Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.374)

Trung Quốc và vấn đề đảm bảo an ninh trong vận chuyển năng lượng trên biển

Hiện nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các nước khu vực Trung Đông trong đảm bảo an ninh năng lượng. An ninh năng lượng của Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu tuyến đường vận chuyển huyết mạch này bị tắc nghẽn trong bối cảnh việc xây dựng đường ống vận chuyển trên bộ từ Trung Đông sang Trung Quốc là bất khả thi. Nghiên cứu này phân tích những thách thức đang đặt ra trong đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược trên biển cùng những giải pháp Trung Quốc thực hiện để nâng cao khả năng đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng này.


Một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, TP. Hà Nội hiện nay.


Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2017) đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, với mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, trở thành cường quốc hiện đại hóa vào giữa thế kỷ XXI. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc phải hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, chuyển đổi thành công phương thức tăng trưởng và phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.


An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay

Biển Đông - vùng biển quan trọng của giao thương quốc tế - hiện đang diễn ra những tranh chấp gay gắt, nguyên do chủ yếu xuất phát từ tham vọng địa chính trị biển của Trung Quốc. Tình hình đó đang đặt ra những vấn đề về an ninh trên Biển Đông, không chỉ đối với các nước có liên quan trực tiếp đến tranh chấp mà còn đối với khu vực và quốc tế. Việt Nam là đối tượng chính bị tranh chấp biển, nên sự an nguy của Biển Đông ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong sự phát triển của quốc gia dân tộc. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến một số nội dung đặt ra từ phương diện an ninh chủ quyền biển của Việt Nam ở Biển Đông hiện nay.


Chính sách hướng Đông của các quốc gia Trung Đông: Nhìn từ trường hợp Israel

Cục diện chính trị khu vực Trung Đông thay đổi cùng với sự cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt của các nước lớn xuất hiện tại đây đã khiến cho nhiều nước Trung Đông, nhất là những nước đồng minh và thân cận của Mỹ, chẳng hạn như Israel, tích cực triển khai chính sách đối ngoại hướng sang châu Á (hay còn gọi là hướng Đông). Bản chất và các mục tiêu của chính sách hướng Đông là gì, Việt Nam nên có thái độ và hướng tiếp cận với chính sách hướng Đông của Israel như thế nào là những nội dung cơ bản được đề cập đến trong bài viết.


Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Bài viết trình bày và phân tích các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà Mỹ nhằm vào Trung Quốc; đồng thời làm rõ những giải pháp ứng phó của Trung Quốc; qua đó rút ra một số nhận xét bước đầu.


Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Hàn Quốc trong thế kỷ XXI

Bài viết đưa ra và luận giải những vấn đề gay cấn mà Hàn Quốc phải vượt qua để đạt được hai mục tiêu chiến lược trong thế kỷ XXI, đó là: hòa giải, hòa hợp dân tộc với CHDCND Triều Tiên và gia tăng ảnh hưởng của một “cường quốc tầm trung” ở Đông Á. Bước điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc hơn hai thập niên kể từ sau Chiến tranh Lạnh cũng được tác giả phân tích, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó, bài viết đúc rút những kinh nghiệm lịch sử cho Hàn Quốc và gợi mở hướng đi cho ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực.


Kinh tế và chính trị Trung Quốc năm 2017, triển vọng 2018

  • 5/5 (1)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19) là sự kiện tiêu biểu trong đời sống chính trị Trung Quốc năm 2017. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với sự nghiệp cải cách mở cửa giai đoạn mới ở Trung Quốc. Tư tưởng Tập Cận Bình được khẳng định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2018. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các chức danh tương ứng được sắp xếp lại sau Đại hội 19, kỳ họp Chính Hiệp và Quốc hội khóa 13 năm 2018. Về kinh tế, Trung Quốc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế. Trung Quốc đang tự tin bước vào thời đại mới. Bài viết tập trung làm rõ những điểm nổi bật trong kinh tế và chính trị Trung Quốc năm 2017 và triển vọng năm 2018.


Về vấn đề người Rohingya theo Islam giáo ở Myanmar

Với 135 tộc người khác nhau về nguồn gốc và sự tồn tại của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Kito giáo, Islam giáo, lịch sử phát triển của Myanmar một phần rất lớn bị chi phối bởi các cuộc đấu tranh tộc người, tôn giáo. Trong đó, cuộc xung đột giữa các phật tử Miến Điện đa số và cộng đồng người Islam giáo thiểu số Rohingya vẫn đang diễn ra rất gay gắt, có nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng di cư trong lịch sử quốc gia này. Chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc cực đoan cộng với tư tưởng bài trừ Islam giáo khiến tình hình trở nên khó lường hơn. Chính bởi vậy, vấn đề người Rohingya có được giải quyết hay không chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực nhân đạo của Chính phủ Myanmar, cộng đồng khu vực và quốc tế.


Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay

Bài viết làm rõ sự thay đổi trong tương quan sức mạnh tổng hợp giữa các nước lớn từ năm 2001 đến 2017, xét trên các phương diện: kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ, sức mạnh tinh thần.


Quan niệm về biển cả của Trung Hoa dưới hai triều Minh - Thanh

Quan niệm về lãnh thổ, lãnh hải trong thời gian gần đây đã được nhà đương cục Trung Hoa giải thích một cách chủ quan để phục vụ cho mục tiêu chính trị, lắm khi hoàn toàn ngược lại với sử sách cũ. Một điều khá rõ rệt, trong vị trí thiên triều, các triều đại Trung Hoa chỉ chú trọng đến những quốc gia tiếp cận với họ trên đất liền có thể giao thông bằng đường bộ.


Tư tưởng canh tân giáo dục của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và giá trị của nó

Tư tưởng canh tân giáo dục là một trong những tư tưởng yêu nước của Việt Nam xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do những nhân sĩ, trí thức yêu nước khởi xướng. Mục đích của phong trào là “thực học và thực nghiệp”.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong xu thế thời đại những năm 20 của thế kỷ XX

Tư tưởng Nguyễn Ái Quốc về giải phóng phụ nữ trong thời kỳ này thể hiện qua những bài viết, hành động của Người với những nội dung cơ bản: Nhận thức về tình cảnh phụ nữ thế giới và phụ nữ Việt Nam; Vai trò của phụ nữ; Mục tiêu đấu tranh giải phóng phụ nữ và thực hiện “Bình đẳng giới”.


Đấu tranh của nông dân Bắc Kỳ trong phong trào dân tộc, dân chủ 1936-1939

Sau thời kỳ chống lại các chính sách khủng bố của thực dân Pháp, phong kiến tay sai, phong trào nông dân Bắc Kỳ bùng nổ trong phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ 1936 - 1939. Phong trào đấu tranh của nông dân Bắc Kỳ diễn ra trên hầu khắp các tỉnh, đạt được những mục tiêu đề ra, thể hiện một bước phát triển mới.


Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế nông nghiệp

Trong khuôn khổ của bài viết này chỉ xin đề cập tới một số vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày trong các bài viết, bài nói chuyện thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Người đối với vấn đề nông nghiệp, nông thôn nước ta.


Phát huy vai trò của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ

Bài viết này đi vào phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết và những giải pháp cơ bản cần phải làm nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đánh giá cán bộ.


Tư tưởng đẳng cấp, địa vị, tâm lý hiếu danh của đạo đức phong kiến và ảnh hưởng của nó trong đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Cán bộ là gốc của mọi công việc". Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đạo đức phong kiến, đặc biệt là tư tưởng đẳng cấp, địa vị và tâm lý hiếu danh đã làm một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất.


Đề cương ôn thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Nội dung của đề cương trình bày nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; một số kĩ năng chuẩn bị trong lãnh đạo quản lí; đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa...


Một số vấn đề đặt ra từ quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong điều kiện mới chính là sự tiếp nối của quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam - Liên Xô, vì Liên bang Nga hiện nay là một quốc gia kế thừa về mặt pháp lý nhà nước Liên Xô trước đây.


Công tác bồi dưỡng lí luận chính trị cho đội ngũ công chức trẻ huyện Bình Chánh - thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày thực trạng trình độ lí luận chính trị của đội ngũ cán bộ trẻ ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng lí luận chính trị cho đội ngũ công chức trẻ huyện Bình Chánh.


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày nguyên tắc “Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phải được thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”, nguyên tắc “Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trước hết phải thỏa mãn những lợi ích chung, mục tiêu chung: Vì nước, vì dân, trên cơ sở độc lập dân tộc, chống áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu”.


Tư tưởng pháp quyền của Hàn Phi và Aristotle - Giá trị và bài học lịch sử đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung phân tích tư tưởng pháp quyền của Hàn Phi và Aristotle; từ đó, rút ra những giá trị và bài học lịch sử đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.


Thực trạng nhận thức và lối sống theo đạo lý dân tộc và nghĩa vụ công dân của học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết chỉ ra sự khác biệt giữa nhận thức và mức độ đạt được trong lối sống theo đạo lý dân tộc và ý thức công dân của học sinh, đồng thời đề xuất nội dung và phương pháp để nâng cao nhận thức và lối sống theo đạo lý dân tộc và nghĩa vụ công dân cho học sinh trung học phổ thông TPHCM.


Vấn đề nhân công đồn điền ở miền Tây Nam Kỳ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài viết tập trung phân tích vấn đề nhân công ở miền Tây Nam Kỳ đầu thế kỉ XX dưới các góc độ xuất thân, số lượng, quá trình tham gia khẩn hoang và sản xuất kinh tế, quan hệ kinh tế với tầng lớp điền chủ.


Quan hệ chính trị – ngoại giao Australia – Việt Nam từ sau Chiến tranh lạnh đến nay

Bài viết cung cấp bức tranh tổng thể về những thành tựu tiêu biểu trong quan hệ chính trị - ngoại giao Australia - Việt Nam và qua đó xem xét những triển vọng trong thời gian tới.


Cuộc đấu tranh của công nhân Cảng Sài Gòn trong giai đoạn từ 1925 đến 1950

Cảng Sài Gòn là một hệ thống cảng trên sông Sài Gòn, gồm Bason và thương cảng và nó đóng vai trò quan trọng trong chính sách xâm lược và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ 1860 đến 1954.


Quan điểm của Ấn Độ về chính sách xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong đầu thế kỷ XXI

Trong quá trình triển khai những chiến lược lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ và Hoa Kỳ có sự tương đồng và khác biệt về mặt lợi ích chiến lược. Từ phía Hoa Kỳ, quốc gia này ủng hộ Chính sách hướng Đông và hành động hướng Đông của Ấn Độ, mong muốn Ấn Độ sẽ trở thành đồng minh giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc.


Phát triển năng lực nhận diện, phê phán quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh hiện nay

Bài viết tập trung làm rõ nội dung, mục tiêu của các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet; tính tất yếu, yêu cầu và giải pháp cơ bản để phát triển năng lực nhận diện, phê phán quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet ở Việt Nam cho sinh viên các trường đại học.


Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận các môn học Lý luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học tại trường Đại học Quảng Bình

Bài viết đi vào phân tích thực tế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học của giờ thảo luận các môn học lý luận chính trị ở Trường Đại học Quảng Bình.


Văn hóa hồi tưởng: Cách người Đức đối diện với quá khứ đen tối thời kỳ Đức Quốc xã

Bài viết phân tích quá trình hình thành văn hóa hồi tưởng của người Đức qua việc họ thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của các thế hệ đi trước, dũng cảm đối diện và nỗ lực vượt qua quá khứ tồi tệ để hướng về tương lai.


Tài liệu mới download

Bài tập quản trị kinh doanh
  • 10/08/2010
  • 51.919
  • 630

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lương bổng
  • 03/03/2010
  • 42.746
  • 225

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu