Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu Mẫu - Văn Bản (24.541)

Mẫu Hợp đồng cho thuê thiết bị (Equipment lease agreement)

Mẫu Hợp đồng cho thuê thiết bị (Equipment lease agreement) là tư liệu tham khảo cho bên thuê và cho thuê thiết bị với các điều khoản như thời hạn cho thuê, hình thức thanh toán, phí trễ, đặt cọc, giao hàng, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị...


Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Mẫu phiếu nhằm đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính cung cấp một số dữ liệu, cơ sở trong công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng.


Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu hợp đồng trình bày chi tiết về những quy định chung, thanh toán tiền thuế và các chi phí khác, cam kết của bên thuê, nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê, các hạn chế và ngăn cấm, loại trừ, bất khả kháng, vi phạm và xử lý vi phạm... trong Hợp đồng thuê văn phòng giúp các đơn vị, doanh nghiệp, các nhân có thêm tư liệu tham khảo.


Mẫu Phiếu đánh giá bài giảng

Mẫu "Phiếu đánh giá bài giảng" thông tin đến các bạn gồm 3 biểu mẫu đó là phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, phiếu đánh giá bài giảng thực hành, phiếu đánh giá bài giảng tích hợp giúp các cán bộ quản lý, trưởng bộ môn có thể đánh giá chất lượng bài giảng của giáo viên, giảng viên hỗ trợ cho quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.


Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học

Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học là tư liệu tham khảo cho các giáo viên, giảng viên trong quá trình biên soạn đơn đề xuất sửa chữa các thiết bị dạy học, phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết cấu trúc của đơn đề xuất.


Mẫu phiếu Yêu cầu phát hành thư tín dụng

Mẫu phiếu Yêu cầu phát hành thư tín dụng là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng, khách hàng khi tiến hành mở tài khoản tín dụng tại các ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung.


Energy charter treaty is an instrument for the promotion of cooperation in the energy sector and provides the legal basis for an open and non-discriminatory energy market

“Mixed agreements create no great difficulties as long as their implementation runs smoothly.” The ECT is a living proof of this fact. As it has been shown, certain problems of compliance of the ECT within the EC area have already aroused.


Biểu mẫu Tính toán lưới truyền tải điện

Biểu mẫu Tính toán lưới truyền tải điện thông tin về phân bố điện áp lưới, sơ đồ lưới 110 kV, đồ thị phụ tải ngày, đồ thị thay thế lưới 110 kV. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu để nắm chi tiết nội dung.


Hướng dẫn bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng

Tài liệu thông tin về cách viết giới thiệu; cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; kết quả thảo luận; kết luận, gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp; tài liệu tham khảo trong quá trình viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.


Mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình/ hạng mục công trình

Mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình/ hạng mục công trình là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo về tình hình giám sát thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập ra để báo cáo về thông tin /giai đoạn thi công của hạng mục công trình, công trình xây dựng, quy mô công trình xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập ra để cung cấp các thông tin, kết quả của công tác giám sát và nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguổn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước - Ứng trước kế hoạch vốn năm sau

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo để hỗ trợ công việc trong việc thiết lập báo cáo thanh toán các nguổn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.


Mẫu Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

Mẫu Báo cáo giúp các đơn vị, cá nhân dễ dàng hơn trong việc lập bản báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước phục vụ quá trình vận hành và làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.


Mẫu Nghị quyết Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu Nghị quyết là tư liệu tham khảo hữu ích cho các chi bộ, đơn vị Đảng cơ sở trong việc biên soạn Nghị quyết Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.


Mẫu Đánh giá, xếp loại Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Biểu mẫu là tư liệu tham khảo cho các Ban chấp hành Đoàn cơ sở trong việc thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.


Mẫu Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền, tài sản gắn liền với đất.


Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 2)

Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 2) dưới đây.


Mẫu Bảng chấm công nhóm thi công xây dựng

Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH,... để đánh giá sự chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, hiệu quả công việc của từng công nhân viên, qua đó làm cơ sở để trả lương. Dưới đây là Mẫu Bảng chấm công nhóm thi công xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Báo cáo an toàn lao động

Mẫu Báo cáo an toàn lao động trong xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình quản lý nhân lực, giờ công và thiết bị máy móc trong xây dựng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin số lượng nhận lực và thiết bị xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Biên bản huấn luyện an toàn lao động

Mẫu Biên bản huấn luyện an toàn lao động được lập ra để cung cấp các thông tin về buổi huấn luyện an toàn lao động của một dự án nhất định với các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên tham gia.


Mẫu Nhật ký kiểm tra an toàn lao động

Việc lập nhật ký kiểm tra an toàn lao động sẽ giúp chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động của nhà thầu thi công. Dưới đây là Mẫu Nhật ký kiểm tra an toàn lao động, mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Phiếu đề xuất quản lý dự án

Phiếu đề xuất quản lý dự án là mẫu phiếu được lập ra để đề xuất về các phương pháp, biện pháp quản lý dự án do ban quản lý dự án đề ra. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Phiếu đề xuất quản lý dự án dưới đây.


Mẫu Sổ kiến nghị về biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

Mẫu Sổ kiến nghị về biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được lập với mục địch nhằm tiếp thu mọi ý kiến phản hồi của các đối tượng, từ đó có các biện pháp kịp thời, nhằm loại bỏ các nguy cơ có thể xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ theo dõi việc cấp phát, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đúng với quy định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Dưới đây là Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động, mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Biên bản vi phạm nội quy an toàn lao động

Biên bản vi phạm nội quy an toàn lao động được lập ra khi trong quá trình thi công xây dựng có sự vi phạm kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của dự án, người lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm, những thiệt hại gây ra.... Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Biên bản vi phạm nội quy an toàn lao động dưới đây.


Mẫu Nhật ký an toàn lao động

Để quản lý được tiến độ, chất lượng công trình cũng như an toàn lao động trên công trường thi công xây dựng thì bắt buộc nhà thầu thi công phải lập nhật ký an toàn lao động theo đúng quy định của nhà nước. Dưới đây là Mẫu nhật ký an toàn lao động đầy đủ và chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu