Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Nguyễn Ðình (7)

Giáo án Tin học 9 - Chương 1: Mạnh máy tính và mạng Internet (Tiết 6: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet)

Bài giảng được biên sọa dựa trên chương trình học môn Tin học lớp 9, tìm hiểu về Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình xây dựng, biên soạn giáo án.


Biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc hiện nay

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), từ đó, đề xuất giải pháp định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc và xây dựng quan hệ dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.


Đánh giá thực nghiệm và mô phỏng độ thấm khí của đá xi măng có xét đến ảnh hưởng của độ bão hòa nước

Độ thấm khí của một vật liệu có lỗ rỗng là một đại lượng đặc trưng cho khả năng cho phép chất khí đi xuyên qua mà không làm thay đổi cấu trúc của chất đó. Tính thấm của vật liệu phụ thuộc vào nhiều thông số như độ rỗng, áp suất khí thẩm thấu, hình dạng, độ nhám và tính kết nối giữa các lỗ rỗng. Đối với trường hợp của đá xi măng, trong cấu trúc lỗ rỗng luôn tồn tại hai pha lỏng và khí.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An Historic

Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An Historic" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận khoa học về động cơ làm việc cho nhân viên, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc cho nhân viên tại khách sạn Hội An Historic, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An Historic, đưa ra một số kiến nghị nhằm tạo động cơ cho nhân viên.


Stimulation of wound healing process through ROS/RNS signals indirectly generated by N2/Ar micro-plasma - in vitro and in vivo studies

In this work, non-thermal N2/Ar micro-plasma was applied to fibroblast cells and second degree burn in mice to investigate the bio-safety and bioefficiency of micro-plasma device for studying wound healing process. The chosen parameters of the device were the addition of 0.5% N2 in argon plasma and RF supplied power of 17 W and 13 W in vitro and in vivo studies, respectively


Thực trạng kiến thức, thái độ và tuân thủ cấm hút thuốc trong sinh viên cử nhân chính quy và cán bộ trường Đại học Y tế Công cộng

Hút thuốc thụ động mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Nghiên cứu mô tả cắt ngang hai giai đoạn được tiến hành trên cán bộ và sinh viên chính quy trường Đại học Y tế công cộng (YTCC) với mục tiêu tìm hiểu kiến thức và thái độ về Luật và quy định cấm hút thuốc trong trường, kiến thức và thái độ đối với hút thuốc thụ động cũng như sự ủng hộ đối với Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Kết quả nghiên cứu cho thấy cán bộ và sinh viên trường YTCC có kiến thức tốt và tăng theo thời gian về các quy định cấm hút thuốc trong trường (sinh viên tang từ 87,1% lên 95,8%, cán bộ tang từ 94,3% lên 98,2%). Sinh viên và cán bộ trường có kiến thức và thái độ đúng về hút thuốc thụ động với tỷ lệ cao (trên 95% sinh viên và cán bộ có kiến thức đúng về tác hại của hút thuốc thụ động ở cả hai giai đoạn và tang lên theo thời gian). Tại trường Đại học YTCC, việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trong nhà trường được thực hiện tương đối tốt với tỷ lệ báo cáo vi phạm thấp.


Bài giảng Lập trình web: Bài mở đầu - Hoàng Hữu Việt

Bài giảng "Lập trình web - Bài mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Pratique de MySQL et PHP- P35
  • 21/11/2010
  • 22.254
  • 931

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu