Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.563)

Thought of Vietnamese nationalist party on national issues

Based on the Political Platform and Regulation of the Vietnamese Nationalist Party (VNP), this research paper analyses and clarifies the basic tenets of its political thought in order to answer the question of whether nationalism2 and national consciousness were the basis and the key element in the political thought of this party in the period prior to 1930 or not. It also brings to light the differences between the nationalism of the VNP and that of Sun Yat-sen, the founder and supreme leader of the Kuomintang in China.


Nepal-India boundary issue river Kali as international boundary

The present dispute however, arose regarding the correct identification of river Kali and its place of origin since 1960s when India stationed its troops in Kalapani as a result of Indo-China war.


Politics in the university decision-making

Politics tend to be regarded as the concern of central to the local governments to be associated strongly with the political parties that compete for votes at general, local and the national elections.


The "Belt and Road" Initiative, one of China's initiatives, was developed from the end of 2013 and quickly paid special attention to by China's functional agencies in terms of its planning and implementation. At the same time, China also boosted diplomatic and promotion activities to invite countries along the corridor of the belt and road to participate in this initiative. At the 19th National Congress, the Communist Party of China (CPC) added the initiative to the revised Party's Constitution with an aim that its success will increase China's status and impacts on the global scale. This article assesses the status quo and prospects of this initiative after the CPC's 19th National Congress.


Các nguyên nhân đưa đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Ấn Độ từ sau năm 1991

Ấn Độ và Myanmar là những quốc gia láng giềng liền kề, có quan hệ gắn bó từ trong lịch sử. Hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị 1951. Thời kỳ thủ tướng Ne Win (1962-1988) cầm quyền ở Myanmar, quan hệ Myanmar - Ấn Độ ở trong tình trạng băng giá. Bài viết trình bày về điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Ấn Độ, các nguyên nhân đưa đến sự điều chỉnh chính sách.


“Vấn đề Trung Quốc” tại Hội nghị Versailles (1919-1920)

Bài viết tập trung trình bày về quá trình giải quyết “Vấn đề Trung Quốc” tại hội nghị nói trên. Đặc biệt là việc các nước chủ trì hội nghị đã toan tính, thỏa thuận, mặc cả, dàn xếp để giải quyết “Vấn đề Trung Quốc” theo lợi ích của nước lớn. Từ đó, đưa ra một số nhận xét về hệ quả của nó đối với Trung Quốc và thế giới.


Tăng cường giáo dục đạo đức người công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người công an, thể hiện qua 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, trọng tâm là đức tính cần, kiệm, liêm, chính. Từ việc phân tích thực trạng công tác giáo dục đạo đức công an nhân dân trên hai phương diện thành tựu và hạn chế, bài viết cũng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong tình hình hiện nay.


Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trên cơ sở khái quát một số kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại của quá trình tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tác giả bài viết đề xuất 03 biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học tại địa bàn nghiên cứu: Lập kế hoạch dạy học tích hợp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục kĩ năng mềm;...


Giáo án môn Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin

"Giáo án môn Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin" trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin; ý nghĩa to lớn của lý luận này với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.


Giáo án môn Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

"Giáo án môn Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" trình bày bản chất, tính tất yếu ra đời của Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


Giáo án môn Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

"Giáo án môn Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng" trình bày tính khách quan, quan điểm của Đảng và những nội dung cơ bản về đường lối phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung bài học.


Giáo án môn Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Giáo án môn Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh.


Câu hỏi Bài thu hoạch đi nghiên cứu thực tế

Tài liệu trình bày đến các bạn câu hỏi Bài thu hoạch đi nghiên cứu thực tế: trình bày những nội dung thu hoạch được thông qua chương trình, nội dung chuyến đi nghiên cứu thực tế; trên cương vị công tác của mình, làm gì để vận dụng kiến thức đó vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các môn Lí luận chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên

Nghiên cứu những ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học ở trường đại học một cách khoa học, đồng bộ sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập của sinh viên. Bài viết trình bày về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các môn Lí luận chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên.


Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2017 (Mã đề 01)

Đề thi lý thuyết môn Chính trị (Mã đề 01) có kèm theo đáp án chi tiết, giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức, vượt qua bài thi kết thúc môn với kết quả như mong đợi.


Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 02)

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 02) với kết cấu gồm 3 câu hỏi và kèm theo đáp án, giúp củng cố rèn luyện kiến thức của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung.


Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01)

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01) có kèm theo đáp án là tư liệu tham khảo giúp sinh viên củng cố, rèn luyện, chuẩn bị chu đáo hành trang kiến thức để hoàn thành bài thi kết thúc môn gặt hái nhiều thành công.


Đề cương ôn tập môn Chính trị - Có hướng dẫn trả lời

Đề cương ôn tập môn Chính trị có hướng dẫn trả lời trình bày lại hệ thống hóa kiến thức giúp các bạn sinh viên dễ dàng ôn luyện, củng cố kiến thức môn Chính trị, hỗ trợ cho quá trình học tập,thi cử.


Phạm trù hợp tác trong các lý thuyết quan hệ quốc tế

Bài viết giới thiệu một số luận điểm liên quan đến phạm trù “hợp tác” của những trường phái lý luận cơ bản của nghiên cứu quan hệ quốc tế bao gồm: Chủ nghĩa hiện thực, Chủ nghĩa tự do và Chủ nghĩa kiến tạo xã hội. Việc tìm hiểu nhiều hệ quy chiếu lý thuyết khác nhau sẽ góp phần xây dựng được góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn khi nghiên cứu một vấn đề thực tiễn trong quan hệ quốc tế mà trong trường hợp này là phạm trù “hợp tác”.


Nghệ An trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt thời Lý - Trần - Lê (thế kỷ XI-XVIII)

Trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt, Nghệ An có vị trí quan trọng trên phương diện an ninh - quân sự, kinh tế, bang giao ở nhiều thời điểm lịch sử, đặc biệt dưới thời Lý (1009-1225), Trần (1225-1400), Lê Sơ (1428-1527), Lê - Trịnh (thế kỷ XVI-XVIII).


Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng

Trong những năm đổi mới, thực hiện dân chủ trong Đảng đã có những kết quả nổi bật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dân chủ trong Đảng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần phải khắc phục. Chính vì vậy, xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn của Đảng ta và phải có được những giải pháp cơ bản để thực hiện chúng.


Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị không còn là vấn đề mới mẻ, đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu ở các góc độ khác nhau. Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có vị trí rất quan trọng trong các mối quan hệ lớn cần đặc biệt chú trọng, nắm vững và giải quyết tốt trong quá trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên và coi thanh niên là người trụ cột trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên - những người kế cận của Đảng là một nhiệm vụ mà Người rất coi trọng. Những tư tưởng đó của Người thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển lực lượng thừa kế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay.


Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam: Quan niệm và yêu cầu đặt ra

Bài viết phân tích quan niệm và đề xuất các yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.


Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam: Rào cản và một số giải pháp định hướng

Bài viết tập trung làm rõ nội hàm của nhà nước kiến tạo phát triển, nhận diện những rào cản chính trong xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay

Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh là hoạt động chủ động của mọi quốc gia, là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mọi quốc gia có chủ quyền. Kinh tế phát triển là điều kiện tốt để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Ngược lại, quốc gia có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và bảo vệ tốt thành quả đã đạt được.


Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

Bài viết này nghiên cứu mô hình chính phủ phục vụ của Trung Quốc, phân tích những thành công, hạn chế cũng như một số rào cản khi vận dụng mô hình để cải cách bộ máy hành chính. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ tại Việt Nam.


Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008

Mối quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2008 được đặc trưng bởi chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba và cuộc đấu tranh chống cấm vận của Cuba đối với Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nước gồm nhiều nội dung, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Mục đích chủ yếu của Mỹ là thay đổi chế độ chính trị ở Cuba theo hướng mà Mỹ gọi là dân chủ.


Liên minh quân sự giữa Pháp với Tây Ban Nha trong cuộc chiến tại Đà Nẵng (1858 -1860)

Bài viết này sẽ làm rõ cơ sở Pháp và Tây Ban Nha liên minh quân sự trong mục tiêu xâm lược Việt Nam, sự chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đã làm cho liên minh quân sự Pháp – Tây Ban Nha thất bại.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

  • 10/09/2020
  • 36.572
  • 579

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu