Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo khoa học (64.510)

Báo cáo bài tập PLC - Nguyễn Thanh Hải

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và giải quyết các hệ thống tự động đóng cửa garage sử dụng PLC của Mitsubishi sử dụng phương pháp ladder để lập trình. Hệ thống dùng trong các bãi giữ xe, nhà ở hay trong trong các nhà máy xí nghiệp, bệnh viện... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2019

Tạp chí thông tin đến các bạn một số bài viết như: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ; Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam; Patent Pool - Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế...


Báo cáo số 2 - Báo cáo so sánh kinh nghiệm trên thế giới về quản lý vốn nhà nước (Dành cho: Ngân hàng phát triển Châu Á và Bộ Tài chính)

Báo cáo với các nội dung: tóm tắt cơ cấu sở hữu và quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam hiện nay; cơ cấu chung trong sở hữu và quản lý DNNN trên thế giới; những điều bất thường và/hoặc các vấn đề liên quan đến DNNN sở hữu một phần và DNNN chịu sự quản lý của tư nhân; tóm tắt các cách tiếp cận quản lý khác nhau so với thực trạng tại Việt Nam; kết luận và tóm tắt bài học kinh nghiệm trong việc hỗ trợ phát triển chính sách quản lý DNNN tại Việt Nam.


Báo cáo nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường và cộng đồng của khu công nghiệp Sông Đốc (Tỉnh Cà Mau)

Báo cáo với mục tiêu công bố Báo cáo đánh giá toàn diện tác động của hoạt động công nghiệp đến cộng đồng (sinh kế, sức khỏe, an ninh trật tự) và môi trường (ô nhiễm nguồn nước mặt và không khí). Đề xuất các khuyến nghị chính sách cần thiết để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan: doanh nghiệp/khu công nghiệp – người dân (nông dân, ngư dân) – môi trường.


Report Temperature control during construction to improve the long term performance of portland cement concrete pavements

The contents of this report reflect the views of the authors, who are responsible for the facts and the accuracy of the data presented herein. The contents do not necessarily reflect the official views or policies of the Federal Highway Administration or the Texas Department of Transportation. This report does not constitute a standard, specification, or regulation. There was no invention or discovery conceived or first actually reduced to practice in the course of or under this contract, including any art, method, process, machine, manufacture, design or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, or any variety of plant, which is or may be patentable under the patent laws of the United States of America or any foreign country.


Report Implementation of concrete maturity meters

The contents of this report reflect the views of the authors, who are responsible for the facts and the accuracy of the data presented herein. The contents do not necessarily reflect the official views or policies of the New Jersey Department of Transportation or the Federal Highway Administration. This report does not constitute a standard, specification, or regulation.


Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đề: Quản lý chất thải dự thảo 04

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và phát thải chất thải ở Việt Nam; chất thải rắn; nước thải; khí thải; quản lý chất thải: hiện trạng, tồn tại và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên: Giải pháp đáp ứng nhu cầu đi du lịch cho sinh viên bộ môn du lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu khoa học này nhằm đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu đi du lịch cho sinh viên Bộ môn Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2017

Điểm nhấn của năm 2017 là sự thông suốt đồng bộ hệ thống văn bản pháp lý cho phép triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.VN” đi vào thực tế. Bên cạnh đó việc áp dụng biểu phí mới theo thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính đã làm giảm chi phí sử dụng và giảm giá thành tên miền “.VN”


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014

Báo cáo trình bày số lượng tên miền “.VN” lũy kế qua các năm và tỷ lệ tăng trưởng; số lượng tên miền đăng ký mới tại các nhà đăng ký qua các năm; cơ cấu theo đuôi tên miền; cơ cấu theo lĩnh vực hoạt động của chủ thể; top 50 tên miền “.VN” được truy vấn nhiều nhất năm 2014; cơ cấu sử dụng dịch vụ của TMTV; chỉ số sử dụng tên miền quốc tế của chủ thể Việt Nam....


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2015

Nội dung của báo cáo trình bày tăng trưởng tên miền quốc gia Việt Nam “.VN”; số lượng tên miền đăng ký mới tại các nhà đăng ký qua các năm; ; cấu trúc tên miền “.VN” đang duy trì trong hệ thống; top 50 tên miền “.VN” được truy vấn nhiều nhất trên hệ thống DNS quốc gia Việt Nam năm 2015; nhà đăng ký tên miền “.VN”; tỷ lệ sử dụng dịch vụ và chỉ số cung cấp dịch vụ trong nước cho tên miền quốc tế...


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2012

Báo cáo với các nội dung: 15 năm Internet Việt Nam; tổng quan về tài nguyên Internet Việt Nam; số hiệu mạng ASN; trở thành quốc gia đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về số lượng địa chỉ IPv4; tên miền quốc gia Việt Nam “.VN”; thời gian gia hạn của tên miền trên hệ thống; tên miền duy trì phân tích theo năm được đăng ký...


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2016

Nội dung của báo cáo tập trung vào việc đưa ra các số liệu, thông tin về tên miền”.VN”, tên miền tiếng Việt, địa chỉ IP, số hiệu mạng, tên miền quốc tế sử dụng tại Việt Nam. Các kết quả năm 2016 tiếp tục phản ánh sự phát triển của sử dụng tài nguyên Internet trong xu hướng hội nhập mạng mẽ vào sự phát triển của Internet toàn cầu. Điểm nhấn của năm 2016 là kết quả triển khai IPv6 mạnh mẽ với sự phát triển của Việt nam tăng trưởng mạnh thống kê được qua các hệ thống quan sát quốc tế.


Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2013

Báo cáo với các nội dung: tăng trưởng tên miền “.VN” và các mốc thời gian đáng nhớ; tên miền đăng ký mới trong năm 2012 và 2013; cấu trúc và cơ cấu tên miền “.VN”; tăng trưởng tên miền tiếng Việt và các mốc thời gian đáng nhớ; tên miền quốc tế sử dụng tại Việt Nam....


Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2015 với chủ đề “Phát triển đào tạo chất lượng cao” đã phản ánh trung thực, đa chiều về các khía cạnh của hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tâm điểm là sự phát triển của các trường chất lượng cao trong hệ thống.


Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

Nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH13 ngày 22/7/2013, hoạt động này có mục tiêu tổng thể là đánh giá tổng quan các kết quả chính của các nghiên cứu từ giai đoạn 2005 đến thời điểm hiện tại về giảm nghèo tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên đưa ra những vấn đề mang tính gợi ý sâu cho các hoạt động giám sát của đoàn giám sát theo nội dung của Nghị quyết.


Báo cáo Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Báo cáo gồm 3 chương: xu hướng gần đây trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam; giảm nghèo trong bối cảnh kinh tế mới trong giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; những thách thức ở phía trước.


Báo cáo Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Báo cáo gồm 5 chương: giới thiệu và phương pháp; thực trạng, xu hướng và những khác biệt của di cư; đô thị hóa và tăng trưởng đô thị; di cư và đô thị hóa; kết luận và khuyến nghị chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung.


Báo cáo tổng kết đề tài: Phục tráng và nâng cao chất lượng giống lúa TNDB 100 cho tỉnh Sóc Trăng

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Phục tráng và nâng cao chất lượng giống lúa TNDB 100 cho tỉnh Sóc Trăng" nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống lúa, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và đảm bảo an ninh lương thực cho địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với cây sắn theo hướng hiệu quả va bền vững trên đất cát biển và đất đồi gò ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định được kỹ thuật canh tác tổng hợp, hiệu quả và bền vững đối với cây sắn trên đất cát biển và đất đồi gò vùng Duyên hải Nam Trung bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, cải thiện độ phì đất, góp phần hạn chế thoái hoá đất và hoang mạc hoá.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và Plei Krong của huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định được cơ cấu cây trồng thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả trên đơn vị đất canh tác, ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư đanh sinh sống xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện IaLy và Plei Krong huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển sản xuất lê nhằm nâng cao thu nhập của bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng

Đề tài "Nghiên cứu phát triển sản xuất lê nhằm nâng cao thu nhập của bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng" với mục tiêu nhằm phát triển sản xuất bền vững cây lê chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn thị trường để góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân ở tỉnh Cao Bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngô và đậu tương hàng hóa tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Đề tài với mục tiêu đề xuất các giải pháp kỹ thuật canh tác ngô và đậu tương bền vững trên đất dốc ở một số tỉnh MNPB nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản theo hướng hàng hóa; đề xuất một số giải pháp kỹ thuật sơ chế và bảo quản ngô và đậu tương nhằm tăng chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; đề xuất các giải pháp thị trường đối với việc tiêu thụ sản phẩm gô và đậu tương hàng hóa ở MNPB, tạo cơ hội để tăng thu nhập cho người sản xuất.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xác định giống và kỹ thuật trồng xen, luân canh cây đậu tương với cây mía, ngô góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất mía và ngô hàng hóa tại Cao Bằng

Mục tiêu chính của đề tài đo là: Xác định được giống đậu tương phù hợp trồng xen và luân canh với mía, ngô. Xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác trồng xen và luân canh đậu tương với mía, ngô nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở vùng sản xuất mía, ngô hàng hoá. Xây dựng được mô hình trồng xen và luân canh đậu tương với mía, ngô hiệu quả sản xuất tăng hơn 10- 15% so với hiện nay ở một số địa phương tại Cao Bằng.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tổng hợp lúa cá vịt ở vùng sản xuất lúa bấp bênh thường xuyên ngập úng của tỉnh Thanh Hóa

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm vghiên cứu, phát triển hệ thống sinh thái tổng hợp lúa cá vịt đảm bảo an toàn sinh học, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở vùng trồng lúa bấp bênh, thường xuyên ngập úng ở tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về đề tài nghiên cứu trên.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm phát triển sản xuất cây khoai tây hàng hoá ở tỉnh Điện Biên

Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm phát triển sản xuất cây khoai tây hàng hoá ở tỉnh Điện Biên" được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển vùng nguyên liệu khoai tây theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân các dân tộc ở tỉnh Điện Biên.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm từ chè

Đề tài được "Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm từ chè" tiến hành với mục tiêu nhằm ứng dụng công nghệ enzim để tạo ra được chất màu thực phẩm từ chè làm phụ gia cho các ngành chế biến thực phẩm khác có giá thành rẻ, chất lượng cao và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ nhằm phục hồi đất thoái hoá trên các vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp trên một số loại đất ở Bắc Trung bộ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: Xác định yếu tố chủ yếu gây nên sự thoái hoá đất; xác định các giải pháp khoa học công nghệ thích hợp nhằm hạn chế sự thoái hoá và phục hồi đất trồng cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ; xây dựng các mô hình phục hồi đất thoái hoá để nâng cao độ phì đất gò đồi trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa thuần năng suất cao chống chịu bệnh bạc lá cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

Đề tài với mục tiêu nhằm đánh giá được tình hình sản xuất lúa; tuyển chọn được giống lúa năng suất cao 60-70 tạ/ha, chống chịu bạc lá, thích ứng cho các vùng trồng lúa các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, xây dựng được quy trình canh tác giống lúa mới tại các tỉnh Trung du miền núí phía Bắc; xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất cao, chống chịu bệnh bạc lá ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; hiệu quả kinh tế tăng 10-15%.


Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và bảo quản, chế biến quy mô nông hộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cải củ đặc sản Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển giống cải củ Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) góp phần nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện và đa dạng hoá sản phẩm phục vụ thị trường trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.414
  • 966

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu