Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu (8.316)

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 (Mẫu excel)

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ là mẫu bảng về thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho lao động của các doanh nghiệp. Mẫu bảng thanh toán nêu rõ thông tin của cá nhân của người lao động, hệ số lương, hệ số phụ cấp, tiền lương theo tháng..... Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 (Mẫu excel)

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo


Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó… Biểu mẫu được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn mới nhất

Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn được sử dụng dể xác định được số vốn góp của mình thì phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Mẫu biên bản góp vốn thể hiện đầy đủ thông tin của người góp vốn như: họ tên, số tài sản định giá, phương thức định giá... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Biên bản định giá tài sản góp vồn dưới đây.


Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133 (Mẫu excel)

Mẫu giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Tham khảo và tải miễn phí mẫu giấy đi đường để sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đi đường dưới đây.


Mẫu Giấy đi đường theo Thông tư 133

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133 dưới đây để tìm hiểu cách lập và hướng dẫn ghi.


Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel)

Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BT (Mẫu excel) giúp theo dõi toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi giải thể, phá sản. Căn cứ ghi sổ là các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ góp vốn, mua bán cổ phiếu và tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung như vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được bổ sung từ nguồn khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel)

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dung kinh tế. TaiLieu.Vn xin chia sẻ tới các bạn mẫu excel sổ nhật ký – sổ cái theo Thông tư 133. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tham khảo Mẫu sổ Nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC các bạn sẽ nắm được cách trình bày, phương pháp ghi số liệu đồng thời giúp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dung kinh tế trong quá trình lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.


Mẫu Quyết định cho thôi việc, nghỉ việc

Mẫu Quyết định cho thôi việc, nghỉ việc được biên soạn theo dạng chuẩn quy định doanh nghiệp nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ cho quá trình làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu

Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu được sử dụng cho nhân viên đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác. Biên bản này sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Mời các bạn tham khảo mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu dưới đây.


Mẫu Quyết định thanh lí hợp đồng lao động

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được thể hiện về nội dung và hướng dẫn lập bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, thời gian thanh lý, nội dung bàn giao công việc, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động dưới đây.


Mẫu Sổ theo dõi nghỉ phép năm

Mẫu Sổ theo dõi nghỉ phép năm là công cụ giúp bạn theo dõi chế độ nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tải về và tham khảo biểu mẫu.


Mẫu Quản lí nghỉ phép năm

Mẫu Quản lí nghỉ phép năm giúp bạn theo dõi số lượng ngày nghỉ của cán bộ, công nhân viên trong toàn thể công ty, đồng thời giúp quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm và cho phép khai báo thêm số phép phát sinh... Mời các bạn cùng tải về và tham khảo biểu mẫu Quản lí nghỉ phép năm dưới đây.


Mẫu Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Mẫu Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp giúp bạn nắm được cách thức trình bày một bản đề cương khóa luận chi tiết, đồng thời giúp bạn nắm được nội dung thông tin cần đưa vào đề cương sao cho khoa học nhất. Để tìm hiểu chi tiết nội dung đề cương, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.


Quy chế về hướng dẫn thực tập, viết và chấm khóa luận tốt nghiệp

Quy chế này được xây dựng để làm cơ sở hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của người dạy và người học đối với học phần thực tập theo quy định trong nội dung chương trình đào tạo. Để tìm hiểu chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo Quy chế về hướng dẫn thực tập, viết và chấm khóa luận tốt nghiệp sau đây.


Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp giúp các bạn sinh viên khái quát được quy trình làm khóa luận tốt nghiệp đầy đủ, xác định mục tiêu và lên kế hoạch chuẩn bị viết khóa luận, đồng thời giúp các bạn tìm hiểu về thang điểm đánh giá khóa luận để bạn thực hiện đúng yêu cầu giúp đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp giúp các bạn sinh viên nắm được tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp, qua đó điều chỉnh sao cho kịp tiến độ hoàn thành khóa luận. Mời các bạn cùng tải về và sử dụng.


Mẫu Biên bản thanh lí nghỉ việc

Tham khảo Mẫu Biên bản thanh lí nghỉ việc sau đây nhằm giúp bạn nằm được hình thức trình bày của một văn bản hành chính thanh lí nghỉ việc. Ngoài ra đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cho quá trình làm việc của bạn.


Phiếu đăng ký đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Tham khảo Phiếu đăng ký đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp để tìm hiểu cách thức trình bày, nội dung thông tin có trong biểu mẫu. Đây là tư liệu hữu ích phục vụ quá trình làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của các bạn sinh viên, mời các bạn cùng tham khảo.


10 Mẫu đơn kiến nghị chọn lọc hay nhất

Với mong muốn đáp ứng dễ dàng và nhanh chóng cho người dùng hơn trong quá trình tra cứu và sử dụng, tìm kiếm cho mình một mẫu đơn kiến nghị theo đúng nhu cầu mà không tốn quá nhiều thời gian soạn thảo. TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều mẫu đơn kiến nghị phổ biến nhất như: đơn Kiến nghị về tranh chấp, đơn kiến nghị tăng lương thưởng, đơn kiến nghị của tập thể, đơn kiến nghị tăng lương… Hy vọng, đây sẽ là những mẫu đơn thật sự hữu ích cho các bạn, mời các bạn tham khảo!


Mẫu đơn kiến nghị tăng lương thưởng

Đơn kiến nghị tăng lương thưởng được sử dụng khi mức thưởng của công ty chưa đáp ứng đúng nhu cầu cũng như quá trình phấn đấu của bạn, vì vậy cần viết giấy kiến nghị để công ty xem xét và giải quyết. Qua đây TaiLieu.VN xin gửi đến bạn mẫu "Giấy kiến nghị tăng lương thưởng" để bạn có thể đẽ dàng tham khảo và tải về sử dụng.


Mẫu đơn kiến nghị cơ bản

Mẫu đơn kiến nghị là mẫu đơn thông dụng được TaiLieu.VN lựa chọn, gửi đến cho các bạn có nhu cầu đề xuất,kiến nghị lên các cơ quan thẩm quyền giải quyết yêu cầu mong muốn của cá nhân hoặc của tập thể. Trong mẫu đơn đã trình bày rõ ràng các mục như ghi thông tin cá nhân, mục trình bày yêu cầu các vấn đề xảy ra và nêu lên các kiến nghị cụ thể rõ ràng.


Mẫu đơn kiến nghị của tập thể về chất lượng bữa ăn

Đơn kiến nghị dành cho tập thể là văn bản kiến nghị được tập thể sử dụng để đề nghị các chủ thể có thẩm quyền xem xét hành vi khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể. Mẫu "Đơn kiến nghị của tập thể" mà TaiLieu.VN chọn lọc gửi đến bạn là mẫu thông dụng nhất giúp bạn dễ dàng tham khảo và sử dụng.


7 mẫu giấy đề nghi tạm ứng lương phổ biến nhất

Bộ tài liệu là tổng hợp các mẫu đơn, giấy đề nghị tạm ứng được các cá nhân, tổ chức sử dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp trong việc ứng trước nguồn vốn, ứng trước lương,... Nhằm dễ dàng hơn trong quá trình tìm kiếm và sử dụng, TaiLieu.VN đã chọn lọc và tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết về các dạng đơn mẫu thông dụng nhất để gửi đến cho các bạn tham khảo,  lựa chọn theo đúng nhu cầu và tính chất công việc giúp cho công việc được diễn ra nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo và sử dụng!


Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm

Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm sau đây để nắm được hình thức trình bày của một phiếu báo xuất kho thành phẩm nhằm phục vụ cho quá trình công tác xuất sản phẩm trong kho của mình. Chúc các bạn thành công!


Biểu mẫu Phiếu đề nghị xử lý vật tư, hàng hóa

Biểu mẫu Phiếu đề nghị xử lý vật tư, hàng hóa giúp bạn nắm vững quy cách trình bày một bản đề nghị xử lý vật tư hàng hóa, kê khai những vật tư, hàng hóa cần đề xuất xử lý và trình lên cấp trên đề nghị xét duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu trên đây. Chúc các bạn thành công!


TCVN ISO 14001:2005

TCVN ISO 14001:2005 quy định các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho tổ chức triển khai và thực hiện chính sách và các mục tiêu có tính đến các yêu cầu pháp luật và thông tin về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Tiêu chuẩn nhằm áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức và thích hợp với các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội khác nhau. Tiêu chuẩn bao gồm những yêu cầu có thể được đánh giá một cách khách quan.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu