Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu Mẫu - Văn Bản (24.265)

Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của Trung tâm, của ngành Giáo dục.


Mẫu Kế hoạch giáo dục môn Khoa học Tự nhiên lớp 8

Tài liệu cung cấp mẫu kế hoạch giáo dục của môn Khoa học Tự nhiên lớp 8 trong suốt năm học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn kế hoạch giáo dục cho các môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung mẫu kế hoạch.


Mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo, các cơ quan quản lý trong quá trình biên soạn phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để xem chi tiết biểu mẫu.


Mẫu Phiếu tường thuật và đánh giá tiết dạy

Tài liệu cung cấp mẫu phiếu tường thuật tiết dạy và phiếu đánh giá tiết dạy; giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian để thiết kế các biểu mẫu hoặc phải thiết kế thủ công trong quá trình dự giờ, đánh giá tiết dự giờ.


Mẫu Thống kê chất lượng giảng dạy

Tài liệu cung cấp mẫu thống kê chất lượng giảng dạy, thống kê số liệu giảng dạy để tiến hành đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo, cơ quản lý trong quá trình biên soạn thống kê chất lượng giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý giảng dạy của giáo viên.


Mẫu Kế hoạch hoạt động thiết bị đồ dùng dạy học

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch hoạt động, nhân viên thiết bị còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các điều kiện thuận lợi, khó khăn để thực hiện kế hoạch. Tài liệu gợi ý một số nội dung để nhân viên thuận tiện trong việc xây dựng kế hoạch dựa trên một số gợi ý sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

Mẫu báo cáo cung cấp biểu mẫu gợi ý giúp nhân viên Thiết bị dễ dành theo dõi, quản lý, thống kê lượt mượn thiết bị và thực hành thí nghiệm. Làm căn cứ cho việc báo cáo hoạt động thiết bị và thực hành thí nghiệm theo tháng, học kỳ, mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo.


Sổ theo dõi công văn đi

Mẫu sổ theo dõi công văn đi dùng để lưu trữ công văn của cơ quan, đơn vị được gửi đi. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, bộ phận ban hành, nội dung công văn, ngày gửi, nơi nhận... Mời các bạn cùng tham khả.


Sổ theo dõi công văn đến

Mẫu sổ theo dõi công văn đến để lưu trữ công văn được gửi đến cơ quan, đơn vị. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, cơ quan ban hành, nội dung công văn, ngày nhận... Mời các bạn cùng tham khảo


Phiếu xử lý công văn

Mẫu Phiếu xử lý công văn được cây dựng với mục đích đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính và hiệu quả công tác quản lý của Cơ quan, quy trình liên thông, khoa học, hợp lý, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Bảng tính tiền lương trên Excel 2019

Mẫu Bảng tính tiền lương trên Excel 20199 mới nhất theo Thông tư 200 và 133 gồm bảng tính lương và các khoản trích theo lương BHXH, thuế TNCN chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu thực tế về Thiết kế Bảng Lương

Doanh nghiệp được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán tiền phù hợp với đặc điểm của doanh nghiêp mình theo Quy định về Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133. Trên đây là một ví dụ thực tế mà TaiLieu.VN sưu tầm được, mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu Bảng lương các tháng

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, Kế toán tiền lương lập Bảng và trả lương cho nhân viên. Đây là mẫu bảng tính lương và các khoản theo lương như Bảo hiểm Xã hội, Thuế Thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu tự đánh giá của nhân viên

Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên đầy đủ sẽ giúp nhân viên tự nhìn nhận về bản thân để rút kinh nghiêm trong quá trình làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu đánh giá nhân viên theo tuần

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí, giao việc đúng với khả năng. Và trên đây là biểu mẫu đánh giá nhân viên theo tuần mà TaiLieu.VN muốn chia sẻ với các bạn. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho việc đánh giá đúng năng lực nhân viên của doanh nghiệp. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu danh sách cán bộ trực tháng

"Mẫu danh sách cán bộ trực tháng" là biểu mẫu cơ bản trong quản lí hành chính nhân sự có tác dụng theo dõi danh sách nhân viên trực theo tháng và phân chia hợp lí trong việc điều động nhân sự. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, mời các bạn đón đọc tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu giấy đề xuất tăng ca

Việc tăng ca, tăng giờ làm để cải thiện thu nhập không phải là chuyện hiếm trong doanh nghiệp. TaiLieu.VN xin giới thiệu tới quý bạn đọc "Mẫu giấy đề xuất tăng ca", hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp ý nguyện tăng ca, tăng thu nhập của bạn đạt được. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, mời các bạn đón đọc tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu đánh giá nhân viên (Engver)

Bạn đang tìm kiếm một mẫu đánh giá nhân viên hàng tháng, hàng quý, hàng năm bằng tiếng Anh, vậy hãy tham khảo ngay mẫu đánh giá nhân viên trên đây để nắm rõ cấu trúc của nó nhé. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu đánh giá nhân viên theo tháng

Biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên là biểu mẫu quan trọng giúp nhà quản lý kiểm soát được hiệu suất làm việc, trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm đưa ra quyết định khen thưởng, khiển trách phù hợp. Và trên đây là biểu mẫu đánh giá nhân viên theo tháng mà TaiLieu.VN muốn chia sẻ với các bạn. Hi vọng sẽ lgiúp đỡ phần nào cho việc đánh giá đúng năng lực nhân viên của doanh nghiệp. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu quản lí đánh giá nhân viên

Tiêu chí đánh giá nhân viên là điều bất cứ một doanh nghiệp hay nhà quản lý nào cũng cần. Dựa vào biểu mẫu đánh giá nhân viên nhà quản lý có thể thấy được năng lực của từng nhân viên. Mời các bạn tham khảo biểu mẫu trên đây để hiểu rõ hơn nhé. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu bảng điểm danh nhân viên

TaiLieu.VN xin giới thiệu quý bạn đọc Mẫu bảng điểm danh nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sự, mời các bạn đón đọc tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Mẫu bảng theo dõi ngày nghỉ của công nhân viên

Mời các bạn tham khảo "Mẫu bảng theo dõi ngày nghỉ của công nhân viên" để nắm được cấu trúc của loại mẫu bảng này, từ đó có cơ sở cho việc điều chỉnh phù hợp với nơi làm việc của mình nếu cần. Để xem thêm nhiều biểu mẫu về Quản lí nhân sư, mời các bạn đón đọc tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.


Quản trị hiệu suất - Mục tiêu chiến lược năm cấp công ty

Quản trị hiệu suất - Mục tiêu chiến lược năm cấp công ty đưa ra các mục tiêu chiến lược theo năm, yếu tố quyết định thành công, chỉ tiêu đánh giá KPI, đơn vị chịu trách nhiệm chính, mức độ tương thích giữa các CSF với mục tiêu chiến lược... của các khía cạnh BSC trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!


KPIs for Reward & retainment

KPIs for Reward & retainment refer to issues such as: Compensation cost as % of revenue, Employee efectiveness, % of employees covered by collective bargaining agreements, Ratio between standard level wage compared to local minimum wage, Average number of vacation days per employee, Female-Male salary ratio relation. In addition, to learn more about KPI indicators of other departments in the business, please consult Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp on TaiLieu.VN. Good luck!


KPIs for Training

KPIs for Training refer to issues such as: Training penetration rate, Average time to competence, Ratio of internal versus external training, Employee satisfaction with training, ROI of training, % of HR budget spent on training, Average training costs per employee... Alternatively, you can refer to Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp on TaiLieu.VN to learn more about KPI and BSC indicators of other departments in the business. Good luck!


Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận Giao nhận

Mục tiêu kế hoạch công việc năm của phòng Giao nhận đề ra các mục tiêu của bộ phận, mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công việc cụ thể phối hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng

Bảng Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng đề ra các mục tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện, kết quả mong đợi, hành động cụ thể, người chịu trách nhiệm và người phụ trách phối hợp thực hiện công việc đó. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!


KPI phòng Hành chính nhân sự

KPI phòng Hành chính nhân sự được tạo lập với mục đích hệ thống hóa các mục tiêu KPI phòng Hành chính nhân sự, hỗ trợ nhà quản lý thu lập thông tin, dữ liệu đánh giá cho các mục tiêu KPI phòng HCNS, phân tích, báo cáo nguyên nhân, cách khắc phục lỗi, đề xuất các phương án giúp nhân viên đạt được các mục tiêu KPI đã thiết lập..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.


KPI phòng Kiểm soát chất lượng môi trường

KPI phòng Kiểm soát chất lượng môi trường gồm các chỉ số đánh giá, chu kỳ đánh giá, chi tiết chỉ số đánh giá và xếp loại đánh giá của các chức danh trong phòng Kiểm soát chất lượng môi trường, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!


KPI vị trí Tổ trưởng lái xe

KPI vị trí Tổ trưởng lái xe là bảng mục tiêu KPI đánh giá công việc cá nhân gồm các tiêu chí về KPI tổng hợp của chức danh công việc, KPI bổ sung của các công việc kiêm nhiệm khác, kế hoạch hành động công việc, năng lực phối hợp,... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu giấy cam kết
  • 05/04/2011
  • 48.511
  • 448
Hợp đồng số: 193/HĐ-TK
  • 25/03/2015
  • 48.464
  • 482

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu