Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Phạm Anh Tú (60)

Sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh tổng quát về thực trạng sai sót BCTC theo các chỉ tiêu trọng yếu như lợi nhuận, tài sản. Dựa vào cách tiếp cận mô tả, so sánh và giải thích, kết quả phân tích cho thấy sai sót lợi nhuận và tài sản của các công ty niêm yết phổ biến cả về số lượng và mức độ sai sót. Sai sót cũng không giảm qua 5 năm và không phụ thuộc vào thị trường niêm yết và ngành nghề hoạt động.


Calculation and design of a combined buckling and bending testing equipment

In this study, a new combined buckling and bending testing equipment is calclated and designed to perform both tests in a single apparatus. Buckling testing is carried out on various length struts which are pinned and clamped ends.


Đặc điểm sinh học chính của sâu đục thân cói bactra venosana zeller (lepidoptera: tortricidae)

Bài viết Đặc điểm sinh học chính của sâu đục thân cói bactra venosana zeller (lepidoptera: tortricidae) trình bày sâu đục thân cói Bactra venosana Zeller trong những năm gần đây phát sinh và gây hại nặng trên hầu hết diện tích trồng cói thuộc xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học của sâu đục thân cói B,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Concepts of “peasants” and “small - scale agricultural society” in vietnam: the foundations for the study on rural development

This article analyzes the current situation of studies on agrarian relationship and rural society conducted by domestic and foreign scholars in the past few years. Besides analyzing and identifying some related concepts, the article also seeks to discuss aspects of rural development strategies in Vietnam today.


Bài giảng Thuế Tax - Chương 1: Những vấn đề chung về thuế

Nội dung của bài giảng trình bày vai trò của thuế trong quản lý điều hành đất nước, khái quát về hệ thống thuế tại Việt Nam, những hiểu biết chung về thuế, đặc điểm của thuế và bản chất của thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế.


Lecture Life-span development (13th edition): Chapter 17 - Santrock

Chapter 17 - Physical development in late adulthood. The story of Sadie Halperin’s physical development and well-being raises some truly fascinating questions about life-span development, which we will explore in this chapter. They include: Why do we age, and what, if anything, can we do to slow down the process? How long can we live? What chance do we have of living to be 100? How does the body change in old age?


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phát triển Văn hóa và Đạo đức kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Luận văn nghiên cứu văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh, việc phát triển văn hóa và đạo đức kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Health economics - Chapter 7: Market structure in the healthcare industry

Lecture Health economics - Chapter 7: Market structure in the healthcare industry. This chapter presents the following content: Defining perfect competition; the market structure continuum; monopoly, monopolistic competition, oligopoly, the market for organs.


Ebook Marketing strategy (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Marketing strategy" has contents: Marketing in Today’s economy, strategic marketing planning, marketing ethics and social responsibility in strategic planning, collecting and analyzing marketing information, developing competitive advantage and strategic focus, product strategy, integrated marketing communications,...and other contents.


Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực

Trên cơ sở phân tích các biểu hiện của năng lực tính toán và thực trạng dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở Tiểu học, luận án đề xuất một số biện pháp dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán cấp Tiểu học theo hướng phát triển năng lực tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hán Nôm: Nghiên cứu so sánh Sưu thần ký (Trung Quốc) với một số truyện chí quái Việt Nam từ góc độ đặc trưng thể loại và ngôn ngữ Hán văn

Luận án hướng đến nghiên cứu so sánh về đặc trưng thể loại và đặc trưng ngôn ngữ Hán văn của thể loại chí quái, cụ thể là so sánh Sưu thần ký của Trung Quốc với hai tác phẩm Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải bài tập Sự rơi tự do SGK Lý 10

Tài liệu Giải bài tập Sự rơi tự do SGK Lý 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết sự rơi tự do và hướng dẫn giải bài tập trang 27 là tài liệu giúp các em nắm được các nội dung cốt lõi của bài học như: Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do, đặc điểm của chuyển động rơi tự do, gia tốc rơi tự do,...Mời các em cùng tham khảo


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hòa Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh trong hội nhập quốc tế, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế ở tỉnh Hòa Bình những năm qua; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình hướng dẫn khóa học nhiếp ảnh "special view"

Giáo trình "Hướng dẫn khóa học nhiếp ảnh Special view" trình bày về các nội dung về kỹ thuật chụp ảnh, các loại ống kính, độ nhạy của phim, kỹ thuật chụp ảnh bằng đèn flash, bố cục của ảnh và một số lưu ý khi chụp ảnh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Các môi trường marekting của một doanh nghiệp, nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng

Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một số thông tin chung và một số chỉ dẫn cần thiết về công tác tham vấn cộng đồng trong ĐTM của dự án để các bên liên quan thực hiện.


Ebook Endocrine physiology (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Endocrine physiology" presents the following contents: Adrenal gland, endocrine pancreas, male reproductive system, female reproductive system, endocrine integration of energy and electrolyte balance.


Research methodology course

Research methodology course be implemented with content: Safety briefing undercroft; Defining health, safety & environment; What is hse target. To master the details invite you to consult the documentation.


Giáo trình Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt: Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt, cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Phát triển chuỗi của hàng bán lẻ của doanh nghiệp thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả khái quát thực trạng chuỗi cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp thương mại Việt Nam thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển chuỗi của hàng bán lẻ của doanh nghiệp thương mại Việt Nam thời gian tới.


Đáp án bài tập Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

Nếu các bạn đang muốn bổ sung kiến thức về môn Hóa học đặc biệt là về kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ thì mời các bạn tham khảo tài liệu Đáp án bài tập Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ sau đây. Tài liệu sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm về khía cạnh này, từ đó giúp bạn có cơ sở để học và ôn thi một cách hiệu quả.  


Ebook Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” sau đây. Cuốn sách trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con người. Cuốn sách cũng dành một số bài tập trung phân tích triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo; về dân và công tác dân vận; về kết hợp nội lực và ngoại lực… Những nội dung đó thể hiện năng lực sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng là tố chất văn hóa của lãnh tụ - công bộc của dân và vì dân.


Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4b: DeltaV Digital Automation System (ĐHBKHN)

Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - DeltaV Digital Automation System có nội dung giới thiệu hệ điều khiển DeltaV, cấu hình tiêu biểu DeltaV, trạm điều khiển,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng Làm quen với Toán số 6 (Tiết 1)

Bài giảng Làm quen với Toán số 6 (Tiết 1) giới thiệu tới các bạn về phương pháp giúp trẻ mầm non nhận biết được số 5 đến số 8. Bằng hình ảnh trực quan sinh động, hấp dẫn phù hợp với tâm lý của lứa tuổi mầm non sẽ giúp bé có hứng thú với bài học và nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn. 


Chương 9: Ngành Chân khớp

Chân khớp là ngành lớn trong giới động vật, chiếm khoảng hơn 2 phần 3 số loài động vật có trên hành tinh. Có các đặc điểm chung như sau: Cơ thể cùng với các phần phụ phân đốt, hình thành bộ xương ngoài, xuất hiện ống khí (cơ quan hô hấp) và ống manpighi (là cơ quan bài tiết) của nhóm sống trên cạn,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây để hiểu rõ hơn về Ngành Chân khớp  này.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Phân lập, tạo đột biến điểm ở gen P5CS liên quan đến tính chịu hạn và thử nghiệm chuyển vào cây đậu tương Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Sinh học: Phân lập, tạo đột biến điểm ở gen P5CS liên quan đến tính chịu hạn và thử nghiệm chuyển vào cây đậu tương Việt Nam nhằm tạo được vector chuyển gen mang cấu trúc liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương; tạo cây đậu tương mang cấu trúc gen liên quan đến đặc tính chịu hạn.


Bài giảng Luật hình sự: Bài 5 - Nguyễn Đình Sơn

Bài giảng Luật hình sự - Bài 5: Quyết định hình phạt, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt trình bày về quyết định hình phạt; nguyên tắc quyết định hình phạt; căn cứ quyết định hình phạt; khái niệm và đặc điểm miễn hình phạt; khái niệm và đặc điểm miễn chấp hành hình phạt. Mời bạn đọc cùng tham khảo,.


Mẹo giảm cân bất ngờ từ các loại nước uống

Bài viết Mẹo giảm cân bất ngờ từ các loại nước uống từ chanh, lá sen, muối, trà xanh, bưởi, khổ qua, cà phê,... giúp người đọc biết cách sử dụng nước uống như một phương pháp giảm cân hiệu quả.


Bài thảo luận Công nghệ may trang phục 1

Bài thảo luận Công nghệ may trang phục 1 trình bày đặc điểm, quy cách, yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, phương pháp và quy trình may túi 2 viền lật may trên quần âu nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật cắt may.


Bài thuyết trình Cơ sở văn hóa Việt Nam

Bài thuyết trình Cơ sở văn hóa Việt Nam với đề tài tìm hiểu về vùng văn hóa của vùng châu thổ Bắc bộ trình bày một số nội dung chính về: không gian văn hóa của vùng, lịch sử hình thành và chủ thể văn hóa của vùng, một số nét đặc trung văn hóa của vùng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Body language phần 2
 • 06/06/2010
 • 82.779
 • 969
Người thầy dạy búp bê
 • 30/05/2013
 • 11.782
 • 774
Điện tử học : NỐI PN part 5
 • 06/07/2011
 • 25.726
 • 984
Cisco Network part 95
 • 05/10/2010
 • 60.715
 • 900

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu