Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo hiểm (997)

Quy tắc York - Antwerp 2016

Nội dung bài viết đề cập tổn thất chung là sự cố thường xảy ra đối với tàu trong một hành trình trên biển có liên quan đến chủ tàu, chủ hàng và người bảo hiểm tàu và hàng. Khi tổn thất chung xẩy ra, chủ tàu, các chủ hàng và chủ cước phí phải đóng góp vào sự hy sinh chung đó. Việc xác định thiệt hại, chi phí nào được công nhận là tổn thất chung sau đó phân bổ cho các lợi ích trong hành trình là do chuyên viên tính tổn thất chung (Lý toán sư) thực hiện.


Hoàn thiện công tác bảo hiểm tài sản công Việt Nam hiện nay

Bảo hiểm tài sản công là một trong những giải pháp quan trọng mà nhiều nước đã sử dụng nhằm giảm gánh nặng chi phí của Chính phủ và các hộ gia đình do thiên tai. Vậy bảo hiểm tài sản công là bảo hiểm những tài sản nào và có giải pháp nào để đẩy mạnh công tác bảo hiểm tài sản công? Bài viết này tác giả mong muốn làm sáng tỏ thêm các vấn đề nêu trên.


Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống quỹ hưu bổng tại một số nước trên thế giới và xu hướng phát triển hiện nay cho thấy vai trò cũng như sự cần thiết của hệ thống này đối với an sinh xã hội tại mỗi quốc gia.


Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên cơ sở tiến hành khảo sát 90 đối tƣợng tham gia Bảo hiểm y tế thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình.


Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng trở thành một chính sách quan trọng góp phần ngăn ngừa, khắc phục hậu quả của thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BHTN vẫn chưa cao. Bài viết bàn về những vấn đề bất cập liên quan đến hiệu quả QLNN về BHTN ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Hoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểm

Quá trình hội nhập sẽ tiếp tục với mức độ sâu hơn khi VN tham gia AEC, TPP. Bên cạnh việc cam kết tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, cam kết về tự do dịch chuyển lao động có tay nghề cũng phải thực hiện. Trong tình hình lao động VN năng suất còn thấp, thiếu kỹ năng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tay nghề cao của các nhà tuyển dụng quốc tế thì việc nhập khẩu lao động có chuyên môn cao là điều không tránh khỏi


Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Thanh Hóa

Mục tiêu của nghiên cứu của bài viết nhằm so sánh gia tăng chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa hai phương thức thanh toán định suất và phí dịch vụ tại hai bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng tỉnh Thanh Hóa.


Ebook Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: Phần 1 - Đỗ Hữu Vinh

Cuốn sách Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: Phần 1 - Đỗ Hữu Vinh được biên soạn dựa theo tài liệu nổi tiếng của hãng Lloyd (Anh quốc) nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu, cán bộ hải quan, hãng tàu và độc giả quan tâm đến lĩnh vực này có một tài liệu để học tập và tham khảo bổ ích. Phần 1 của cuốn sách gồm có 3 phần: Lịch sử bảo hiểm, bảo hiểm hàng hải và một số điều khoản bảo hiểm hàng hải. Qua mỗi phần, người đọc sẽ khái quát được nguồn gốc bảo hiểm, các nguyên tắc chính và công tác bảo hiểm hàng hải. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: Phần 2 - Đỗ Hữu Vinh

  • 5/5 (1)

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook gồm có 2 phần: Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu và một số loại hàng tổn thất thường được yêu cầu giám định. Ở mỗi phần, tác giả chia từng mục nhỏ nhằm giúp người đọc nắm được các kiến thức cơ bản về hàng hóa, quy trình giám định tổn thất hàng hoá và đặc tính tổn hại của một số loại hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

Bài viết Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam trình bày thực hiện chính sách BHXH tự nguyện là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ Xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động từ bao đời nay. Tuy nhiên, sau 9 năm tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở nước ta, kết quả đạt được còn rất thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Improvement of life insurance policyholders’ protection corporation with emphasis on consistency with the Vietnamese market

Improvement of life insurance policyholders’ protection corporation with emphasis on consistency with the Vietnamese market. What is needed for the Life Insurance Policyholders’ Protection Fund in Vietnam is to review and improve its system so that it is consistent with any anticipated changes of the insurance market in Vietnam, by taking advantage of the experience of the Life Insurance Policyholders’ Protection Corporation in Japan where large scale bankruptcies have occurred in series.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện của cư dân TP.HCM

Bài viết nghiên cứu tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Bảo hiểm hưu trí tự nguyện (BHHTTN) của cư dân TpHCM. BHHTTN là sản phẩm mới giúp đảm bảo thu nhập của người hưu trí và giảm áp lực ngân sách.


Về độ tin cậy trong bài toán bảo hiểm nhân thọ

Bài báo này sẽ sử dụng lý thuyết độ tin cậy - một ngành toán học thuộc lĩnh vực Xác suất - Thống kê - để khảo sát bài toán bảo hiểm nhân thọ. Trước hết, ta đưa ra khái niệm căn bản về bảo hiểm nhân thọ và lý thuyết độ tin cậy.


Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)

Tài liệu gồm các nội dung chính: Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm, cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn, bảo vệ tài chính trọn đời, linh hoạt và chủ động kiểm soát kế hoạch đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 4 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày các định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm, tính chất hợp đồng bảo hiểm, hình thức hợp đồng bảo hiểm, yếu tố cấu thành hợp đồng bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 2 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 2: Rủi ro và quản trị rủi ro giới thiệu về các thuật ngữ tổn thất, rủi ro, hiểm họa, nguy cơ; các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ & tổn thất, tổng lược về quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 3 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 3: Những nguyên tắc chung của bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bảo hiểm, vai trò, tác dụng của bảo hiểm, sự cần thiết của bảo hiểm, rủi ro có thể của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 1 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 1: Thị trường bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố cấu thành thị trường bảo hiểm, môi trường, lịch sử ra đời và phát triển của thị trường bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương bài giảng Bảo hiểm - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

(NB) Nội dung chính của "Đề cương bài giảng Bảo hiểm" được trình bày như sau: Tổng quan về bảo hiểm, thất nghiệp và phân loại thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển,...


Bảo hiểm tài sản

Nội dung tài liệu trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm thân tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thủy và ven biển Việt Nam.


Bản tin thị trường Bảo hiểm toàn cầu

Nội dung tài liệu trình bày về vấn đề phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp, bảo đảm cam kết quốc tế, tổng quan thị trường bảo hiểm và công tác quản lý giám sát trung gian bảo hiểm tại Việt Nam: kinh nghiệm quốc tế về trung gian bảo hiểm.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 21 - George Rejda

Chapter 21 - Homeowners insurance, section II. This chapter continues the discussion of the homeowners policy by an analysis of the Section II coverages in the homeowners policy by the Insurance Services Office. Once again, instructors will differ in their approach to teaching the material in this chapter.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 17 - George Rejda

The extent to which this chapter is covered in a beginning course will depend on class time and instructor interest. Because many colleges have a separate course in employee benefits, some instructors spend only a minimum amount of time on the subject.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 16 - George Rejda

Chapter 16 - Employee benefits: Group life and health insurance. This is an important chapter to stress in a beginning course, since employee benefits are an important source of protection to most people. In particular, group health insurance should receive major emphasis because most people are covered for health insurance through a group. In this chapter, we limit our discussion to group life insurance and group health insurance plans.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 15 - George Rejda

Chapter 15 - Individual health insurance coverages. This chapter is the first of two chapters dealing with private health insurance. Chapter 15 is limited primarily to health-care reform, the Affordable Care Act, and important individual health insurance coverages.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 3 - George Rejda

Chapter 3 - Introduction to risk management. In this chapter we will discuss: Meaning of risk management, objectives of risk management, steps in the risk management process, benefits of risk management, personal risk management.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 6 - George Rejda

Chapter 6 - Insurance company operations. This chapter should be of interest to students for two reasons. First, it gives students an insight into the important aspects of an insurer’s operations. Second, and perhaps most important, it gives students knowledge of the various job opportunities in the insurance industry.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 9 - George Rejda

Chapter 9 - Fundamental legal principles. In this chapter we will discuss: Principle of indemnity, principle of insurable interest, principle of subrogation, principle of utmost good faith, requirements of an insurance contract, distinct legal characteristics of insurance contracts, law and the insurance agent.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 10 - George Rejda

Chapter 10 - Analysis of insurance contracts. This chapter is divided into several parts. First, the basic parts of an insurance contract are discussed in some detail. The difference between a named-perils policy and an open-perils policy (formerly called “allrisks”) should be made clear to the student.


Lecture Rick management and insurance (11th edition): Chapter 14 - George Rejda

Chapter 14 - Annuities and individual retirement accounts. This chapter is divided into two parts. The first part discusses the basic characteristics of individual annuities. Concepts to stress are the annuity principle and the different types of annuities. For ease of understanding, the text classifies annuities into three categories: fixed annuity, variable annuity, and equity-indexed annuity.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thuật ngữ bảo hiểm Phần 10
  • 15/07/2010
  • 58.488
  • 733
Bài tập về luật bảo hiểm
  • 05/04/2013
  • 70.559
  • 357

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu