Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Nhâm Ánh (42)

Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng của chè hoa vàng giai đoạn cây con năm 2017 tại Thái Nguyên

Thí nghiệm được tiến hành với 3 loại chế phẩm sinh học (Vườn sinh thái, Ambio, Vietfarm) trên cây chè hoa vàng (Camellia phanii) giai đoạn 1 tuổi. Kết quả cho thấy cả ba loại chế phẩm đều làm tốc độ tăng trưởng chiều cao cây, đường kính thân, tốc độ ra lá nhanh hơn đối chứng (không bón).


Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 2 - GV. Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java: Bài 2 do GV. Nguyễn Hữu Thể biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Flow Layout, Border Layout, Card Layout, Grid Layout, Grid Bag Layout, Box Layout, Group Layout. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An Giang qua nghiên cứu trường hợp cấp huyện

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét các vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo quản lý có ảnh hưởng đến sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong hệ thống chính trị cấp huyện của tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-51:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-51:2010 qui định các yêu cầu về an toàn của bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại chạy bằng điện được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống nước sưởi hoặc các hệ thống nước dịch vụ, có công suất vào danh định không quá 300 W, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác.


Ebook Radiographic pathology for technologists (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Radiographic pathology for technologists" presentation of content: Urinary system, central nervous system, hemopoietic system, reproductive system, endocrine system, traumatic disease.


Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 6: Các hàm truyền

Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 6: Các hàm truyền. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số, đáp ứng biên độ, đáp ứng pha, đáp ứng hình sine, thiết kế cực/zero,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc và tổ chức máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Chương 1 – Tổng quan về kiến trúc máy tính. Nội dung chính trong chương gồm: Máy tính và phân loại, sự tiến hóa của máy tính, sơ đồ khối cấu trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần loài, đặc trưng phân bố của mối (Insecta: Isoptera) tại khu vực Hà Nội

Mục tiêu của luận văn nhằm xác định thành phần loài mối tại khu vực nghiên cứu; xác định các đặc trưng phân bố của mối theo vùng cảnh quan khu vực Hà Nội; tìm hiểu về vai trò chỉ thị sinh học của mối đối với sự tác động của con người lên thảm thực vật.


Lecture Human anatomy and physiology - Chapter 13: The peripheral nervous system and reflex activity (part a)

In this chapter, you will learn to: Define peripheral nervous system and list its components; classify general sensory receptors by structure, stimulus detected, and body location; outline the events that lead to sensation and perception; describe receptor and generator potentials and sensory adaptation; describe the main aspects of sensory perception.


Ebook Phương pháp giải toán giải tích tổ hợp và xác suất: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán giải tích tổ hợp và xác suất", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập áp dụng về tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài thuyết trình: Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức" dưới đây. Nội dung bài thuyết trình cung cấp cho các bạn những kiến thức về ý thức đạo đức, động cơ và tình cảm, thiện chí và thói quen đạo đức, mối quan hệ giữa các nhân tố của cấu trúc hành vi đạo đức.


Lecture Molecular biology: Chapter 18 - Robert F. Weaver

Chapter 18 - The mechanism of translation II: Elongation and termination. This chapter consider some fundamental questions about the nature of elongation: (1) In what direction is a polypeptide synthesized? (2) In what direction does the ribosome read the mRNA? (3) What is the nature of the genetic code that dictates which amino acids will be incorporated in response to the mRNA?


Phân vùng chức năng môi trường phục vụ quản lí lãnh thổ Móng Cái

Phân vùng chức năng môi trường là một trong những cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống, là cơ sở không gian cho việc áp dụng các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả thông qua việc nghiên cứu tổng hợp các nhân tố thành tạo: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường của lãnh thổ. Cùng tham khảo sau đây để biết thêm chi tiết về vấn đề này.


Hướng dẫn tạo liên kết tới link, email, file, đề mục trong Word

Khi làm việc thường xuyên với Word chắc các bạn đều có lúc cần chèn liên kết vào Word để giúp văn bản hoàn thiện hơn, người đọc cũng dễ dàng hơn khi muốn truy cập tới liên kết đó. Word cho phép chúng ta tạo liên kết tới một link website, liên kết tới một email, liên kết tới một file trong máy tính của bạn và liên kết tới một đoạn văn bản trong cùng văn bản đó. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Hướng dẫn tạo liên kết tới link, email, file, đề mục trong Word". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Bài giảng Vùng nách - TS. Nguyễn Văn Lam

Mời các bạn tham khảo bài giảng Vùng nách do TS. Nguyễn Văn Lam để nắm bắt những kiến thức về trình bày được giới hạn vùng nách; mô tả được các các thành của hố nách. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Y tế và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo.


Ebook Về văn hóa văn nghệ: Phần 1 - Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải “ba cùng” với nhân dân. Cuốn sách sau đây gồm những bài viết và nói chuyện của Hồ Chủ tịch và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh từ Cách mạng Tháng Tám đến nay.


Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - Ô nhiễm nước và hậu quả trình bày thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm nước, phân loại ô nhiễm nước và hậu quả của nó tới môi trường sinh thái, con người cả hiện tại và tương lai.


Bài giảng Sức khỏe môi trường: Chương 6 - ThS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Mục tiêu chính của chương 6 Nước và vệ sinh nước thuộc bài giảng sức khỏe môi trường nhằm nêu và mô tả được các nguồn nước khác nhau trong tự nhiên và vai trò của nước đối với con người, trình bày được các nguồn ô nhiễm nước, mô tả được một số bệnh liên quan tới nước và các giải pháp dự phòng, trình bày được thực trạng cung cấp nước ở thành thị và nông thôn Việt Nam và liệt kê và mô tả được một số phương pháp xử lý nước.


Tiểu luận: Phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

Tiểu luận: Phân tích quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo nhằm nêu cơ sở lý luận của quy trình quản trị chiến lược, phân tích quy trình quản trị chiến lược trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo.


SKKN: Kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học phát huy vai trò của thí nghiệm trong giờ dạy học Hóa học

Phương pháp dạy học bằng thí nghiệm và dụng cụ trực quan có ưu điểm là có thể kết hợp chặt chẽ và góp phần nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học mới khác như phát hiện tìm tòi và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm nhỏ, đàm thoại…. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học phát huy vai trò của thí nghiệm trong giờ dạy học Hóa học”.


Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2014 - đề 23

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Toán 2014 đề thi thử số 23 giúp giáo viên đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần Toán học của các bạn học sinh lớp 12 bao gồm nội dung như tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, tính tích phân,...Mời các bạn tham khảo.


21 Đề kiểm tra HK1 môn Sinh 6 (2012-2013) - Kèm đáp án

Tham khảo 21 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh 6 năm 2012-2013 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kì, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum

Tín dụng ngân hàng và mở rộng cho vay đối vớidoanh nghiệp khu vực tư nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân tại NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum.


Chương 5: Marketing hỗn hợp

Là tất cả những gì có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn của con người được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm sử ý, sắm, dụng hay tiêu dùng


Giáo án chính tả bài Tà áo dài Việt Nam - Tiếng việt 5 - GV.Hoàng Thi Thơ

Yêu cầu: HS viết hoa đúng tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương (bài tập 2, 3a hoặc b). Nghe - viết đúng bài chính tả. Giáo dục HS trình bày bài khoa học, sạch sẽ, viết đẹp, đúng cỡ chữ.


TIỂU LUẬN :PHỤ GIA CHO LPG

Định nghĩa về LPG: Liquefied Petroleum Gas là khí thu được từ quá trình chế biến dầu được hóa lỏng. Thành phần hóa học chủ yếu của khí hóa lỏng LPG hỗn hợp gồm Propane C3H8 và Butane C4H10 được nén theo tỷ lệ % Propane / %Butane. Trong thực tế, thành phần hỗn hợp các chất có trong khí hóa lỏng LPG không thống nhất. Tùy theo tiêu chuẩn của các nước, của các khu vực mà tỉ lệ thành phần trong LPG khác nhau, có khi tỉ lệ giữa Propane và Butane là 50/50 hay 30/70 hoặc có thể lên đến 95/5 như tiêu chuẩn của HD-5 của Mỹ.


Chiến lược thâm nhập thị trường Hoa Kỳ xoài tháp tỉnh Đồng Tháp sang thị trường Hoa Kỳ năm 2014

Ðồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, nguồn nước thuận lợi để phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả nhiệt đới với nhiều chủng loại có giá trị kinh tế cao, là vùng có sản lượng trái cây lớn nhất cả nước.


Vì sao bạn cần desktop hơn laptop?

Từ lâu, máy tính xách tay đã vượt máy tính để bàn về doanh số bán hàng bởi thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển. Tuy nhiên, có 1 số lý do khá thuyết phục giữ chân bạn ngồi trước desktop. Trước hết, đó là tỷ lệ giá/hiệu suất làm việc của thiết bị. Cho dù bạn đang bỏ ra số tiền 300 USD hay 3000 USD, bạn sẽ nhận được một chiếc máy tính có cấu hình mạnh mẽ tương xứng với số tiền bạn bỏ ra nếu bạn không quan tâm nhiều đến tính di động của thiết...


5 điều bạn chưa biết về cải lá xoăn

Những đặc điểm sau của cải lá xoăn đã chứng tỏ tại sao loại rau này lại được coi là siêu thực phẩm có lợi cho sức khỏe con người. Chứa nhiều vitamin C hơn cam Một cốc cải lá xoăn thái nhỏ có thể cung cấp 114% lượng vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày, trong khi đó một quả cam chỉ có 113%. Điều đáng nói chính là một cốc cải lá xoăn chỉ nặng 67 gram trong khi một quả cam nặng tới 131 gram. ...


Tài liệu mới download

Bài thuyết trình Global warming
 • 12/12/2016
 • 59.099
 • 812
Các chỉ số cận lâm sàng
 • 20/06/2012
 • 32.727
 • 111

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

"Giải mã" thời hậu WTO
 • 10/08/2011
 • 31.378
 • 196
Lọ đựng đồ khô xinh xắn
 • 05/06/2013
 • 20.439
 • 443
Vận tải đa phương thức
 • 13/03/2009
 • 41.502
 • 366

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu