Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Khanhchishop Ha Noi (6)

Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng loạn động muộn trên bệnh nhân tâm thần phân liệt do sử dụng thuốc an thần kinh cổ điển và nhận xét hiệu quả điều trị bằng Clozapin và Vitamin E

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Mô tả đặc điểm lâm sàng loạn động muộn do sử dụng thuốc an thần kinh cổ điển kéo dài trên bệnh nhân tâm thần phân liệt. Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ liên quan tới loạn động muộn do sử dụng thuốc an thần kinh cổ điển kéo dài trên bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nhận xét hiệu quả điều trị loạn động muộn do sử dụng thuốc an thần kinh cổ điển kéo dài bằng Clozapin và Vitamin E trên bệnh nhân tâm thần phân liệt.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải

Luận văn đã phân tích, tổng hợp những ưu điểm và tồn tại của môi trường pháp lý về kế toán liên quan đến tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. Thông qua kết quả thực tế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi, luận văn đã chỉ rõ những tồn tại và những nguyên nhận của những tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt động xây lắp hiện nay, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp hoàn thiện.


Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS&THPT M.V Lômônôxốp

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, nâng cao khả năng ghi nhớ và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS&THPT M.V Lômônôxốp được chia sẻ dưới đây. Chúc các bạn thi tốt!


Remuneration of Vietnam feudal state to students of Quoc Tu Giam from the 11th to the first half of 19th centuries

The article refers to a number of preferential policies of the state of feudal Vietnam for Giam sinh (students of Quoc Tu Giam) of Quoc Tu Giam (the Imperial Academy – the first national university) from the 11th to the first half of the 19th centuries with many different modes: from allotting monthly salary (in cash, rice, lamp oil); appointing to important positions during the learning process; conferring pen, paper, school books; to having them exempt from manual work, taxes, military service, etc.


5 dạng bài tập ôn thi Kế toán tài chính

Tài liệu 5 dạng bài tập ôn thi Kế toán tài chính nhằm giúp các bạn có thêm nguồn tư liệu tham khảo trong quá trình học tập cùng như ôn thi Kế toán tài chình. Để nắm vững nội dung các dạng bài tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Báo cáo thực hành Vi xử lý

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Báo cáp thực hành Vi xử lý. Bài báo cáo được nghiên cứu theo hướng giải quyết yêu cầu: Viết chương trình điều khiển 16 led đơn: chớp tắt 5 lần - 2 led dịch từ trái sang phải - 3 led dịch từ phải sang trái sau đó lặp lại,chương trình led 7 đoạn,lcd,điều khiển động cơ bước,ma trận phím


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 57:1984
  • 03/06/2020
  • 24.692
  • 527
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 59:1984
  • 03/06/2020
  • 71.116
  • 875

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu