàn bằng hợp kim Titan.


Ứng dụng phương pháp Boston Consulting Group (BCG) và Hierarchical Cluster Analysis trong phân tích so sánh các bến cảng container khu vực Hải Phòng

Bài viết này hướng tới phân tích so sánh các bến cảng container trong khu vực với ứng dụng của hai phương pháp định lượng Boston Consulting Group (BCG) và Hierarchical Cluster Analysis. Phương pháp thứ nhất dựa trên thị phần của các bến cảng và phương pháp thứ hai dựa trên một nhóm các yếu tố cạnh tranh chủ yếu sẽ phân nhóm các bến cảng container và cung cấp một bức tranh tổng thể về thị trường dịch vụ cảng container địa phương.


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
  • 04/10/2011
  • 17.773
  • 156
Luận văn Thiết kế web
  • 07/12/2012
  • 95.266
  • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
  • 08/07/2011
  • 76.209
  • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu