Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.278)

U.S.–Southeast Asia relations under the Trump Administration

This posts highlights the key differences that have emerged in U.S. policy toward Southeast Asia under the Obama and Trump administrations. Then concludes by discussing the outlook for U.S.–Southeast Asia relations and identifying several reasons for concern.


Phong trào Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963

Trong lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam, phong trào Phật giáo năm 1963 ghi một dấu ấn hết sức quan trọng. Cùng với cả miền Nam, tăng ni, phật tử Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963 đã tiến hành cuộc đấu tranh của với quy mô rộng lớn, đa dạng, phong phú về hình thức đấu tranh.


Đấu tranh chính trị trong Đồng Khởi ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (1964-1965)

Phong trào Đồng khởi ở nông thôn đồng bằng các tỉnh Khu V là nét nổi bật của cách mạng miền Nam những năm 1964–1965. Trong quá trình lịch sử đó, nét nổi bật trong giải phóng nông thôn đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên là việc lực lượng vũ trang tấn công quân đội Sài Gòn ở những nơi trọng yếu đã hỗ trợ quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị với nhiều hình thức khác nhau.


Nhìn lại những đóng góp của Soga Umako (551-626), Shotoku Taishi (574-622) và Taika (626-671) đối với công cuộc cải cách Nhật Bản thế kỷ VII

Bài viết làm rõ đóng góp của Soga Umako, Shotoku Taishi và Taika đối với công cuộc cải cách của Nhật Bản vào thế kỷ VII. Trong đó, mức độ đóng góp của các nhà cải cách là không đồng đều nhưng đã tạo ra được một bước phát triển nhảy vọt mang tính chất vạch thời đại.


Phong trào đấu tranh chính trị ở Trị - Thiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn 1963-1965

Bài viết này góp phần làm rõ sự phát triển của phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng Trị và Thừa Thiên trong thời gian từ cuối năm 1963 đến giữa năm 1965, từ đó rút ra một số nhận xét về phong trào.


Yếu tố dân tộc và quốc tế trong quá trình giải quyết vấn đề nước Đức thế kỷ XIX

Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX là sản phẩm của một loạt các mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài. Đáp án cho vấn đề nước Đức cũng đến từ các mối quan hệ làm nên chính nó. Thực tế cho thấy vấn đề nước Đức thế kỷ XIX khởi nguồn là sản phẩm của các mối quan hệ quốc tế hơn là các mối quan hệ dân tộc.


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam... Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình


Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN: Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tài liệu với các nội dung: nhân tố bên ngoài tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; nhân tố bên trong cần chú ý trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; yêu cầu của việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giá trị văn hóa cốt lõi cần xây dựng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Bài thu hoạch Nhận thức về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và quy định về những điều Đảng viên không được làm

Bài thu hoạch trả lời chi tiết cho 4 vấn đề: vị trí, vai trò của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu khái quát những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Để nắm chi tiết nội dung của bài thu hoạch mời các bạn cùng tham khải bài viết.


Vai trò của quyền lực mềm quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện nay và những tác động đến Việt Nam

Trong quan hệ quốc tế, không chỉ sức mạnh quân sự hay sức mạnh kinh tế mới có thể tạo nên vị thế của một quốc gia mà vai trò của văn hóa cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1991, trật tự hai cực của Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang được hình thành khiến cục diện thế giới biến đổi và đã tạo ra những thuận lợi lẫn thách thức cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.


Cuộc đấu tranh với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945 (qua tài liệu báo chí đương thời)

Việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã diễn ra liên tục qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt từ lúc vua Gia Long chính thức xác lập quyền sở hữu năm 1816, và kể cả khi đã mất toàn bộ nền độc lập vào tay thực dân Pháp từ năm 1885 đến năm 1945.


Vụ đắm tàu Europe ở quần đảo Hoàng Sa

Qua sự kiện này có thể hiểu được tại sao phần lớn các bản đồ Tây phương đều công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, từ việc gọi tên đảo Tri Tôn theo tiếng Việt, đến kinh nghiệm ứng phó khi gặp sự cố đắm tàu tại vùng biển này đều phải cầu cứu chính quyền sở tại dọc theo bờ biển Việt Nam.


Các đồng minh và tầng điểm chiến lược của Trung Quốc

Bài viết phân tích chiến lược của Trung Quốc trong việc thiết lập mối quan hệ với các nước đồng minh và xây dựng các cơ sở kinh tế, quân sự, nhân khẩu ở những địa bàn trọng yếu trên thế giới.


Cục diện thế giới hiện nay và hàm ý chính sách đối ngoại cho Việt Nam

Bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, gồm: Tư tưởng chỉ đạo phương châm, nguyên tắc đối ngoại, sức mạnh quốc gia, quan điểm, chính sách với đối tác cụ thể, tuyên truyền đối ngoại.


Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên báo chí Việt Nam vào thập niên 1930

Bài viết này tường thuật lại cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa của các nhà báo Hoàng Văn Tiếp, Trương Lập Tạo, Thúc Dật và Vĩnh Phúc trên hai tờ Saigon và Tràng An báo vào 80 năm trước.


Ebook On China - Henry Kissinger

Ebook contains the following contents: the uniqueness of China, the problem of early rituals and wartime war, from the peak to the abyss, Mao's continuous revolution, triangle diplomacy and the Korean war; stable Dang Tieu Binh, reagan and normalization have come, Thien An Mon, what kind of reform, the trek to the new harmony, the new millennium... Please refer to details. document content.


Bài giảng Chuyên đề năm 2018 - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài giảng Chuyên đề năm 2018 cung cấp các khái niệm phong cách và tác phong; phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh... Để nắm chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ


Bài dự thi tìm hiểu 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Bài dự thi với 10 câu hỏi và đáp án xoay quanh Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân: Khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta được biểu hiện như thế nào; khái quát những điểm mới nổi bật trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015... Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Lê Quang Hậu

Bài giảng trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung.


Nguyên tắc “đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình đẳng dân tộc là một bộ phận của bình đẳng xã hội, là nguyên tắc quan trọng trong chiến lược cách mạng của giai cấp vô sản, gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập bình đẳng dân tộc trên hai cấp độ: Bình đẳng giữa dân tộc - quốc gia Việt Nam với các dân tộc - quốc gia trên thế giới và bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam với nhau.


Một số nhân tố ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Khu vực Tây Nguyên là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của cả nước. Hiện nay, có nhiều nhân tố khách quan và chủ quan đã và đang ảnh hưởng đến việc củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh nói riêng, phát triển và hội nhập quốc tế ở khu vực này nói chung. Bài viết này tập trung làm rõ một số nhân tố đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến việc bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.


Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua thực trạng và những vấn đề đặt ra

Xuất phát từ đặc điểm về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ, từ lối sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, ngay từ những năm đầu thực hiện đổi mới đất nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Những chính sách này đã đem lại nhiều đổi thay cho vùng Tây Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực.


Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam hiện nay

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã và đang khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở đâu và khi nào sức mạnh ấy được phát huy cao độ thì ở đó và khi ấy, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được giữ vững và không ngừng củng cố, tăng cường.


Khái niệm tham gia xã hội

Khái niệm tham gia xã hội được sử dụng thường xuyên trong nhiều nghiên cứu khoa học xã hội cũng như trong lĩnh vực chính sách. Tham gia xã hội cùng với những người khác có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của con người và được xem là một cơ chế then chốt để phát huy nhân tố con người.


Nâng cao bản lĩnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động vùng Tây Bắc

Tây Bắc là địa bàn chiến lược, trọng điểm với nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng cần phải quan tâm giải quyết. Nổi lên trong thời gian gần đây là các hoạt động xâm phạm an ninh như bạo loạn, khủng bố có tổ chức, có vũ trang. Đối phó với tình hình trên, lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng Tây Bắc đã nhiều lần ra quân, sử dụng biện pháp vũ trang trấn áp có hiệu quả hoạt động chống phá của các loại đối tượng.


Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay

Bài viết đưa ra một số giải pháp hiệu quả để phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người, cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường và phòng chống thiên tai.


Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline

This article examines the decline of Indonesia’s democratic institutions under President Joko Widodo (Jokowi) ahead of his 2019 re-election bid. It argues that the latter part of Jokowi’s first term has seen a downturn in the quality of Indonesian democracy, associated with the continued mainstreaming and legitimation of a conservative and anti-pluralistic brand of political Islam; the partisan manipulation of key institutions of state; and the increasingly open repression and disempowerment of political opposition. These trends have served to unbalance the democratic playing field, limit democratic choice, and reduce government accountability. This article first discusses the medium-term ramifications of the polarised 2017 Jakarta gubernatorial election and their implications for 2018’s marquee political events: a major round of sub-national elections and the presidential nomination process.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu