Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Hà Linh (10)

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Minh Tân

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Minh Tân dành cho các em học sinh lớp 8 đang ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ sắp tới, việc tham khảo đề thi này giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo đề thi!


Ebook Android notes for professionals

(BQ) Ebook Android notes for professionals present main content: Getting started with android, android studio, instant run in android studio and coordinator layout and mehaviors.


Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Phạm Văn Đồng

Mời các bạn tham khảo Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Phạm Văn Đồng sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Attract online customers to job websites in Vietnam

This reality has posed urgent demand for the establishment of a model which can attract online customers to job websites so as to guarantee their survival and sustainable development. The article presents a model to attract online customers to job websites in Vietnam by making use of buying behavior of online customers.


Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2016 - THPT Giồng Thị Đam

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2016 - THPT Giồng Thị Đam.


Phương pháp gia công đặc biệt - Đinh Văn Đề (trùng)

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT..LÔØI NOÙI ÑAÀU.PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT laø moân khoa.hoïc chuyeân ngaønh cô khí cheá taïo maùy..Phöông phaùp naøy ra ñôøi nhaèm thay theá giaûi quyeát cho caùc.phöông phaùp gia coâng coå ñieån nhö : Tieän, Phay, Baøo, Khoa


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (có đáp án)

Xin giới thiệu đến các em học sinh đang ôn luyện kì thi THPT Quốc gia Đề thi thử môn Hóa học. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm Hóa học có đáp án kèm theo, hi vọng sẽ một phần nào giúp các em ôn tập thật hiệu quả. Chúc các em đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu về IC - CĐ Công nghệ Thủ Đức

Bài giảng trình bày nội dung khái niệm về IC, giới thiệu về IC, các đại lượng điện đặc trưng, công suất tiêu tán, đặc điểm về IC, phân loại về IC. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu nội dung chi tiết về IC.


Đường đi của tỷ giá: Triển vọng trung hạn

Chính sách tỷ giá mới ngay lập tức đã dẫn đến những lo ngại về tính bất định liên quan đến đường đi của tỷ giá trong thời gian tới. Liệu một chính sách tỷ giá linh hoạt hơn có làm khó người dân và doanh nghiệp trong việc dự đoán những biến động về giá USD trong tương lai? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 356:1970

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 356:1970 về Gỗ – Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung khi thử cơ lí quy định phương pháp lấy mẫu gỗ và yêu cầu chung khi thử cơ lí trên các mẫu thử nhỏ không có khuyết tật rõ rệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

TCVN 6821 2001
  • 19/07/2010
  • 76.379
  • 945
Programming HandBook part 99
  • 11/10/2010
  • 12.205
  • 581
Thịt Ðỏ, Thịt Trắng
  • 28/09/2009
  • 81.228
  • 608

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu