Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo khoa học (64.494)

Báo cáo Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Báo cáo gồm 3 chương: xu hướng gần đây trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam; giảm nghèo trong bối cảnh kinh tế mới trong giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; những thách thức ở phía trước.


Báo cáo Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Báo cáo gồm 5 chương: giới thiệu và phương pháp; thực trạng, xu hướng và những khác biệt của di cư; đô thị hóa và tăng trưởng đô thị; di cư và đô thị hóa; kết luận và khuyến nghị chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung.


Báo cáo tổng kết đề tài: Phục tráng và nâng cao chất lượng giống lúa TNDB 100 cho tỉnh Sóc Trăng

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Phục tráng và nâng cao chất lượng giống lúa TNDB 100 cho tỉnh Sóc Trăng" nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống lúa, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và đảm bảo an ninh lương thực cho địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với cây sắn theo hướng hiệu quả va bền vững trên đất cát biển và đất đồi gò ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định được kỹ thuật canh tác tổng hợp, hiệu quả và bền vững đối với cây sắn trên đất cát biển và đất đồi gò vùng Duyên hải Nam Trung bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, cải thiện độ phì đất, góp phần hạn chế thoái hoá đất và hoang mạc hoá.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và Plei Krong của huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định được cơ cấu cây trồng thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả trên đơn vị đất canh tác, ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư đanh sinh sống xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện IaLy và Plei Krong huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển sản xuất lê nhằm nâng cao thu nhập của bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng

Đề tài "Nghiên cứu phát triển sản xuất lê nhằm nâng cao thu nhập của bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng" với mục tiêu nhằm phát triển sản xuất bền vững cây lê chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn thị trường để góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân ở tỉnh Cao Bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngô và đậu tương hàng hóa tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Đề tài với mục tiêu đề xuất các giải pháp kỹ thuật canh tác ngô và đậu tương bền vững trên đất dốc ở một số tỉnh MNPB nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản theo hướng hàng hóa; đề xuất một số giải pháp kỹ thuật sơ chế và bảo quản ngô và đậu tương nhằm tăng chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; đề xuất các giải pháp thị trường đối với việc tiêu thụ sản phẩm gô và đậu tương hàng hóa ở MNPB, tạo cơ hội để tăng thu nhập cho người sản xuất.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xác định giống và kỹ thuật trồng xen, luân canh cây đậu tương với cây mía, ngô góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất mía và ngô hàng hóa tại Cao Bằng

Mục tiêu chính của đề tài đo là: Xác định được giống đậu tương phù hợp trồng xen và luân canh với mía, ngô. Xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác trồng xen và luân canh đậu tương với mía, ngô nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở vùng sản xuất mía, ngô hàng hoá. Xây dựng được mô hình trồng xen và luân canh đậu tương với mía, ngô hiệu quả sản xuất tăng hơn 10- 15% so với hiện nay ở một số địa phương tại Cao Bằng.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tổng hợp lúa cá vịt ở vùng sản xuất lúa bấp bênh thường xuyên ngập úng của tỉnh Thanh Hóa

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm vghiên cứu, phát triển hệ thống sinh thái tổng hợp lúa cá vịt đảm bảo an toàn sinh học, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở vùng trồng lúa bấp bênh, thường xuyên ngập úng ở tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về đề tài nghiên cứu trên.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm phát triển sản xuất cây khoai tây hàng hoá ở tỉnh Điện Biên

Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm phát triển sản xuất cây khoai tây hàng hoá ở tỉnh Điện Biên" được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển vùng nguyên liệu khoai tây theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân các dân tộc ở tỉnh Điện Biên.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm từ chè

Đề tài được "Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm từ chè" tiến hành với mục tiêu nhằm ứng dụng công nghệ enzim để tạo ra được chất màu thực phẩm từ chè làm phụ gia cho các ngành chế biến thực phẩm khác có giá thành rẻ, chất lượng cao và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ nhằm phục hồi đất thoái hoá trên các vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp trên một số loại đất ở Bắc Trung bộ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: Xác định yếu tố chủ yếu gây nên sự thoái hoá đất; xác định các giải pháp khoa học công nghệ thích hợp nhằm hạn chế sự thoái hoá và phục hồi đất trồng cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ; xây dựng các mô hình phục hồi đất thoái hoá để nâng cao độ phì đất gò đồi trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa thuần năng suất cao chống chịu bệnh bạc lá cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

Đề tài với mục tiêu nhằm đánh giá được tình hình sản xuất lúa; tuyển chọn được giống lúa năng suất cao 60-70 tạ/ha, chống chịu bạc lá, thích ứng cho các vùng trồng lúa các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, xây dựng được quy trình canh tác giống lúa mới tại các tỉnh Trung du miền núí phía Bắc; xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất cao, chống chịu bệnh bạc lá ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; hiệu quả kinh tế tăng 10-15%.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và bảo quản, chế biến quy mô nông hộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cải củ đặc sản Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển giống cải củ Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) góp phần nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện và đa dạng hoá sản phẩm phục vụ thị trường trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu chế biến thức ăn gia súc từ bã hạt cọc rào sau khi ép dầu

Đề tài "Nghiên cứu chế biến thức ăn gia súc từ bã hạt cọc rào sau khi ép dầu" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu chế biến khô dầu cọc rào thành thức ăn gia súc để góp phần giảm chi phí sản xuất chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế của việc trồng cây cọc rào.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xây dựng vườn giâm hom cây trồng lâm nghiệp quy mô thôn/bản tại Tây Nguyên

Đề tài nghiên cứu với 3 nội dung chính: Nội dung 1 - Điều tra kinh tế xã hội, đánh giá thực trạng sản xuất và nhu cầu cây giống trồng rừng ở Tây Nguyên. Nội dung 2 - Nghiên cứu công nghệ giâm hom quy mô thôn/bản. Nội dung 3 - Xây dựng mô hình thử nghiệm công nghệ giâm hom qui mô thôn/bản.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển các giống lúa năng suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Con Cuông tỉnh Nghệ An

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển sản xuất lúa nước đáp ứng nhu cầu lúa gạo tại địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh xã hội vùng biên giới phía Tây Nghệ An, hạn chế việc sản xuất lúa nương tránh được hiện tượng đốt rẫy gieo lúa nương làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển lúa gạo hàng hóa chất lượng cao tại Nghệ An

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm tuyển chọn được 2-3 giống lúa thơm, năng suất 6-7 tấn/ha, chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái của Tỉnh Nghệ An. Xây dựng được 2-3 quy trình kỹ thuật cho sản xuất, bảo quản lúa chất lượng cao cho các giống lúa trên. Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ lúa gạo hàng hóa chất lựng cao với sự tham gia của nhà làm tiền đề tạo ra một lượng lớn lúa gạo hàng hóa chất lượng cao tại Nghệ An. Nâng cao thu nhập và năng lực khoa học kỹ thuật cho người nông dân trồng lúa, đặc biệt là nông dân nghèo và phụ nữ tại Nghệ An.


Báo cáo tổng kết đề tài: Chọn thuần và phục tráng các giống lúa chủ lực CL 8 và OM2395 là điều cần thiết và cấp bách

Đề tài “Chọn thuần và phục tráng các giống lúa chủ lực CL 8 và OM2395 là điều cần thiết và cấp bách, nhằm nhanh chóng đưa nhanh các giống lúa có chất lượng cao, kháng rầy và chống chịu được bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá phục vụ sản xuất và giúp nông dân có thể tự sản xuất giống cho chính mình là mục tiêu và nội dung chủ yếu.


Báo cáo tổng kết đề tài: Tuyển chọn các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh hại chính cho vùng tôm - lúa của tỉnh Bạc Liêu

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm tuyển chọn và phát triển được giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu với sâu, bệnh hại chính (rầy nâu, đạo ôn...), thích hợp cho vùng tôm - lúa để tăng thu nhập cho nông dân vùng đất khó khăn bị nhiễm mặn của tỉnh Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc thâm canh ngô lai trên đất lúa vụ Đông Xuân ở các tỉnh Tây Nguyên

Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc thâm canh ngô lai trên đất lúa vụ Đông Xuân ở các tỉnh Tây Nguyên" với mục tiêu xác định các giải pháp khoa học công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc thâm canh ngô lai trên đất lúa vụ Đông Xuân cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất đạt 8-10 tấn/ha.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giống lúa đặc sản tài nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu

Đề tài "Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giống lúa đặc sản Tài nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu" được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của giống lúa mùa đặc sản tài nguyên đục nhằm tăng hiệu quả sản xuất và góp phần gia tăng thu nhập cho người trồng lúa ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long

Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long" được tiến hành với mục tiêu nhằm xây dựng được quy trình sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học có hiệu quả cao và an toàn để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản quả thanh long phục vụ nội tiêu và đẩy mạnh xuất khẩu.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trước và sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và kéo dài thời gian tồn trữ tỏi đặc sản tại địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định quy trình canh tác áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất thu hoạch tỏi Lý Sơn từ 10-15%. Thiết lập quy trình bảo quản và sơ chế tỏi đặc sản Lý Sơn nhằm kéo dài thời gian tồn trữ trên 6 tháng, tỷ lệ hư hỏng dưới 5%. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên qua việc phát triển một số cây ăn quả chịu hạn (mít, xoài, chuối...)

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật về công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho một số cây cây ăn quả chịu hạn (cây xoài, mãng cầu ta, mít và chuối) góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo trên những vùng khó khăn về nước tưới ở Đông Nam bộ và Tây nguyên. Xác định giống cây ăn quả phù hợp với một số vùng hạn (xoài, mãng cầu ta), tuyển chọn giống mít thích hợp với vùng khô hạn của Đông Nam bộ và Tây Nguyên.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên một số cây rau (pố xôi, bắp cải) có giá trị hàng hoá cao ở các huyện nghèo của Lâm Đồng

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định được thành phần sâu bệnh hại và quy luật phát sinh gây hại của một số sâu bệnh chính trên pố xôi và bắp cải. Xây dựng được quy trình phòng trừ phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại (IPM) đối với cây bắp cải và cây pố xôi. Xây dựng được mô hình thử nghiệm các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên bắp cải và pố xôi, tăng hiệu quả kinh tế 10-15%.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật ghép nhãn lên vải, duy trì thu nhập hàng năm của người làm vườn tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương

Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật ghép nhãn lên vải, duy trì thu nhập hàng năm của người làm vườn tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương" với mục tiêu nhằm góp phần thực hiện chuyển đổi một phần diện tích cây vải thiều sang cây ăn quả khác, khắc phục tình trạng cung vượt cầu về vải thiều và duy trì thu nhập của nông dân vùng trung du miền núi phía Bắc.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nuôi cấy phôi soma từ chồi mầm để nhân giống dừa sáp đặc ruột tại tỉnh Trà Vinh

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm nhân, lưu giữ giống dừa Sáp đặc ruột có giá trị kinh tế cao đặc thù của tỉnh Trà Vinh bằng ứng dụng phương pháp nuôi cấy phôi soma để bảo tồn nguồn gen dừa quý hiếm, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng thu nhập thực tế cho người trồng dừa sáp đặc ruột trong cộng đồng tại địa phương.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình phát triển cánh kiến đỏ tại huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An

Đề tài với mục tiêu nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình thử nghiệm kỹ thuật nuôi thả cánh kiến đỏ. Làm nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và xuất khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng tơ kén ở Tây Nguyên

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển giống dâu và giống tằm năng suất cao, chất lượng tốt để nâng cao năng suất và chất lượng tơ kén nhằm phát triển bền vững trồng dâu nuôi tằm và nâng cao thu nhập cho các hộ trồng dâu nuôi tằm ở Tây Nguyên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu