Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ẩm thực (14.959)

Tận dụng lớp nhớt trái cà phê để nuôi cấy vi sinh thu nhận Enzyme Pectinase làm trong rượu vang

Enzyme pectinase được ứng dụng trong nhiều lãnh vực sản xuất khác nhau. Việc tận dụng thành phần pectin có trong trái cà phê để cảm ứng sinh pectinase không chỉ giúp tận dụng tốt nguồn phế liệu này mà còn giúp nâng cao hiệu quả quá trình chế biến cà phê theo phương pháp ướt. Trên môi trường bán rắn, hiệu quả sinh tổng hợp pectinase của chủng Aspergillus niger Đ3 không cao, hoạt độ tối ưu chỉ đạt 0,88 UI/g trên môi trường có chứa 20% vỏ cà phê sau 5 ngày nuôi cấy.


Application of multi-hurdles technology in development and quality evaluation of shelf-stable barbecued chicken stored at ambient temperature

The study was carried out to develop the shelf stable barbecued chicken treated with multihurdles, humectant (HG) - Glycerol, acidulants (AL) viz. lactic acid (LA) and gluconodelta-lactone (GDL) and irradiation and to compared the shelf life at ambient temperature of the vacuum packed developed product with that of control. In experiment there were four different combinations used i.e. C1-Control 1 (without hurdles), C2-Control 2 (2% HG), T1-(C2 + 0.2%LA + 0.2%GDL + Non-irradiated) and T2-(C2 + 0.2%LA + 0.2%GDL + Irradiated).


Bài thuyết trình môn Vi sinh thực phẩm: Quá trình sản xuất nước tương

Bài thuyết trình với các nội dung: lịch sử về sản xuất nước tương, nguyên liệu để sản xuất nước tương, quy trình sản xuất và các sản phẩm nước tương hiện có trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Effect of dietary supplementation of chicory root powder and avian specific lactobacillus spp on the hematology, blood biochemical, lipid, enzyme and antioxidant profile of broiler birds

An experiment was conducted to assess the effect of dietary supplementation of chicory root powder and avian specific Lactobacillus spp on blood biochemical and anti-oxidant profile of broiler birds. 250 day old commercial (Ven Cobb) broiler chicks were selected randomly and were distributed into five treatments groups. Duration of experiment was 42 days. Each treatment comprises of five replicates with 10 chicks in each replicate.


Inclusion of lemongrass (Cymbopogon citratus) leaf meal as a natural feed additive for evaluation serum lipid profile of broilers

An experiment was conducted on the effect of lemongrass leaf meal as a natural feed additive on the growth performance, serum lipid profile of broiler chickens. Eighty, day-old broiler chicks (Vencobb-430) were randomly divided into four equal groups containing 5 replicates of 20 chicks were offered a standard broiler diet (T1) and lemongrass leaf meal supplemented diet @ 0.5% (T2), 1.0% (T3) and 1.5% (T4) on dry matter basis by partial of control diet for 42 days.


Thermic fluid based solar thermal energy storage system for milk processing

The main objective of this research was to develop a solar energy based thermal reservoir cum heat exchanger using thermic fluid viz. paraffin oil as thermal heat storage and heat transfer medium for generation of hot water which can be used for milk processing operation like pasteurization of milk. In this research, basically three mild steel pressure vessels were constructed; one of which was simply a concentric mild steel vessel with a single cavity (configuration 1) which was only used for the preliminary study of thermic fluid and based on this, a thermal reservoir with two different configurations (configuration 2 and configuration 3) were constructed for hot water generation which could be continuously circulated for in plant processing of milk.


Prevalence and drug resistance pattern of escherichia coli strains isolated from milk and milk products

In the present study prevalence and antibiotic susceptibility pattern of Escherichia coli isolated from milk and milk products from retail dairies of different parts of Udaipur city, Rajasthan were determined. The phenotypic and genotypic characterization of E. coli isolates was done to determine its prevalence and antibiotic susceptibility pattern.


Effect of different level of natural antioxidant pomegranate peel extract powder in instant functional chicken noodles

The noodles because of its variety, mouthfeel, versatility, convenience to use, it is widely accepted throughout the world and is relished by the people of all age group. But, the current study was conducted to incorporate Pomegranate peel extract powder (PG) at 3 different level viz., 0.5, 1 and 1.5 percent was added over and above the control chicken noodle formulation respectively.


Phở dưới cái nhìn lịch sử - văn hóa

Các nhà nghiên cứu cho rằng phở ra đời ở Hà Nội, vào ba thập niên đầu của thế kỉ XX. Ban đầu nó là phở bò chín và được gánh đi bán. Cho đến năm 1943, phở đã phổ biến ở Hà Nội và lúc này, khách ăn không thích phở gà. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ở vùng tự do, phở là món ăn đặc biệt; còn ở Hà Nội, từ năm 1952, bên cạnh phở bò, người ăn cũng đã ăn phở gà.


Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát huy giá trị ẩm thực xứ Nghệ góp phần phát triển kinh tế, du lịch

Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ; nguồn tài liệu trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.


Về văn hóa ẩm thực của người Mạ ở Lâm Đồng

Người Mạ là một dân tộc bản địa cư trú tập trung ở tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Mạ nhằm góp phần tìm hiểu thêm về lĩnh vực văn hóa tộc người, về địa phương Lâm Đồng và về vùng văn hóa Tây Nguyên. Bài viết tìm hiểu những biểu hiện của văn hóa ẩm thực trong truyện kể dân gian, trong văn vần dân gian Mạ như nguồn gốc thức ăn, thức uống; về cái ăn, cái đói và giấc mơ no đủ; về motif ăn năm uống tháng và lễ ăn trâu. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu vài nét về văn hóa ẩm thực Mạ ngày nay và những sự đổi thay của nó.


Tính nhạc trong ví giặm Nghệ Tĩnh

Tồn tại trong không gian và thời gian, được gọt dũa bởi bao thế hệ người lao động Nghệ Tĩnh, ngôn ngữ ví giặm thực sự có nhiều nét độc đáo và tinh tế. Có thể nói, ngôn ngữ ví giặm đã kết tụ những đặc điểm tinh túy nhất của tiếng Việt: vừa có cả những cách nói óng ả, trau chuốt của ngôn ngữ văn học dân tộc, vừa vận dụng một cách tự nhiên, linh hoạt thứ ngôn ngữ thô mộc địa phương.


Cryoprotective effect of maltodextrins on frozen storage of bleached horse mackerel (Megalapsis cordyla) minced meat

Bleached horse mackerel Surimi were mixed with maltodextrins of 18, 20, 22, and 24, DE unit at 8% w/w surimi, along with polyphosphate, industrial mixture and control. All the lots were mixed with butyl hydroxyl anisol (BHA) at the rate of 0.02%. All the lots were packed, frozen and cold store at -18oC±2oC and subjected to biochemical tests. There was increase in values of peroxide value, expressible water loss %, Moisture and decrease in organoleptic scores, protein, salt soluble protein (SSN) and folding test grade. Among the treatments 24 DE and industrial mixture were found to be superior in retarding the undesirable changes as compared to other treatments and control.


Cuisine of Nung Chao ethnic at Hoang Viet commune, Van Lang district, Lang Son province

Nung Chao is a Nung ethnic group in Vietnam originating, they has lived to Lang Son province (Vietnam) for a long time. In the course of history, cultural exchange with local people in Lang Son province, at same time, inheriting the culture of the Guangxi region (China), the Nung Chao people have drawn up the cultural characteristics of extremely identity richness, especially cuisine culture.


Development and evaluation of quality of noodles enriched with chicken meat powder

The study was carried out to develop noodles enriched with chicken meat powder (CMP). Different levels (10-50%) of CMP were added in refined wheat flour (RWF) to formulate noodles. The developed noodles were dried in hot air oven at 60±2°C for 5-6 hours to attain moisture content less than 12% as per the PFA specifications for noodles. The noodles developed only with RWF used as control. There was an increase in protein, moisture, fat and ash content and a decrease in breaking strength of noodles with incorporation of CMP in compared to control. The CMP enriched noodles had desirable organoleptic properties. But as per sensory evaluation, noodles with 20% CMP enrichment were most acceptable as compared to others and were found to be optimum for enrichment in RWF noodles for development of CMP enriched noodles.


Enhancement of shelf life of pasteurized milk using Nisplin® essential oils emulsion

Pasteurized milk has suitable nutrition value for daily use, but its shelf life is only two weeks under refrigeration at 4°C. This study investigated the synergistic effect of Nisplin® combinations in emulsion with natural essential oils to extend the shelf life of pasteurized milk under poor refrigeration at10°C. Total viable counts of pasteurized milk supplemented by low concentrations of nisin (5 IU/ml)combined in emulsion with clove, ginger or jojoba essential oils (25 µg/ml) treatments did not exceeded 4.3 log CFU/ml and titratable acidity as lactic acid did not exceeded 0.18 % after 20 days storage, which reflected as high score 9 in sensory acceptability test. Nisplin® combinations in emulsion with clove, ginger or jojoba essential oils were effective at low concentrations to extend the shelf life of pasteurized milk for 20 days at10°C. Nisplin® -Jojoba emulsion has promising effect as natural preservatives for pasteurized milk under inefficient cold.


Fortification of carotene from carrots in cooking oil

Fortification of food with micronutrients is considered a valid technology and strategy to provide adequate levels of the respective nutrients in the diet, and where the fortified food is highly accessible to the target population. Carrot is a commonly use as vegetable for table purpose and industrial utilization of carrot for the preparation of products is very limited. Dehydrated carrot, carrot powder are some of the commercial carrot products , but not lucarative. Carrot has the most wanted nutrient b carotene which is a potential ingredient to alleviate vitamin A deficiency in children. Hence the present study focuses on extraction ,encapsulation of carotene from carrot and fortification in edible oils to address the micro nutrient malnutrition.


Enrichment of wheatgrass (Triticum aestivum L) juice and powder in milk and meat-based food products for enhanced antioxidant potential

Wheatgrass at young green stage is a powerhouse of nutrients and phytochemicals. With an aim to develop wheatgrass enriched health foods, Wheatgrass juice (WGJ) and wheatgrass powder (WGP) were incorporated in milk and meat products, respectively. WGJ (1:2 ratio of wheatgrass: water) was incorporated at 3, 6 and 9% in milk to formulate green milk, green paneer and enrobe paneer. WGP was incorporated at 1, 2 and 3% for chicken balls and nuggets. Overall acceptability score of green milk and green paneer with 9% WGJ was 8.15, 7.93 and 8.55, respectively on nine-point hedonic scale and were statistically comparable with their control counterparts.


Quality assessment of traditionally processed kola, a deli meat of tamil Nadu, India

In the present study, kola, a comminuted deli meat of Tamil Nadu was traditionally processed and assessed for microbial, sensory and physiochemical qualities. For the standardization of recipe and process, the traditional knowledge on different recipes and processes of kola possessed by the caterers and homemakers were utilized for conducting preliminary experiments that were solely based on sensory trails. Subsequently, the kola prepared using standardized recipe and process was subjected to sensory (colour, flavour, texture, and overall acceptability), microbial (total viable count, staphylococcal count and coliform count) and physio chemical (pH and cooking loss) quality analysis at periodic intervals during refrigerated storage (4±1°C). Data obtained from different analysis were presented and discussed.


Mathematical modeling of dried green peas: A review

Green Pea (Pisum sativum L.) is an important leguminous vegetable crop grown in the world which ranks top ten among the vegetable crops. Green pea has high nutritive value used in many culinary preparations and several medicinal actions. Processing and preservation of green peas by mathematical modeling is a major focus area and the techniques are mainly used for preservation and value addition of green peas. Several researchers have attempted for decades to model the drying kinetics and quality parameters of green peas, which Green Peas are also compiled here briefly.


Làm giàu hàm lượng gaba trong chế biến sữa mầm đậu nành

Acid γ-aminobutyric (GABA) có tác dụng hạ đường huyết, hạ huyết áp, chống trầm cảm và giảm lo lắng. Hạt đậu nành nảy mầm có h m lượng GABA khá cao và được sử dụng khá phổ biến trong đời sống. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng một qui trình đơn giản làm giàu GABA của đậu n nh, tăng giá trị sản phẩm. Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến h m lượng GABA trong quá trình nảy mầm yếm khí như: pH nước ngâm, nhiệt độ và thời gian nảy mầm; đồng thời tối ưu hóa điều kiện nảy mầm để thu được h m lượng GABA cao nhất. H m lượng GA A được đo theo phương pháp đo quang. Số liệu được xử lí bằng phần mềm Design- Expert 8.0.6. Kết quả cho thấy pH nước ngâm, nhiệt độ và thời gian nảy mầm có ảnh hưởng quan trọng đến sự tích lũy h m lượng GABA. H m lượng GABA cao nhất là 23,467ppm gấp 9,46 lần so với đậu nguyên liệu với điều kiện tương ứng là pH 6,5; nhiệt độ 35oC và thời gian nảy mầm 3 ngày.


Tỉ lệ nhiễm Auramine O trong dưa cải chua và kiến thức, hành vi của người kinh doanh dưa cải chua tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết xác định tỉ lệ nhiễm Auramine O trong dưa cải chua được bán tại các chợ trên địa bàn quận 8 - TP. Hồ Chí Minh; tỉ lệ người chủ kinh doanh dưa cải chua có kiến thức đúng, hành vi đúng về tác hại của việc sử dụng Auramine O và các yếu tố liên quan đến tỉ lệ nhiễm Auramine O trong dưa cải chua.


Thực trạng trứng gà tồn dư kháng sinh và kiến thức của người kinh doanh trứng tại các chợ ở quận 8 - thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết xác định tỉ lệ tồn dư kháng sinh trong trứng gà được bán tại các chợ trên địa bàn Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh và tỉ lệ kiến thức đúng của tiểu thương kinh doanh trứng gà về tồn dư kháng sinh.


Optimization of enzymatic hydrolysis process from shrimp by-product for shrimp sauce production

Shrimp by-product from shrimp processing industry was hydrolyzed by alcalase and flavourzyme and the process was optimized by response surface methodology. Shrimp byproduct was ground and treated with fixed alcalase 0.2 % (4.8A U/kg protein) and flavourzyme of different loadings (0.1 - 0.4 %), pH (6.0 - 9.0), temperature (45 - 65 oC) and hydrolysis time (5 - 1 3 h). At optimal conditions of pH of 7.5, temperature of 59 oC, flavourzyme loadings of 0.4 % (100 LAPU/g protein), alcalase of 0.2 %, and hydrolysis time of 8.2 h, hydrolysis degree was 36.76 % when compared to control sample (hydrolysis by HCl 6N at 100 oC for 24 h). Shrimp hydrolysis solution was mixed with 25 % of NaCl before fermentation. After 10 days of fermentation, shrimp sauce had total nitrogen of 13.2 g/l, amino nitrogen of 9.625 g/l, NH3 of 2.13 g/l. These properties and sensory quality were equivalent to control sample (2.5 months of fermentation by traditional process).


Study on changes in chemical compositions and bioactive compounds in Pouteria campechiana fruit during storage

Pouteria campechiana, a fruit cultivated in many provinces of the Mekong Delta, is typically eaten fresh and has many benefits to human health. Therefore, quality control during storage of this fruit is very important for fresh consumption and food processing. This study was conducted to investigate the effects of postharvest maturity on the quality of the fruit stored at room temperature, mainly on its chemical composition and bioactive compounds content. The results showed that storage time greatly affected the amounts of carotenoids, tannin, phenolic and flavonoids: the highest content of carotenoids, polyphenols, flavonoids were obtained at day 10th of storage while tannin content gradually declined. The greatest antioxidant activity of fruit extracts was also obtained after 10 days storage. It was recommended that the highest nutritional value of Pouteria campechiana can be achieved from 8 to 10 days after harvest.


Whey protein addition to accelerate yoghurt fermentation and facilitate yoghurt structure

Whey proteins were present in appropriate proportion in milk, during heat-treatment at pasteurization temperatures; whey proteins and casein have the ability to form firm gel of uniform porosity through heat-induced protein-protein interactions. In this study, the addition of whey proteins in fresh milk were carry out to investigate whether whey protein would accelerate yoghurt fermentation time and facilitate the yoghurt structure. The results indicated that the addition of whey concentrate 80 increased the water retention capacity of the final product. Whey protein concentrate 80 supplement at the content of 0.8 % shortened fermentation time for the product 12.5 %. The addition of whey protein also improved the properties of water retention until 26 %, viscosity and structure of yoghurt products.


Mối quan tâm và đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng thực phẩm và an toàn thực phẩm ở khu vực thành thị Việt Nam

Hệ thống lương thực của Việt Nam đã và đang có những sự thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây, với sự xuất hiện và mở rộng của hệ thống bán lẻ thực phẩm hiện đại và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm có giá trị cao hơn (Mergenthaler, Weinberger & Qaim 2009). Vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng đối với người tiêu dùng, và do đó tạo ra sự cần thiết cho các tác nhân trong chuỗi cung ứng thay đổi để thích ứng với điều kiện thị trường (Cadilhon và cộng sự 2006; Wertheim-Heck, Vellema & Spaargaren 2015). Việc hiểu được sự đánh giá của người tiêu dùng với yếu tố chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như lý do họ có thể đánh giá những yếu tố này là hết sức cần thiết nhằm thông tin cho nông hộ nhỏ và các bên liên quan khác về các yêu cầu của thị trường cũng như tiềm năng cơ hội thị trường để cung cấp các sản phẩm đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.


A market study of organic food and products available in Hyderabad city, India

The present study was conducted in the market of Hyderabad city to know the present condition of organic food market. Data was collected with the help of structured and duly pre tested interview schedule. Data was also collected regarding the price range of 50 products from 5 organic and 5 conventional stores. Result reveals that there were five main outlets online and offline that were majorly selling organic food and products range. The main aim of this study was to explore present market scenario and the major factors responsible for future growth of the organic food products business in the city. Since, there is a tremendous change in the last few years in the awareness of the consumers, this study helps the consumers to know the types of products and also compare the average cost of organic food to the conventionally produced food.


Utilization of spent hen meat for soup: A review

Soup can be prepared from different food ingredient in different forms, of which dry soup mixes are more preferred by consumers because of its convenience, ease in preparation, shelf stability and popular appetizing capability. Spent hen meat can effectively be utilized in preparation of instant soup mix powder to overcome its poor acceptability and lowers remunerative prices. Method of drying and temperature applied during drying have key role on quality, shelf stability and consumer acceptability of the final product. Pretreatments like shredding, pressure cooking, proper drying, treating with flavouring, tenderizing and thickening agents may involve in further improvement of the product quality.


Bài giảng Nộm đu đủ

Bài giảng với mục tiêu: giúp học sinh nắm được phương pháp thực hiện món nộm đu đủ; hình thành và rèn luyện cho học sinh kỹ năng sơ chế, kỹ năng cắt thái, kỹ năng phối hợp nguyên liệu – gia vị và kỹ năng trình bày món ăn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Gỏi củ sen tôm
 • 15/01/2013
 • 97.122
 • 161
Canh củ sen giò heo mát lành
 • 12/01/2011
 • 34.592
 • 854
Ốc Bươu Nướng Nước Mắm
 • 17/12/2009
 • 48.421
 • 172
Chả cá ba màu
 • 27/02/2013
 • 32.267
 • 147
Cá nấu rượu vang
 • 02/05/2013
 • 86.439
 • 251
Lẩu Cá Chẽm
 • 16/12/2009
 • 99.137
 • 598

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu