Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo chí - Truyền thông (1.733)

Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.


Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...


Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.


Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

Bài viết "Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện từ vói vấn đề bảo tổn cầu Long Biên" được tác giả thực hiện trên CO' sở dùng lý thuyết truyền thông, lý thuyết về báo chí, và lý thuyết về phản biện xã hội để phân tích, chỉ ra những ưu, nhược điểm, hiệu quá của báo điện từ Việt Nam trong thực tiễn phản biện xã hội.


Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các nhân tố: Lãnh đạo và đồng nghiệp, Môi trường làm việc, Kiến thức chuyên môn, Lương thưởng phúc lợi, Tính chất công việc và Cơ hội đào tạo và phát triển có ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết.


Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ, trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về động lực làm việc, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ: đặc điểm công việc; môi trường làm việc; lương thưởng phúc lợi; cơ hội thăng tiến; đào tạo và phát triển; quan hệ cấp trên; công nhận.


Hoạch định chiến lược kinh doanh đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2025

Nghiên cứu đã phân tích và dự báo về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu của đài, hình thành các bảng ma trận các yếu tố bên trong (IFE), ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận SWOT và dùng ma trận QSPM và phương pháp chuyên gia để lựa chọn chiến lược. Nghiên cứu đưa ra các chiến lược về cung cấp dịch vụ hoàn hảo, tốt nhất đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp và công ty truyền thông.


Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa của các văn bản quảng cáo bằng tiếng Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, nhất là trên báo chí Nga để sử dụng quảng cáo như là một ngữ liệu quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ, tiến tới áp dụng phương pháp dạy và học ngoại ngữ qua quảng cáo.


Harnessing the power of social media for creativity support: A three-pronged approach

The article reviews past approaches to creativity support, differentiating between computer centric and human centric approaches. It identifies shortcomings of past creativity support systems, to propose a new three-pronged approach for creativity support through social media. The approach suggests drawing on collective intelligence for need identification, idea generation, and idea evaluation. Focusing on innovation in business, the article demonstrates how knowledge and creativity can be extracted from social media to facilitate all three activities.


Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa trên báo chí Tiếng Việt ở nước ta đầu thế kỷ XX

Nội dung của bài viết trình bày vài nét về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Hoàng Sa và Trường Sa trên các đảo Việt Nam đầu thế kỷ 20; các thông tin khác về biển đảo Việt Nam.


Identifying the function of social supervision and social criticism of Vietnamese press

This paper focuses on presenting the viewpoints of two related subject groups that are journalists and public on the function of social supervision and social criticism of press, targeting at promotion and further enhancement of quality of social supervision and social criticism of press and media that are not only social institution but also a “power force” in national politicoeconomic system.


Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và bộ sưu tập sự kiện năm 2016

Từ góc độ dư luận xã hội mà các sự kiện này đã trở thành các vấn đề xã hội trong năm, chúng tôi lựa chọn một danh sách 8 vấn đề xã hội nổi bật. Đặc biệt, có những vấn đề tuy không được bình chọn trên các trang báo, trang mạng nhưng được chúng tôi lựa chọn trên cơ sở dư luận quan tâm và các báo đã dành khá nhiều thời lượng trong thời điểm xảy ra sự kiện.


Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

Bài viết với nội dung đóng góp ý kiến và tìm ra giải pháp tiếp tục đổi mới đào tạo báo chí đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn cho xã hội, đồng thời nhìn lại công tác đào tạo báo chí trong thời gian vừa qua.


Sử dụng phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19h50 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày một khái niệm cơ bản về phóng sự ngắn truyền hình. Đồng thời phân tích những dấu hiệu đặc trưng như: về thời lượng, lời bình, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường ….để nhận diện Phóng sự ngắn truyền hình. So sánh sự giống, khác nhau giữa Phóng sự ngắn truyền hình với những thể loại tương đồng, để từ đó phân biệt thể loại và áp dụng trong quá trình sản xuất Phóng sự ngắn. Vận dụng lý luận Phóng sự ngắn vào thực tiễn sáng tạo và sử dụng tác phẩm Phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h50 của HTV9. Đánh giá vai trò, vị trí của Phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự của HTV, VTV và các đài truyền hình địa phương ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị về cách sử dụng Phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự nhằm nâng cao hiệu quả.


Ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn

Trình bày cơ sở lý luận của ma-két báo in và phụ trương báo in: Khái niệm và các thuật ngữ; Lược sử makét báo in thế giới và ở Việt Nam; Vai trò của ma-két đối với báo in và phụ trương. Nghiên cứu thực trạng ma-két phụ trương một số báo in ở thành phố Hồ Chí Minh: Quản lý nhà nước về báo in và phụ trương; Nội dung thông tin của phụ trương; Sử dụng các yếu tố hình thức của ma-két trong phụ trương và những yếu tố liên quan đến việc sử dụng này; Một số đặc điểm của ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh.


Một số biện pháp tu từ trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc và tiếng Việt

Tiêu đề có ý nghĩa quyết định “số phận” của bài báo. Đó là thông tin truyền tải đầu tiên, ngắn gọn nhất, giúp bạn đọc đưa ra quyết định đọc hay không đọc toàn văn. Tiêu đề là lời giới thiệu súc tích nhất về nội dung tư tưởng của toàn bài. Một trong những nhân tố làm nên thành công của tiêu đề là việc sử dụng biện pháp tu từ. Trong khuôn khổ bài viết này, trên cơ sở khái quát đặc điểm tiêu đề bài báo nói chung, thông qua các ví dụ cụ thể, chúng tôi tiến hành phân tích đặc điểm cũng như vai trò của biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ và hoán dụ được sử dụng trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc và tiếng Việt dựa trên ngữ liệu “Nhân dân nhật báo” Trung Quốc và báo “Hà Nội mới” Việt Nam.


Góp thêm một số tư liệu về Côn Đảo (Từ cách nhìn của báo chí Sài Gòn trước 1975)

Bài viết phân loại tư liệu nói về điều kiện tự nhiên, cảnh quan, lịch sử, tiềm năng kinh tế xã hội của Côn Đảo và các vấn đề chính trị, xã hội của báo chí. Đưa ra một số nhận xét và đánh giá về nguồn tư liệu này cũng như những nhận định mối quan hệ của báo chí Sài Gòn trước 1975 với nội dung về Côn Đảo.


Ebook A first look at communication theory (10/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "A first look at communication theory" has contents: Weighing the words, talk about theory, mapping the territory (seven traditions in the field of communication theory), symbolic interactionism, uncertainty reduction theory,... and other contents.


Ebook A first look at communication theory (10/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "A first look at communication theory" has contents: Media ecology, narrative paradigm, cultural studies, cultural studies, genderlect styles, standpoint theory, muted group theory, common threads in comm theories,.. and other contents.


Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp

Bài giảng trình bày các nội dung: tạo nhu cầu sản phẩm; củng cố thương hiệu; các bước của quá trình truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; đánh giá hiệu quả truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung.


Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo báo chí tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine, siêu tác phẩm báo chí, báo chí trên di động, báo chí xã hội.


Hợp nhất lọc cộng tác và lọc nội dung bằng phương pháp học bán giám sát

Trong bài báo này, đề xuất một phương pháp hợp nhất giữa lọc cộng tác và lọc nội dung bằng phương pháp đồng huấn luyện. Kết quả thử nghiệm trên các bộ dữ liệu thực tế cho thấy phương pháp đề xuất tận dụng hiệu quả ưu điểm và hạn chế đáng kể nhược điểm của mỗi phương pháp lọc truyền thống.


Kết quả và kinh nghiệm áp dụng các chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiểm định, mô hình đào tạo tiên tiến trong việc đổi mới chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo tại khoa báo chí và truyền thông (trường ĐH KHXH&NV)

Báo cáo phân tích 5 vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới CTĐT ngành Báo chí, cụ thể là: 1) tình trạng phi chuẩn nghề nghiệp trong bối cảnh giáo dục nghề báo ở Việt Nam; 2) sự rời rạc giữa CĐR và CTĐT ngành Báo chí; 3) CTĐT chỉ “tiệm cận” với năng lực thực hành nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp (SVTN); 4) CĐR và CTĐT không tương thích với chuẩn kiểm định; và 5) CTĐT không tương thích với quốc tế.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo và sự cần thiết vận dụng vào hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam hiện nay

Trong bài viết, tác giả đã khái quát một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo, trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.


Ước lượng quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa trên tương tự bài viết

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một mô hình dựa trên việc phân tích các bài viết của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ. Mô hình đề xuất được đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng nếu hai người dùng có nhiều bài viết giống nhau thì sẽ có quan tâm tương tự nhau và ngược lại, nếu hai người dùng có quan tâm giống nhau thì cũng có nhiều bài viết tương tự nhau.


Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường

Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin. Vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội. Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT. Tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục.


Mô hình quản lý báo chí - truyền thông ở Việt Nam (góc độ chính trị và kinh tế)

Bài viết mô tả, khẳng định việc Đảng, Nhà nước tập trung quản lý báo chí truyền thông từ Trung ương đến địa phương là cách quản lý đúng đắn nhất để các cơ quan báo chí và truyền thông góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn Đảng, toàn dân.


Công tác truyền thông trong quảng bá thương hiệu của đại học Văn Lang

Bài viết tập trung phân tích công tác truyền thông trong quảng bá thương hiệu trường đại học tại Việt Nam, và tập trung vào trường hợp cụ thể của Trường Đại học Văn Lang. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá các hoạt động truyền thông của Trường Đại học Văn Lang từ năm 2010- 2016, phát hiện các hạn chế trong quá trình truyền thông quảng bá thương hiệu của Trường Đại học Văn Lang và đưa ra các biện pháp quảng bá phù hợp nhằm tạo ra hiệu quả cho các hoạt động truyền thông và nâng cao hình ảnh thương hiệu của Trường Đại học Văn Lang.


Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - Trường hợp của điện thoại di động Samsung

Bài viết nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến các thành phần của tài sản thương hiệu (bao gồm nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu và ấn tượng thương hiệu) điện thoại di động Samsung tại Việt Nam.


Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết tổng kết quý báu về tư tưởng phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học và tìm được nhiều chỉ dẫn thiết thực từ tấm gương đạo dức và phong cách viết báo, làm báo của Người như: viết báo phải có căn cứ, viết cho sát đối tượng; viết ngắn gọn, giản dị; viết sinh động, lôi cuốn; viết thẳng thắn có tính chiến đấu; khiêm tốn sửa bài của mình và đều cấp thiết là cán bộ báo chí phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu