Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Trang Le (59)

Collapse safety margin in iranian seismic design code: Case studies of RC frame structuress

The study includes RC moment resisting frames with 3, 6 and 10 stories considering two types of soil classifications (Type II and III) and two alternatives of ductility levels (intermediate and high), as defined in standard 2800.


Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2017- 2018 có đáp án - Trường THPT Phan Đình Phùng - Mã đề 209

Gửi đến các bạn học sinh Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2017- 2018 có đáp án - Trường THPT Phan Đình Phùng - Mã đề 209 được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt!


Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư để lập ra cho mình một mẫu đơn đề xuất với đầy đủ nội dung, quy mô, mục tiêu, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án để thuyết phục được các nhà đầu tư.


Farmland loss and poverty in Hanoi‘s Peri-Urban Areas, Vietnam: Evidence from household survey data

This study found that factors contributing to poverty reduction include households‘ education, access to credit, ownership of productive assets and participation in nonfarm activities before farmland loss. We propose some policy implications that can help households escape poverty and improve their welfare.


Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt SIGN

Mục đích nghiên cứu của bài viết này nhằm đánh giá kết quả điều trị gãy xương đùi bằng ĐNT có chốt SIGN và rút ra một số nhận xét về chỉ định, kỹ thuật của phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Mã đề 357

Các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Mã đề 357 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.


Thông tư số 127/2016/TT-BTC

Thông tư số 127/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tuệ số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.


Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Lecture Dynamic business law - Chapter 31: Other creditors’ remedies and suretyship

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: How can liens assist creditors? What are the various kinds of statutory liens available to creditors? What are the various kinds of judicial liens available to creditors? How does mortgage foreclosure assist creditors? What is a creditors’ composition agreement for the benefit of creditors? What is an assignment for the benefit of creditors? What are suretyship and guaranty contracts?


Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

(BQ) Phần 1 giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư trình bày các nội dung: Những nội dung cơ bản về quản lý đầu tư và dự án đầu tư, nội dung cơ bản về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, phân tích kinh tế, tài chính dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 7" trình bày các kiến thức: Gỡ lỗi Brute Force, sửa lỗi, gỡ lỗi bằng suy luận, gỡ lỗi bằng cách loại trừ, gỡ lỗi bằng đi lùi, phân tích lỗi, unit Test, mock object,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases: Chapter 2 - Ilan Alon, Eugene Jaffe

Chapter 2, assessing the global marketing environment — the global economy and technology. In this chapter, the following content will be discussed: PESTEL model, the global economy, high-tech products, global countries & global companies.


Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.


Xây dựng nguồn lực con người trong giai đoạn hiện nay

Mời các bạn tham khảo bài viết Xây dựng nguồn lực con người trong giai đoạn hiện nay sau đây để biết được con người và vị trí của con người trong đời sống xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa là xây dựng con người và một số nội dung khác.


Các nhân tố ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán viên - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán viên - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam tìm thấy sự khác biệt về quan điểm giữa người sử dụng BCTC và kiểm toán viên trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 887-2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 887-2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật của thuốc tiêm aspirin và acid ascorbic áp dụng đối với dung dịch thuốc tiêm aspirin và acid ascorbic dùng trong thú y. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Rèn kỹ năng làm văn và bài làm văn mẫu lớp 7 (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Rèn kỹ năng làm văn và bài làm văn mẫu lớp 7" giới thiệu tới người đọc các đề và bài làm văn mẫu về văn biểu cảm. Cuối sách là các đề bài dành cho học sinh giỏi ôn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát đáp ứng của Detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm Geant4

Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát đáp ứng của Detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm Geant4 bao gồm những nội dung về tổng quan, bố trí mô phỏng cho hệ đo HPGe, kết quả và nhận xét. Với các bạn chuyên ngành Vật lí thì đây là tài liệu hữu ích.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng đa lớp có cấu trúc spin van

Trên cơ sở những điều nói trên, luận văn này chọn đối tượng nghiên cứu là màng mỏng đa lớp có cấu trúc spin - van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta được chế tạo bằng phương pháp phún xạ catốt. Luận văn gồm 3 phần chính: Chương 1 - Tổng quan về màng mỏng từ tính, Chương 2 -Các phương pháp thực nghiệm, Chương 3 - Kết quả và thảo luận.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mục đích nghiên cứu của luận án: Là hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá; phân tích thực trạng và nêu lên những quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 4 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Chương 4 giới thiệu về hàm con trong lập trình. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: khái niệm; hàm không trả về giá trị; hàm trả về giá trị; tầm vực của biến: phạm vi khối, phạm vi hàm, phạm vi chương trình, phạm vi tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề kiểm tra môn Toán học kỳ I lớp 7 (Đề số 1)

Đến với "Đề kiểm tra môn Toán học kỳ I lớp 7 (Đề số 1)" các bạn sẽ được tìm hiểu và tham khảo 15 câu hỏi thi được chia thành hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" cung cấp cho người đọc các vấn đề chung về khảo sát hàm số bao gồm: Hàm bậc ba, hàm bậc bốn trùng phương, hàm nhất biến, vị trí tương đối giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi tuyển sinh lớp 6 năm 2011 môn: Toán - Trường Hà Nội, Amsterdam

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi tuyển sinh lớp 6 năm 2011 môn "Toán - Trường Hà Nội, Amsterdam" dưới đây.


Đề khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn: Tiếng Anh 8 - Trường THCS Lý Tự Trọng (Năm học 2015-2016)

Cùng tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án môn "Tiếng Anh 8 - Trường THCS Lý Tự Trọng" năm học 2015-2016 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.


Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng 2 module cho hệ thống DHIS 2.0

Mục tiêu "Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng 2 module cho hệ thống DHIS 2.0" nhằm xây dựng với những yêu cầu được thu thập từ rất nhiều nước trên thế giới và đưa ra những yêu cầu khái quát chung nhất cho việc phát triển, tuy nhiên vẫn phải đáp ứng được những yêu cầu đặt ra tại Việt Nam.


10 thứ bạn cần từ bỏ nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn

  • 4,10/5 (757)

Bài viết "10 thứ bạn cần từ bỏ nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn" cung cấp cho các bạn 10 điều cần từ bỏ trong cuộc sống như: Quá tải phương tiện truyền thông, sợ rằng mọi thứ sẽ là sai lầm, sự đa nhiệm, cố gắng trở nên hoàn hảo, né tránh sự thay đổi,...


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
  • 20/02/2016
  • 58.661
  • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

ACID DICACBOXILIC
  • 24/09/2011
  • 43.816
  • 175

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu